Aros Mini MBA - Lederuddannelse

Udviklet af Danmarks førende ekspert inden for ledelse, professor Steen Hildebrandt.

Aros Mini MBA er Danmarks mest ambitiøse Mini MBA – udviklet i tæt samarbejde med landets førende ledelsesekspert, professor Steen Hildebrandt. Lederuddannelsen indfører jer i de klassiske MBA-fag og giver jer samtidig det mest aktuelle inden for ledelse. I bliver herudover medlem af Aros Executive Club, hvor I som medlemmer får gratis adgang til eksklusive foredrag, masterclasses og netværksarrangementer.

 

 

De 6 bedste grunde til at tage lederuddannelsen Aros Mini MBA!

 • I får en yderst ambitiøs Mini MBA udviklet i samarbejde med Danmarks førende ledelsesekspert, professor Steen Hildebrandt
 • I får en lederuddannelse over 6 måneder med intense undervisningsdage, studiegrupper, øvelser og en afsluttende eksamen
 • Lederuddannelsen indfører jer i de klassiske MBA-fag og giver jer yderligere viden om fremtidens ledelse
 • I bliver medlemmer af den eksklusive Aros Executive Club
 • Lederuddannelsens pensum består udelukkende af litteratur fra respekterede forfattere og forskere! Det er desuden hovedsagligt på dansk og har en værdi af 2.500 kr.
 • I får et bredt netværk på tværs af brancher, som I kan sparre med i fremtidige professionelle og sociale kontekster.

 

skal vi skræddersy et kursus til jer? Hele forløbet kan tilpasses efter jeres behov. Kontakt os og hør om mulighederne!
Varighed Uddannelsen afholdes som internt kursus i jeres lokaler og varer som udgangspunkt 6 dage over 6 måneder.
Pris fra 34.750 pr. deltager
Tag en snak med Nicolai
70 278 279
Hvad koster det? Download som pdf
Kurset kan også afholdes hos jer – se mere her
Scroll down

Danmarks mest ambitiøse mini MBA udviklet af Steen Hildebrandt

Professor Steen Hildebrandt er nok Danmarks største navn inden for ledelse. Det er derfor ikke helt tilfældigt, at det er ham, vi har bedt lægge byggestene for Aros Mini MBA. Han ved om nogen, hvad der er krævet af en MBA. Han har sørget for at indarbejde den traditionelle MBAs principper i vores Mini MBA og håndplukket nogle af landets mest kompetente undervisere. Det er derfor med stolthed, at vi kan sige, at Aros Mini MBA holder et fagligt niveau, der er MBA-navnet værdigt.
Sammen har vi lagt et ambitiøst læringsforløb, der både giver jer faglig og praktisk viden om ledelse, og som sikrer jeres personlige udvikling som ledere.

 

Hvad er en Mini MBA Lederuddannelse?

En Mini MBA er ikke en beskyttet titel. Det er en mulighed for at udvide jeres perspektiv som ledere ved at blive indført i de klassiske MBA-discipliner. Se faktuel sammenligning af de to mest fremtrædende Mini MBA’er i Danmark.

I bliver medlemmer af den eksklusive Aros Executive Club

Som deltagere på Aros Mini MBA får I alle et eksklusivt medlemskab af Aros Executive Club, hvor I efter uddannelsen bliver opdateret på aktuelle emner. I får gratis adgang til foredrag og masterclasses med førende erhvervsledere og eksperter. I får invitationer til eksklusive ledelsesarrangementer med ligesindede. Og I får rig mulighed for networking med de øvrige medlemmer. Medlemskabet er gratis og inkluderet i uddannelsen.

Se 9+ videoer fra tidligere deltagere (om Mini MBA’en)

Se alle videoerne her.

Pensum på dansk – med fuld gennemsigtighed!

