Employer branding

 

Employer branding er et nyt buzz word – men hvad betyder det egentlig? Og har det værdi for virksomhederne som mere end et reklamesmart modeord?

  

Definition af employer branding
Employer branding kan defineres som det image, en organisation har i omverdenens bevidsthed, som værende et godt sted at arbejde. Omverden skal i denne sammenhæng forstås bredt, dvs. blandt både aktive og passivt søgende kandidater, men også kunder, leverandører og andre stakeholders.

 

Employer branding strategi
En employer branding strategi skal udstikke en plan for, hvordan en virksomhed eller offentlig myndighed bliver opfattet som en attraktiv arbejdsplads. Strategien skal indeholde en kommunikationsplan for, hvordan det skal kommunikeres til omverdenen på en troværdig måde.

 

Find de gode historier i organisationen - og kommunikér dem!
Hvis man vil arbejde konstruktivt med employer branding, skal man ned i de dybere lag i organisationen – dels for at kende organisationen til bunds, dels for at finde frem til de gode historier, der findes på arbejdspladsen.

Læs mere om vores workshop om dette: Find de gode historier!

 

De gode historier kan kommunikeres ud i alle led af kommunikationsplatformen:

  • Internt som en positiv generator for at skabe stolthed blandt eksisterende medarbejdere. Stolte medarbejdere er via word-of-mouth en af de bedste og mest troværdige kommunikationskanaler. De gode historier kan fortælles på intranettet eller i personalebladet.
  • Eksternt i imageannoncer, på internettet eller i forbindelse med jobannoncering og jobbeskrivelser

Udpeg historieambassadører
Desværre kommer de gode historier ofte ikke af sig selv frem til kommunikationschefen eller den øverste ledelse. Der skal arbejdes med at få dem frem og formidlet op i systemet.

En måde at få historierne frem på er at gøre medarbejderne opmærksomme på, hvad en god historie i det hele taget er. Eller man kan udpege ”historieambassadører”, der har til opgave at spotte de gode historier og formidle dem videre.

Bestil en workshop

Hos Aros Kurser kan virksomhederne, en kommune eller en offentlig myndighed bestille en workshop, der uddanner medarbejderne i at finde de gode historier. Der kan deltage op til 75 medarbejdere på en workshop.


Læs mere om vores workshop: Find de gode historier!
Få vores e-bog med 99+1 hemmeligheder
om kommunikation GRATIS!
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tilmeld dig og få dit eksemplar af vores e-bog "99+1 tips, tricks og hemmeligheder, der vil ændre din kommunikation", samt jævnlige tips og nyheder, der gør dit arbejdsliv bedre.