Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU)

Bliv projektleder på 6 intensive dage! Vi har skruet et program sammen, hvor du får alle de bedste værktøjer til at STYRE og LEDE dine projekter sikkert i mål. 

 

Lidt af det du får på denne uddannelse:

 • 6 undervisningsdage i København eller Aarhus
 • Pensum til de seks moduler (bog, artikler og videoer)
 • Grundig indsigt i ledelsesadfærd og teamroller
 • Viden om, hvordan du sammensætter og organiserer et team
 • En personlighedstest
 • Individuelle øvelser efter hvert modul
 • Metoder til at planlægge, udøve og evaluere løbende projektledelse
 • En eksamen, der handler om dine egne projekter
 • Kvalifikationerne til at tage en IPMA Certificering på niveau D
 • … Og så får du selvfølgelig en rygsæk propfyldt med værktøjer, modeller, inspiration og gode idéer med hjem fra projektlederuddannelsen.

 

Næste kursusstart Se alle datoer 25. januar 2022, Aarhus 08. februar 2022, København 23. august 2022, Kolding
Varighed 6 dage
Pris 22.500 kr. ekskl. moms.
Tilmeld dig Download som pdf
Driller det? Ring til os på 70 278 279
Scroll down

Projektlederuddannelsen er bygget op om 6 moduler

Vores undervisere har kørt et hav af projekter i det virkelige liv. De ved derfor, hvad der virker i praksis, og hvilke værktøjer der er essentielle for, at du kan lykkes. Sammen med dem har vi skruet denne projektlederuddannelse sammen, så du ikke behøver at bruge mere tid end nødvendigt på at blive en knivskarp projektleder. Læs mere om de 6 moduler længere nede på siden. 

Derfor fejler 8 ud af 10 projekter

Hvert af de seks moduler består af:

  • Forberedelse af pensum
  • En undervisningsdag, kl. 9-17
  • Individuelle øvelser.

 

Projektlederuddannelsen slutter med en skriftlig opgave på max 6 sider. Ønsker du ikke at tage eksamen, får du et diplom på, at du har gennemført Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU) fra Aros Business Academy. Og hvis du har ambitioner om en international anerkendt certificering, ruster Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU) dig også til at tage en IPMA Certificering på niveau D!

En projektlederuddannelse, der er mere end bare til pynt

Den Intensive Projektlederuddannelsen (DIPLU) ser selvfølgelig godt ud på dit CV og din LinkedIn-profil. Men det skal helst ikke være derfor, du tager uddannelsen. Uddannelsen handler ikke om at komme til at se bedre ud, men om rent faktisk at blive en bedre version af sig selv i rollen som projektleder. Et valg som både du, dit team og din arbejdsgiver vil blive glade for.

Slut med kuldsejlede projekter!

Dårligt ledede projekter koster hvert år danske virksomheder og skatteydere milliarder af kroner! Nogle af projekterne bliver startet på et forkert grundlag. Nogle af projekterne mangler styring og overskrider budgetterne, uden nogen opdager det. Andre af projekterne er sammensat af et forkert team. Og rigtig, rigtig mange af projekterne kuldsejler, fordi projektlederen ikke træder i karakter som leder, og hverken formår at motivere, sætte grænser, sikre overholdelse af deadlines eller videreformidle selve visionerne med projektet.

Alle disse faldgruber lærer vi dig at styre uden om på projektlederuddannelsen.

Uddannelsen forbereder dig til en IPMA-D-certificering

Efter endt uddannelse vil du være fuldt forberedt og kvalificeret til at tage en IPMA-D-certificering hos Dansk Projektledelse.

En projektlederuddannelse uden dikkedarer

Undervisningen på de seks moduler er opbygget omkring opgaveløsning, casearbejde og øvelser, og den er designet til at udfordre dig mest muligt i rollen som projektleder. I løbet af projektlederuddannelsen går vi benhårdt til din rolle som projektleder, og du får derved trænet din lederadfærd og facilitatorrolle, så du ved, hvad det vil sige at skabe samarbejde, succes og målbevidsthed under pres.