Som noget særligt for Aros Mini MBA har Steen Hildebrandt og underviserne sammensat jeres pensum, så det primært består af tekster på dansk. Det har vi gjort, fordi forskningen viser, at man lærer bedst ved at læse på sit modersmål – også selvom man er god til engelsk.
Teksterne er en blanding af oversættelser af internationale “must-reads” og de bedste danske bøger og artikler. Vi har desuden udvalgt en række valgfri ekstralæsninger blandt de engelsksprogede businessbøger, som endnu ikke er oversat til dansk.
Alle artikler og bøger I skal læse er naturligvis skrevet af anerkendte fagfolk, ledere og eksperter. Hos Aros Mini MBA er der ingen artikler skrevet af studerende eller os selv.
Vi mener, at den vigtigste faktor i jeres valg af uddannelse bør ligge i, om der er dygtige undervisere og et godt pensum. Det er nemlig de to faktorer, der i højeste grad afgør kvaliteten af den enkeltes læring. Af den grund advokerer vi for total gennemsigtighed, så I ved, hvem I bliver undervist af, og hvad I skal læse. Læs mere om vores pensum nedenfor.

Hør Steen Hildebrandt fortælle om AROS Mini MBA

Øvelser med udgangspunkt i jer!

For os handler Aros Mini MBA om, at I alle får et reelt kompetenceløft. Og et nøgleelement i dette er, at I får konkret træning. Derfor har vi lagt øvelser ind mellem alle undervisningsdagene. Øvelserne handler alle om at relatere teorien og de nye værktøjer til den enkelte som leder (eller kommende leder) og arbejdspladsen – så både medarbejdere, mellemledere og topchefer får fuldt udbytte af deres Mini MBA. Øvelserne er ikke obligatoriske, og I bestemmer selv, hvor meget arbejde, I lægger i dem. Øvelserne danner udgangspunkt for møderne med studiegrupperne (også valgfri).

Få masser af sparring i jeres studiegrupper!

Vi inddeler de studerende i studiegrupper, der mødes 5-6 gange i løbet af uddannelsen. I studiegrupperne kan I diskutere pensum og øvelser – og ikke mindst udveksle erfaring og få sparring på éns egen situation og rolle som leder. Det er frivilligt, om man deltager i studiegruppen. Men vi anbefaler det, da det giver stort udbytte.

“Tiltaget med studiegrupper er virkelig godt. Og møderne med studiegruppen har måske fordoblet mit udbytte af uddannelsen” – Jacob Christiansen, Orkla Foods Danmark.

Læs om de 6 moduler

Mini MBA – Lederuddannelsens Modul 1

 

Strategisk ledelse. Visioner og strategiske processer i en turbulent og foranderlig verden. Ledelse og bæredygtighed i den moderne organisation.

 

– Underviser: Henrik Ørholst

 

Strategi handler bl.a. om at være fremtidsorienteret. Lederskab går bl.a. ud på at forbinde nutid og fremtid. Det handler om at forstå virksomhedens mission og vision og om at udvikle de strategier og planer, der skal være med til at bringe virksomheden ind i fremtiden.

Den strategiske ledelse er afgørende for virksomhedens fremtidsmuligheder, og i modulet gennemgås begreber og modeller, der er vigtige i denne sammenhæng.

Under mini MBA’ens første modul fokuserer vi derfor på grundlæggende problemstillinger vedrørende strategi – både nationale og globale forhold og kræfter behandles. Virksomheder eksisterer i meget turbulente omgivelser, som hænger sammen med den strategiske situation og ledelse, der karakteriserer og finder sted i virksomheden. Hvad er virksomhedens strategiske situation og dagsorden, og hvorledes gennemføres der strategiske analyser, og hvorledes implementeres strategiske beslutninger og tiltag i virksomheden? Virksomhedens identitet og mission er grundlæggende udgangspunkter for dette arbejde.

 

Temaer, som vi behandler på dagen (og i læsningen):

 • Strategisk planlægning og ledelse
 • Vision, mission og strategi
 • Blue ocean strategi – forretningsudvikling
 • Strategiimplementering
 • Founders mentality – strategi og organisationsstruktur.

