Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU)

Bliv projektleder på 6 intensive dage! Vi har skruet et program sammen, hvor I får alle de bedste værktøjer til at STYRE og LEDE jeres projekter sikkert i mål.

 

Lidt af det I får på denne uddannelse:

 • Pensum til de 3 moduler (bog, artikler og videoer)
 • Grundig indsigt i ledelsesadfærd og teamroller
 • Viden om, hvordan du sammensætter og organiserer et team
 • En personlighedstest
 • Individuelle øvelser efter hvert modul
 • Metoder til at planlægge, udøve og evaluere løbende projektledelse
 • En eksamen, der handler om dine egne projekter
 • Kvalifikationerne til at tage en IPMA Certificering på niveau D
 • … Og så får du selvfølgelig en rygsæk propfyldt med værktøjer, modeller, inspiration og gode idéer med hjem fra projektlederuddannelsen.
skal vi skræddersy et kursus til jer? Hele forløbet kan tilpasses efter jeres behov. Kontakt os og hør om mulighederne!
Varighed Kurset afholdes som internt kursus i jeres lokaler. Længden og udgangspunktet skræddersyes efter jeres behov. Deltagerantallet er op til jer.
Ring & hør mere:
70 278 279
Hvad koster det? Download som pdf
Driller det? Ring til os på 70 278 279
Scroll down

Projektlederuddannelsen er bygget op om 3 moduler

Vores undervisere har kørt et hav af projekter i det virkelige liv. De ved derfor, hvad der virker i praksis, og hvilke værktøjer der er essentielle for, at I kan lykkes. Sammen med dem har vi skruet denne projektlederuddannelse sammen, så I ikke behøver at bruge mere tid end nødvendigt på at blive en knivskarp projektleder.

Derfor fejler 8 ud af 10 projekter

Projektlederuddannelsen slutter med en skriftlig opgave på max 6 sider. Ønsker I ikke at tage eksamen, får I et diplom på, at I har gennemført Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU) fra Aros Business Academy.

En projektlederuddannelse, der er mere end bare til pynt

Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU) ser selvfølgelig godt ud på jeres CV og LinkedIn-profil. Men det skal helst ikke være derfor, I tager uddannelsen. Uddannelsen handler ikke om at komme til at se bedre ud, men om rent faktisk at blive en bedre version af sig selv i rollen som projektleder. Et valg som både I, dit team og jeres arbejdsgiver vil blive glade for.

Slut med kuldsejlede projekter!

Dårligt ledede projekter koster hvert år danske virksomheder og skatteydere milliarder af kroner! Nogle af projekterne bliver startet på et forkert grundlag. Nogle af projekterne mangler styring og overskrider budgetterne, uden nogen opdager det. Andre af projekterne er sammensat af et forkert team. Og rigtig, rigtig mange af projekterne kuldsejler, fordi projektlederen ikke træder i karakter som leder, og hverken formår at motivere, sætte grænser, sikre overholdelse af deadlines eller videreformidle selve visionerne med projektet.

Alle disse faldgruber lærer vi jer at styre uden om på projektlederuddannelsen.

En projektlederuddannelse uden dikkedarer

Undervisningen på de tre moduler er opbygget omkring opgaveløsning, casearbejde og øvelser, og den er designet til at udfordre jer mest muligt i rollen som projektleder. I løbet af projektlederuddannelsen går vi benhårdt til jeres rolle som projektleder, og I får derved trænet jeres lederadfærd og facilitatorrolle, så I ved, hvad det vil sige at skabe samarbejde, succes og målbevidsthed under pres.

For at ruste jer bedst muligt som projektleder, vil en del af kursusdagene være formet omkring et projekt, der kræver skarpe projektlederkompetencer og snarrådighed at få sikkert i land. På den måde får I indblik i projektarbejdets underliggende strukturer fra første parket, så I virkelig opnår fuld forståelse for avanceret projektstyring.
På den måde bliver I en stærke frontfigurer for den fremtidige projektledelse i organisationen!

Jeres udbytte af Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU)

 1. I får lagt et solidt fundament for en fremtidig projektlederpraksis, som I kan blive ved med at vende tilbage til og trække på under hele din karriere.
 2. I bliver indført i avanceret projektstyring og de tilhørende projektstyringsværktøjer, så I er rustet til at håndtere alle faser i projektarbejdet og kan afværge diverse kriser og problematikker i opløbet.
 3. I bliver trænet specifikt i teamledelse og kommer hjem med konkrete lederkompetencer, så I som projektledere kan arbejde positivt og proaktivt med jeres lederrolle og med teamsammensætning og -dynamikker.