For at ruste dig bedst muligt som projektleder, vil en del af kursusdagene være formet omkring et projekt, der kræver skarpe projektlederkompetencer og snarrådighed at få sikkert i land. På den måde får du indblik i projektarbejdets underliggende strukturer fra første parket, så du virkelig opnår fuld forståelse for avanceret projektstyring.

På den måde bliver du en stærk frontfigur for den fremtidige projektledelse i din organisation!

Læs mere om de 6 moduler

Projektlederuddannelsen: Teamsamarbejdet og projektarbejdsformen

Forståelsen for teamdynamikker og projektarbejdsformen er essentielle indsigter, som projektlederen skal koble for sikre samarbejde og effektivitet i projektet. På uddannelsen etablerer vi projektgrupper der, allerede fra dag 1, skal løse opgaver sammen med henblik på at forstå udfordringer og styrker ved det at arbejde sammen om en projektopgave.

 

Dette modul på projektlederuddannelsen kommer blandt andet omkring:

 • Teamledelse og –opbygning
 • Personlighedstest
 • Dimensioner i team performance
 • Projektets grundlæggende dynamikker
 • Essentielle styringsmekanismer og modeller for projektets grundlæggende elementer
 • Frontloading og opstart af projektet.

 

Projektlederuddannelsen: Ledelse i projekter og organisering

Dygtig ledelse af mennesker er helt afgørende for succesen i projekter. Ledelse af et projekt omfatter ikke kun styring, excel-ark og planer. Ledelse er det, der skal til, for at projektprocessen bliver interessant, motiverende og rar at deltage i. Når alt andet glipper, er det kun ledelsesmæssig fokus, der kan bringe projektet i mål!

 

Dette modul på projektlederuddannelsen kommer blandt andet omkring:

 • Rollen som leder i projektarbejdet
 • Organisering af projektet
 • Grundlæggende projektmodeller for styring og ledelse.


Projektlederuddannelsen: Målfokus og krav

Hvad er det, projektet skal levere? Hvad er det, en eventuel kunde vil have? Hvorfor har chefen etableret projektet? Målfokus og krav til projektet er det, vi starter med – for det er dér, vi skal slutte. At evne at opstille klare mål og skabe retning i projektet er alfa og omega for projektgruppens odds for at nå succesfulde resultater.

 

Dette modul på projektlederuddannelsen kommer blandt andet omkring:

 • Interessentstyring og behovsafklaring
 • Måltyper og scoping
 • Etablering af projektets fundament for gode planer og planlægning
 • Forankring i projektet
 • Krav, vilkår og kriterier i projektet
 • Facilitering af arbejdet.

 

Projektlederuddannelsen: Økonomi og risiko

Økonomi er ofte det styrende element i projektarbejdet – og skal styres og håndteres ligesom interessenter og kommunikation! Projektets budget er et vilkår, der skal inkluderes i planer og mål, og som kan bruges til at måle projektets fremdrift. Økonomien kan sættes under pres fra udefrakommende hændelser, som risikostyring burde tage hånd om. Risikostyring i projektarbejdet er af stor betydning for projektlederens handlemuligheder og risici og skal derfor identificeres og behandles – lige som interessenterne og projektets økonomiske vilkår.

 

Dette modul på projektlederuddannelsen kommer blandt andet omkring:

 • Brugen af budget som værktøj i planlægning
 • Budgetarbejdet og ressourcehåndtering
 • Fremdriftsmåling
 • Risikoarbejdet og -styring
 • Risikoactions
 • Facilitering af processen.

 

Projektlederuddannelsen: Planlægningsprocessen

Planen for projektets udførelse er altafgørende for succes i opgaven. Planen handler dog langt mere om planlægningsprocessen, som skaber indsigt, ejerskab og sammenhængskraft i projektet. Det skal styres og ledes, og det skal faciliteres over for gruppen. Planen for projektets udførelse er af skrøbelig karakter og vil hurtigt skulle ændres efter opstart – derfor er det vigtigt at have sin projektgruppe involveret i hele planlægningsarbejdet.