 

Mini MBA – Lederuddannelsens Modul 2

 

Fra strategi og megatrends til hverdag: Hvordan man som leder kan skabe en platform for udvikling af sin organisation?

 

– Underviser: Claus F. Nissen

 

Hvis strategi er en beskrivelse af, hvad man vil opnå med sin organisation, er forretningsmodellen en beskrivelse af, hvordan man gør det. Sagt på en anden måde; hvis strategi er noget, man arbejder med én gang om året, så er forretningsmodellen det, man arbejder med hver eneste dag!

Det er grunden til at Mini MBA’ens andet modul fokuserer på forretningsmodeller, og hvordan man kan arbejde med dem som leder. Og formålet med modulet er – i al sin enkelthed – at gøre dig klar til dette arbejde!

Derfor starter vi med at zoome ud på de megatrends, der de næste mange år vil påvirke din virkelighed og din evne til at nå de strategiske mål, der er sat op for din organisation. Der er en række konkrete forhold, som enten vil eller allerede er i gang med at påvirke din organisation. Ved at få kigget nærmere på disse forhold, bliver du bedre i stand til at sætte klar retning for og med dine kolleger.

Vi introducerer værktøjer, der gør dig i stand til systematisk at kigge på enkeltdelene i din forretning og sammenhængene i mellem dem. Du vil som leder kunne bruge disse værktøjer til at diskutere udfordringer med dine ledelseskolleger og skabe en platform for inddragelse og kommunikation, der kan gøre det klart for hele organisationen, hvor I er på vej hen.

 

Temaer, som vi behandler på dagen (og i læsningen):

 • Megatrends og deres effekt på verden og dig
 • Konkrete effekter af robotter, individualisering, digitalisering mv.
 • Forretningsmodeller i går, i dag og i morgen
 • Disruption – hvad er det, og hvordan arbejder man med det?
 • Effekter i forskellige brancher og sektorer – privat/offentligt,
 • store/små, globalt/nationalt
 • Hvordan arbejder jeg med disse ting som leder?

 

Mini MBA – Lederuddannelsens Modul 3

 

Personaleledelse. Mennesket i den moderne private og offentlige organisation. At lede sig selv og andre. Organisationsudvikling, team-ledelse, selvledelse, coaching.

 

– Underviser: Mie Krog

 

Personaleledelse og Human Ressource Management handler bl.a. om ledelse af mennesker og udvikling af organisationer. Mennesker er det centrale i enhver organisation. Mennesker, kompetencer, kultur sammen med teknologi, infrastruktur m.m.  er grundlaget for alle de former for resultatskabelse, der finder sted i den moderne organisation.

En organisation består af mennesker. Der eksisterer en række begreber og problemstillinger i enhver organisation, der handler om mennesker, både det enkelte individ, grupper og hele organisationen. HRM, lederskab, følgeskab, samarbejde og dialog er vigtige faktorer her. Mennesket og menneskelige relationer er i centrum.

Menneske- organisations- og samfundssyn er vigtige temaer. Gruppeprocesser, konflikter, relationer m.m. er fænomener, der karakteriserer livet i enhver organisation. Hvorledes arbejder man ledelses- og udviklingsmæssigt med mennesker og grupper af mennesker? Hvorledes arbejder man med tid, møder, konflikter, dialoger, lederudvikling m.m.?

 

Temaer, som vi behandler på dagen (og i læsningen):

 • At lede andre
 • Lederroller
 • Ledelse i forskellige organisationstyper
 • Ledelse i medvind og modvind
 • Værdibaseret ledelse
 • Performancebaseret ledelse
 • Mangfoldighedsledelse
 • Medarbejderudvikling
 • At lede sig selv.

 

Mini MBA – Lederuddannelsens Modul 4

 

Forandringsledelse. Skab mening i forandringer og arbejd med bevidst forandringslederskab.