Jeres arbejdsgivers udbytte af Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU)

 1. Jeres arbejdsgiver får knivskarp projektledere, der effektivt og sikkert kan styre og lede både enkle og komplicerede projekter fra start til slut.
 2. Workflowet i organisationen forbedres, så alle i teamet kommer til at arbejde mere målrettet og effektivt og med færre kriser undervejs.
 3. Et kontant udbytte på bundlinjen!
Læs mere om de 3 moduler

Projektlederuddannelsens modul 1:

Projektledelse – overblik (2 dage)

På modul 1 får du overblik over de overordnede aspekter af projektledelse, herunder forståelse af kravene til god projektledelse og de forskellige projektformer som vandfald, stage/gate og den agile model. Du lærer at balancer tid, indhold og ressourcer. Du lærer, hvordan alle projektdeltagere er forskellige, men alligevel kan inddeles i forskellige typer, som du lærer at agere effektivt i forhold til. Desuden lærer du at opbygge stærke teams og et godt samarbejde i dine projekter samt at udføre situationsbestemt ledelse.

 

Temaer, vi blandt andet behandler:

 • Intro og præsentation
 • Situationsbestemt ledelse
 • Rollen som leder i projektarbejdet
 • Projektets grundlæggende dynamikker
 • Styringsramme for projektlederen – O4L
 • Projektmodeller – forskellige tilgange til projektet
 • Feedback
 • Kend dig selv: DiSC-profil
 • Teamledelse, teamudvikling og -opbygning
 • Motivation og arketyper – hvad motiverer og hvordan sikres at teamet er motiveret?

projektlederuddannelse, ipma

Projektlederuddannelsens modul 2:

Projektopstart (2 dage)

På modul 2 lærer du at udarbejde gode målsætninger, der er realistiske at nå inden for tidsrammer og budget. Du lærer vigtigheden af at identificere og forstå projektets interessenter, samt hvordan du effektivt kommunikerer med dem. Du lærer at lave en effektiv projektorganisation samt at udarbejde milepælsplaner, som giver et godt overblik over hele projektet og giver mulighed for koordinering samt opfølgning på projektets forløb. Desuden lærer du hvordan løbende kvalitetsstyring kan sikre, at projektets kommer godt i mål.

 

Temaer, vi blandt andet behandler:

 • Måltyper og scoping
 • Interessentstyring og behovsafklaring
 • Den styrede kommunikation i projektet
 • Projektorganisering
 • Planlægningsprocessen
 • Facilitering af planlægning
 • Estimeringsteknikker
 • Brugen af budget som værktøj i planlægning
 • Styringshåndtag i din tidsplan.

projektlederuddannelse, ipma

Projektlederuddannelsens modul 3:

Projektplanlægning (2 dage)

På modul 3 får du en lang række vigtige værktøjer til at udvikle projektplaner. Du lærer, hvad en WBS er, og hvordan denne skaber et overblik over projektet. Du lærer at estimere behov for ressourcer, og du finder ud af, hvad den kritiske vej i projektplanen er. Du lærer kort sagt at lave en plan, der er realistisk og kan gennemføres. Du lærer desuden at lave risikoanalyser, og hvordan risici kan håndteres.  Endvidere lærer du at facilitere en planlægningsproces.

 

Temaer, vi blandt andet behandler:

 • Work Breakdown Structure
 • Risikoarbejdet og -styring
 • Risikoactions
 • Ændringshåndtering
 • Management og leadership – to sider af projektledelse
 • Kvalitetsarbejdet for produkt og proces
 • Logs i projekter
 • Afslutning af projekt og overdragelse til drift
 • Feedback II
 • Overblik over projektværktøjernes sammenhæng.
Eksamen

Eksamenen på projektlederuddannelsen er skriftlig. Det vil være en opgave på max 6 sider, som handler om dine egne projekter og din egen rolle som projektleder. Hvis du ønsker det, kan du fravælge eksamen og få et diplom på, at du har deltaget på Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU). Tager du eksamen og består, får du i stedet et underskrevet eksamensbevis.

Pensum + øvelser

Forud for hver af projektlederuddannelsens seks undervisningsdage skal I læse en del af pensum.

 

Pensum på projektlederuddannelsen er på dansk og består udelukkende af bøger og artikler af velrespekterede forfattere. Pensum og materiale indgår i prisen for projektlederuddannelsen.

 

For os handler Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU) om, at I får et reelt kompetenceløft. Og et nøgleelement i dette er, at I får konkret træning. Derfor har vi lagt øvelser ind mellem alle undervisningsdagene. Øvelserne handler alle om at relatere teorien og de nye værktøjer til jer som projektledere (eller kommende projektledere) og til jeres arbejdsplads – så I og jeres arbejdsgiver får fuldt udbytte af projektlederuddannelsen.

