Et eller to ord

Da den nye udgave af Restskrivningsordbogen udkom i løbet af 2012, var der en væsentlig ændring i sammenskrivningen af adverbier og præpositioner, som fx bag ved/bagved, inden for/indenfor, neden under/nedenunder.


En del af disse forbindelser, i alt 28, kan nu valgfrit skrives i ét eller to ord, når præpositionen har en styrelse.

Tidligere skulle præpositionen skrives i to ord, når den har en styrelse:
 • Busterminalen ligger bag ved rådhuset. 
 • Folk, der bor uden for betalingsringen, skal betale, hvis de vil køre i bil til København

Med den nye retskrivningsordbog er det også korrekt at skrive præpositionerne i ét ord:
 • Busterminalen ligger bagved rådhuset
 • Folk, der bor udenfor betalingsringen, skal betale…..

Hvis præpositionen IKKE har en styrelse, skrives den fortsat i ét ord – fx:
 • Så kom da indenfor!
 • Udenfor regnede det voldsomt 

Bliv langt klogere på dette:


Skriv korrekt dansk

To kursusdage i Aarhus eller København

Herunder ser du de 28 ord, der er tale om
 • Bag efter / bagefter
 • Bag i / bagi
 • Bag om / bagom
 • Bag på / bagpå
 • Bag ved / bagved
 • Frem for / fremfor
 • Hen ad / henad
 • Hen imod / henimod
 • Hen under /henunder
 • Hen ved / henved
 • Inden for /indenfor
 • Inden i / indeni
 • Inden om / indenom
 • Inden under / indenunder
 • Neden for / nedenfor
 • Neden om /nedenom
 • Neden under /nedenunder
 • Oven for / ovenfor
 • Oven i /oveni
 • Oven om /ovenom
 • Oven over /ovenover
 • Oven på /ovenpå
 • Over for /overfor
 • Uden for /udenfor
 • Uden om / udenom
 • Uden over / udenover
 • Uden på / udenpå
 • Ud over /udover
Få vores e-bog med 99+1 hemmeligheder
om kommunikation GRATIS!
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tilmeld dig og få dit eksemplar af vores e-bog "99+1 tips, tricks og hemmeligheder, der vil ændre din kommunikation", samt jævnlige tips og nyheder, der gør dit arbejdsliv bedre.