– Underviser: Lene Andersen

 

Forandring er et grundvilkår. Den verden, vi lever i, ændrer sig konstant og forandringshastigheden sker så hurtigt, at du ikke længere kan planlægge komfortabelt på forhånd. En sund organisation er i konstant bevægelse og omfavner og tilpasser sig altid en ny fremtid. Fremtiden tilhører dem, for hvem forandring er et mindset.

De organisationer, vi arbejder i, ændrer sig også dramatisk med hensyn til strategier, strukturer, systemer og selvfølgelig deres forventninger til medarbejdere, ledere og samarbejdspartnere. Det handler både om at initiere nødvendige forandringer og vise lederskab som respons til forandringer. Vi skal undersøge, hvad der skal til for at en forandring kan opleves som meningsfuld af så mange som muligt, fremfor hvordan man som leder håndterer modstand.

På dette modul fokuserer vi derfor på forskellige former for forandringer, hvorfor de sker, hvordan de foregår og hvad der skal gøres for at gøre forandring til et velkomment snarere end et frygtet koncept. Vi lægger vægt på at engagere og forstå, hvordan mennesker reagerer på og forholder sig til forandringer.

Afsluttende behandler vi betydningen af psykologisk tryghed, så du får et perspektiv på, hvordan du kan arbejde mere reflekteret med at blive bevidst forandringsleder.

Temaer, vi behandler på mini MBA’ens fjerde undervisningsdag (og i læsningen):

 • Forstå hvad der driver forandringer
 • Psykologien bag forandringer
 • Forandringsstrategier og praksis
 • Lede forandringer
 • Kommunikation og værktøjer
 • Lære og forankre det nye.

 

Mini MBA – Lederuddannelsens Modul 5

 

Produktivitet. Økonomi. Resultatmålinger. Forretningsudvikling.

 

– Underviser: Claus Dennig Jespersen

 

Ledelse og organisering handler om resultatskabelse. I mange situationer er finans og tal en essentiel del af ledelse. Begreber fra regnskab- og økonomistyring kan være essentielle for at skabe transparens og gennemslagskraft i dagligdagen.

Man taler om begrebet “forretningen”. Men hvilken forretningsmodel og forretningstænkning karakteriserer egentlig virksomheden? Økonomi og ledelse ses undertiden som to sider af samme sag, og i hvert fald er virksomhedens regnskaber, resultatopgørelser og vækstforståelse centrale temaer. Der er efterhånden ikke blot tale om ét, men om flere regnskaber.

Måling er i den sammenhæng vigtig: Hvad skal din virksomhed måle og hvorledes skal I måle og formidle det? Produktivitet, effektivitet og kvalitet er tre sammenhængende og vigtige begreber. Hvor gode er virksomheden til at udnytte de nødvendige ressourcer med henblik på at skabe kvalitet og tilfredshed hos virksomhedens kunder, aftagere og brugere?

 

Temaer, som vi behandler på dagen (og i læsningen):

 • Regnskaber og bundlinjer
 • Miljø- og videnregnskaber
 • Måling, ledelse og styring
 • Ledelsesrapportering
 • Struktur, strategi og måling
 • Performance management
 • Vækstens dimensioner
 • Lean ledelse.

 

Mini MBA – Lederuddannelsens Modul 6

 

Lederen som person og kommunikator. Personlig ledelse og kommunikation. Strategisk og personlig gennemslagskraft, relationer og ledelseskommunikation.

 

– Underviser: Kresten Schultz Jørgensen

 

Ledelse og lederskab. I dette modul fokuserer vi på det personlige lederskab. Lederens person og kommunikation, din personlige udvikling, roller og autenticitet er i centrum.

Ledelse og lederskab udføres og udøves af personer. Relationer til andre mennesker, organisationer og interessenter er vigtige aspekter. En organisation består af relationer mellem mennesker og afdelinger, og virksomheden selv eksisterer i komplicerede netværk. Både det personlige og relationelle er i centrum i dette modul, hvor vi sætter fokus på lederen som person og kommunikator. Sammen med det relationelle er begreber som roller, personlighedstyper, formidling og dialog, videndeling og samarbejde centrale begreber. Disse temaer behandler vi og ser på fra forskellige vinkler og i en kritisk belysning.