Mød underviseren
Christian Se profil
Christian er en engageret og involverende underviser, som sætter en ære i at kommunikere sin faglige viden så alle kan forholde sig til det. Han er skarp til at koble fagenes indhold til kursisternes egne problemstillinger og hverdag – bl.a. gennem sine mange eksempler og store undervisningserfaring. Christian er specialiseret gennem mange år som konsulent og underviser indenfor projektledelse- og porteføljeledelse samt organisationsudvikling.

Han er uddannet cand.merc. i strategi og ledelse og har en række uddannelser og certificeringer som han inddrager i undervisningen, bl.a. PMP®, PRINCE2®, Belbin® og Scrum Master. Han er uddannet proceskonsulent, er lektor, har en diplomuddannelse i erhvervspædagogik og er ICC-certificeret coach.
Hvem bør deltage på denne uddannelse?

Projektlederuddannelsen henvender sig til alle brancher og alle typer af projekter. I kan arbejde i offentlige eller private virksomheder og være:

 • Kommende projektledere
 • Nye projektledere
 • Projektleder, der gerne vil have finetunet dine kompetencer og have en større værktøjskasse at arbejde med i dine projekter.
Underviseren tager ansvar for jeres læring!

For AROS KURSER handler alting om at skabe en positiv forandring for jer! Vi spørger derfor ind til jeres behov og forudsætninger inden kurset. Og underviseren hjælper jer til at overføre den nye viden og de nye færdigheder til jeres dagligdag efter kurset. 

Tilmeld jer, og få en gratis miniguide!

Når I tilmelder jer dette kursus i Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU), sender vi jer vores lille miniguide ”Få større udbytte af dine kurser”. Med guiden får I enkle tips til, hvordan I får størst muligt udbytte af jeres kursus – og af alle jeres fremtidige kurser.

Udfyld formularen, og få et estimat på prisen.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kursus/Uddannelse Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU)

  1 Jeg vil gerne modtage et gratis eksemplar af e-bogen "99+1 tips, tricks og hemmeligheder,
  der vil ændre din kommunikation", samt tilmeldes nyhedsbrevet, hvor jeg vil få yderligere gode råd.

  Nu kan du godt begynde at glæde dig til at blive meget klogere!

  Du vil senere i dag eller den næste hverdag få en mail fra en af vores kursussekretærer med alt det, du har brug for at vide.

  Tag en kollega med – og få selv endnu større udbytte!

  Hvis du tager en kollega med, får I begge en rabat (og du får en god sparringspartner, når du kommer tilbage fra kurset). I kan se rabatten i kursusbeskrivelsen (hvor du tilmeldte dig). Ved tilmelding skal din kollega blot gøre opmærksom på, at du også deltager. Så får I begge rabatten.

  Har du spørgsmål?

  Så henvend dig i chatten nede til højre, send en mail til info@arosbusinessacademy.dk eller ring til os på tlf. 70 278 279.

  Vi ser frem til at møde dig

  Aros
  Din besked er blevet sendt.

  Vi bestræber ps på at svare så hurtigt som muligt.

  Har du yderligere spørgsmål er du også velkommen til at ringe til os på 70 278 279

  Aros
  Hent materiale
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Kursus/Uddannelse Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU)
  [cf7lead cf7_id='780' debug='false' fields='Company=|First Name=|Last Name=user-name|Email=user-email|Phone=|Title=title|Course name=source|Description=|URL source=url_source']

  Aros

  Uddannelsen vil have rigtig stor indflydelse på mit arbejde. Var på helt bar bund inden, så har fået en masse håndgribelige værktøjer, som jeg skal bruge i det daglige.

  Rene Mortensen

  Vores underviser har været helt fremragende til at koble teori sammen med praksis. Det har gjort det meget let at gennemskue, hvordan man kan tage stoffet med hjem og bruge i det daglige. Uddannelsen vil have stor indflydelse på mit mind set omkring projekter, og hvordan jeg griber dem an - helt fra start til slut.

  Sanne Anthonsen

  Jeg har fået masser af nye styringsværktøjer og indsigt i teamdynamikker med hjem. Den nye teori giver mig mere struktur og overblik i hverdagen. Underviseren var super kompetent, og han var i stand til at sætte sig i vores - forklaringer og teori omsat til praktiske eksempler fungerede rigtig godt.

  Anja Lindgaard 

  97,9%
  af alle kursister

  af vores kursister mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

  Få vores e-bog med 99+1 hemmeligheder
  om kommunikation GRATIS!
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Tilmeld dig og få dit eksemplar af vores e-bog "99+1 tips, tricks og hemmeligheder, der vil ændre din kommunikation", samt jævnlige tips og nyheder, der gør dit arbejdsliv bedre.