 

Temaer, som vi behandler på dagen (og i læsningen):

 • Menneske- og organisationssyn
 • Lederen som person
 • Lederroller og personlighedstyper
 • Personlig udvikling
 • Organisationens kommunikationsprocesser
 • Personlig kommunikation: Viden, krop, sprog, nærvær
 • Stress i organisationer – kriser og forandringsledelse.
Pensum

Mellem undervisningsdagene vil du få cirka 300 sider, som du frit kan læse løbende i de frirum, du har i måneden mellem hver af modulerne. Det lyder måske af meget, men det er en stor hjælp, at næsten al pensum er på dansk.

Pensum er med få undtagelser på dansk og består desuden udelukkende af bøger eller uddrag fra bøger af velrespekterede forfattere. Pensum og materiale indgår i prisen for uddannelsen, og det vil blive udleveret ved uddannelsens start.

Pensum er inkluderet i prisen og har en værdi af 2.500 kr. Du kan se en oversigt over hele uddannelsens pensum her.

Eksamen

Eksamen på Aros Mini MBA er todelt. Vi laver en samlet vurdering af din præstation, og vi giver karakter efter den nye skala. Du bestemmer selv, om din karakter skal stå på dit eksamensbevis (hvis du fravælger det, vil der stå, at du har gennemført uddannelsen og bestået eksamen).

1. Skriftlig opgave

Efter Mini MBA’ens sidste undervisningsdag får du adgang til den skriftlige eksamensopgave. Din besvarelse skal fylde cirka 5-6 normalsider, hvor en normalside er defineret ved 2.400 anslag inkl. mellemrum per side (se det ved at klikke på “x ord” nederst til venstre i Word). Du har 3 uger til at skrive opgaven fra sidste undervisningsdag. Du må gerne drøfte opgaven med dine medstuderende, men opgaven, du sender til os, skal være helt din egen.

2. Multiple choice-test

Sammen med den skriftlige opgave får du en multiple choice-test via et link. Den består af cirka 30 enkle spørgsmål, der tester nogle af de helt faktuelle ting, du har lært under din Mini MBA-uddannelse. Du tager testen hjemmefra inden for 3 uger efter sidste undervisningsdag.

Ønsker du ikke at tage eksamen?

Hvis du ønsker det, kan du fravælge eksamen og få et diplom på, at du har deltaget på Aros Mini MBA. Det kræver dog, at du har deltaget i minimum 5 ud af 6 moduler. Tager du eksamen og består, får du i stedet et underskrevet eksamensbevis for Aros Mini MBA.

Hvad nu, hvis du ikke består eksamen?

Hvis du ikke består eksamen på Aros Mini MBA, kan du vælge en af to veje: Du kan modtage et diplom for deltagelse på Aros Mini MBA (og dermed ikke et eksamensbevis). Eller du kan tilmelde dig en ny eksamen for 2.500 kr. ekskl. moms.

Tilkøb i stedet eksamen fra Diplomuddannelsen i ledelse

Læs mere om denne mulighed ovenfor.

Hvem bør deltage?

Lederuddannelsen for Aros Mini MBA er for dig, der vil tage det næste skridt i din karriere! Du er typen, der ser fremad og tænker proaktivt. Du har et drive, og du har ambitioner – på dine egne vegne, og på vegne af din arbejdsplads og dine kolleger!

Aros Mini MBA er 100 % designet til dig, der gerne vil blive en bedre leder – eller gerne vil være leder i fremtiden. Men den er i lige så høj grad designet til dig, der bare brænder for at blive klogere – og på at få papirer på din kompetencer!

Underviser
Annette Spanggaard Se profil
Annette Spanggaard er direktør for public affairs, kommunikation CSR hos Coca-Cola.

Hun har tidligere arbejdet som kommunikationsansvarlig for Mondelez og været selvstændig kommunikations og PR-rådgiver i eget kommunikationsbureau (i dag en del af Geelmuyden.Kiese og globale Ketchum). Som selvstændig rådgiver har hun rådgivet ledelsen i store virksomheder som Carlsberg, Pandora, ECCO, Rosendahl Design Group, Montana m.fl. I en periode arbejdede hun for DR, hvor hun støttede Kim Bildsøe, mens han var udenrigskorrespondent i London.

Annette er både uddannet civiløkonom fra Handelshøjskolen i Århus og journalist fra The London School of Journalism, og hun har desuden taget en bæredygtighedsuddannelse.
Claus Fadum Nissen Se profil
Siden 1995 har Claus Fadum Nissen arbejdet med at gøre virksomheder i Europa og Nordamerika bedre til at møde kundernes behov og til at tjene penge. Det har han gjort fra to sider af bordet.
I den første halvdel af karrieren har han har arbejdet i som leder i førende danske virksomheder som f.eks. FLSmidth og LEGO og som bestyrelsesmedlem i hhv. Unicon Beton og Nyborg Plast.
I den anden halvdel har Claus – siden 2005 - arbejdet som management konsulent hos PA Consulting, KPMG og Cognizant i hhv. København og New York med fokus på design og transformation af processer, organisationer og forretningsmodeller i en række forskellige brancher som f.eks. offentlig sektor, transport, energi, advokatbranchen og medicinalvirksomheder.
Henning Bröchner Se profil
Henning har 25 års CFO erfaring fra selskaber som TOP-TOY, Løgismose Meyers, KOMPAN og IC Group. Henning har været koncern-CFO i internationalt arbejdende virksomheder med selskaber i alle dele af verden. Henning har også erfaring fra flere ejerformer; familieeje, kapitalfondseje og børsnoteret samt skifter mellem de forskellige ejerformer. Henning har været med til at gennemføre børsnoteringer, afnoteringer og flere opkøb og fusioner. I dag arbejder han som professionelt bestyrelsesmedlem og investor.

Hennings baggrund er meget alsidig og forretningsorienteret, og du får adgang til hans mange erfaringer, når han giver dig indblik i resultatorienteret ledelse og kobling mellem strategi og økonomi.
Henrik Ørholst Se profil
Henrik Ørholst er bl.a. erhvervskommentator på TV2 News, boganmelder af ledelsesbøger på Dagbladet Børsen og censor på flere uddannelser. Han er desuden tilknyttet H&B - Hildebrandt & Brandi.
Han har tidligere været ansat hos PFA Pension, PA Consulting Group og Handelshøjskolen i Aarhus.
Han er cand. oecon (1986)., fra Aarhus Universitet.
Lene Andersen Se profil
Lene er partner i konsulentvirksomheden Genux Executive og bestyrelsesmedlem i PILA Pharma AB m.fl. Lene har tidligere haft senior operationelle lederroller i Novo Nordisk, Roche og Astra, hvor hun var ansvarlig for forretningsudvikling, strategisk marketing og partnerskaber.

I dag arbejder Lene som konsulent, hvor hun hjælper ledere med at lede forandringer, bygge stærke lederteams, udvikle personligt lederskab og gennemføre strategiske tiltag.

Lene har en MSc i Ansvarlig ledelse og bæredygtighed (2013) samt en HD i organisation (1989).

Når Lene underviser er det med en praksisnær tilgang og fokus på brug af værktøjer og modeller i egen kontekst. Hendes undervisningsstil er engagerende, interaktiv og med god energi, hvor egne udfordringer bliver sat i spil.
Mie Krog Se profil
Mie Krog er i dag bestyrelsesprofessionel som både formand og medlem i flere virksomheder herunder Nykredit, Norlys, Plantorama, Imerco, Sinful, Aarhus Letbane, Kenatur, Y-Connection m.fl

Hun har tidligere været leder og medlem af direktionen i virksomheder som KiM's, LEGO, JYSK, Bilka og ILVA indenfor den kommercielle og brandrelaterede del af værdikæden. Hun bringer hendes erfaringer og massive og brede viden om ledelse i spil i undervisningen og er en mester i at gøre det levende, nærværende og relevant for deltagerne.
Steen Hildebrandt Se profil
Steen Hildebrandt er professor emeritus ved Aarhus Universitet, adjungeret professor i ledelse ved Copenhagen Business School og adjungeret professor i ledelse ved Aalborg Universitet.
Steen Hildebrandt er forfatter til mere en 20 anmelderroste bøger om ledelse og betragtes af mange som Danmarks største ekspert inden for ledelse.
Han er desuden medstifter og partner i den private rådgivningsvirksomhed Hildebrandt og Brandi. Virksomheden tæller 35 konsulenter, der rådgiver Danmarks topledere.
Udfyld formularen, og få et estimat på prisen.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kursus/Uddannelse Aros Mini MBA - Lederuddannelse

  1 Jeg vil gerne modtage et gratis eksemplar af e-bogen "99+1 tips, tricks og hemmeligheder,
  der vil ændre din kommunikation", samt tilmeldes nyhedsbrevet, hvor jeg vil få yderligere gode råd.

  Nu kan du godt begynde at glæde dig til at blive meget klogere!

  Du vil senere i dag eller den næste hverdag få en mail fra en af vores kursussekretærer med alt det, du har brug for at vide.

  Tag en kollega med – og få selv endnu større udbytte!

  Hvis du tager en kollega med, får I begge en rabat (og du får en god sparringspartner, når du kommer tilbage fra kurset). I kan se rabatten i kursusbeskrivelsen (hvor du tilmeldte dig). Ved tilmelding skal din kollega blot gøre opmærksom på, at du også deltager. Så får I begge rabatten.

  Har du spørgsmål?

  Så henvend dig i chatten nede til højre, send en mail til info@arosbusinessacademy.dk eller ring til os på tlf. 70 278 279.

  Vi ser frem til at møde dig

  Aros
  Din besked er blevet sendt.

  Vi bestræber ps på at svare så hurtigt som muligt.

  Har du yderligere spørgsmål er du også velkommen til at ringe til os på 70 278 279

  Aros
  Hent materiale
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Kursus/Uddannelse Aros Mini MBA - Lederuddannelse
  [cf7lead cf7_id='780' debug='false' fields='Company=|First Name=|Last Name=user-name|Email=user-email|Phone=|Title=title|Course name=source|Description=|URL source=url_source']

  Aros

  Det har virkelig været value for money. Gode inspirerende undervisere. Taget i betragtning så bred en deltagergruppe vi har været, har det fungeret rigtig godt.

  Rasmus Kristiansen

  Topkarakter til Aros herfra! Det har været den bedste uddannelsesmæssige oplevelse for mig, siden jeg dimitterede fra journalisthøjskolen for 25 år siden. Høj, høj klasse med den ene engagerede, vidende og indsigtsfulde underviser efter den anden.

  Tino Pedersen

  Aros Mini MBA har været gennemsyret af seriøsitet, og det har været en fornøjelse at møde så dedikerede underviser, der samtidig har en så stor erfaring fra virksomheder.

  Kenneth Green

  Det har været et flot og højt fagligt niveau og kompetente undervisere, som alle inspirerer til min egen praksis og fremtiden som en god leder.

  Susanne Nilherd Halle

  Et spændende forløb med yderst kompetente undervisere og et godt netværk trods meget forskellige baggrunde, viden og fokusområder i ens daglige virke. Jeg har glædet mig til undervisningsdagene og vil komme til at savne disse, når det afsluttes. Tak for 6 spændende måneder!

  Hanne Lillelund Mortensen

  97,9%
  af alle kursister

  af vores kursister mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

  Få vores e-bog med 99+1 hemmeligheder
  om kommunikation GRATIS!
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Tilmeld dig og få dit eksemplar af vores e-bog "99+1 tips, tricks og hemmeligheder, der vil ændre din kommunikation", samt jævnlige tips og nyheder, der gør dit arbejdsliv bedre.