 

Dette modul på projektlederuddannelsen kommer blandt andet omkring:

 • Planlægningsprocessen
 • Nedbrydning af mål som byggesten for planen
 • Facilitering af planlægning
 • Estimeringsteknikker
 • Ændringshåndtering
 • Styringshåndtag.

 

Projektlederuddannelsen: Kommunikation og afslutning af projektet

Kommunikationsarbejdet i projektprocessen er limen, der får det hele til at hænge sammen. Og god kommunikation skaber robusthed til at modstå spændinger og udefrakommende pres. Fokuseret kommunikation er også føling med interessenternes behov og forventninger og vil til stadighed sikre klarhed om mål og retning – så projektet kan afsluttes med et godt resultat.

 

Dette modul på projektlederuddannelsen kommer blandt andet omkring:

 • Kommunikationsopgaven for projektlederen og projektgruppen
 • Kommunikationsplanen
 • Afslutning af projektet
 • Logs i projekter
 • Kvalitetsarbejdet for produkt og proces
 • Overblik over projektværktøjernes sammenhæng.
Eksamen

Eksamenen på projektlederuddannelsen er skriftlig. Det vil være en opgave på max 6 sider, som handler om dine egne projekter og din egen rolle som projektleder. Hvis du ønsker det, kan du fravælge eksamen og få et diplom på, at du har deltaget på Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU). Tager du eksamen og består, får du i stedet et underskrevet eksamensbevis.

Pensum & øvelser

Forud for hver af projektlederuddannelsens seks undervisningsdage skal du læse en del af pensum.

 

Pensum på projektlederuddannelsen er på dansk og består udelukkende af bøger og artikler af velrespekterede forfattere. Pensum og materiale indgår i prisen for projektlederuddannelsen.

 

For os handler Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU) om, at du får et reelt kompetenceløft. Og et nøgleelement i dette er, at du får konkret træning. Derfor har vi lagt øvelser ind mellem alle undervisningsdagene. Øvelserne handler alle om at relatere teorien og de nye værktøjer til dig som projektleder (eller kommende projektleder) og til din arbejdsplads – så du og din arbejdsgiver får fuldt udbytte af din projektlederuddannelse.

Undervisere
Christian Se profil
Christian er en engageret og involverende underviser, som sætter en ære i at kommunikere sin faglige viden så alle kan forholde sig til det. Han er skarp til at koble fagenes indhold til kursisternes egne problemstillinger og hverdag – bl.a. gennem sine mange eksempler og store undervisningserfaring. Christian er specialiseret gennem mange år som konsulent og underviser indenfor projektledelse- og porteføljeledelse samt organisationsudvikling.

Han er uddannet cand.merc. i strategi og ledelse og har en række uddannelser og certificeringer som han inddrager i undervisningen, bl.a. PMP®, PRINCE2®, Belbin® og Scrum Master. Han er uddannet proceskonsulent, er lektor, har en diplomuddannelse i erhvervspædagogik og er ICC-certificeret coach.
Jesper Se profil
Jesper har over 10 års undervisererfaring med projektledelse og har selv stået i spidsen af talrige projekter lige fra store events til IT-udviklingsprojekter og organisationsudvikling m.m. Hans undervisning i projektledelse har allerede bragt værdi til organisationer som bl.a. Danske Bank, Udenrigsministeriet, Røde Kors og FL. Smidth.

Jesper er uddannet kaospilot og har desuden en HD i innovation og organisationsudvikling fra Copenhagen Business School. Derudover er han certificeret projektleder og PRINCE2® og har tidligere certificeringer i IPMA, PMI-PMP, Belbin®, DiSC, JTI og Insight persontype profilværktøjer.
Hvem bør deltage på denne uddannelse?

Projektlederuddannelsen henvender sig til alle brancher og alle typer af projekter. Du kan arbejde i offentlige eller private virksomheder og være:

 • Kommende projektleder
 • Ny projektleder
 • Projektleder, der gerne vil have finetunet dine kompetencer og have en større værktøjskasse at arbejde med i dine projekter.
Underviseren tager ansvar for din læring!

For AROS KURSER handler alting om at skabe en positiv forandring for dig! Vi spørger derfor ind til dine behov og forudsætninger inden kurset. Og underviseren hjælper dig til at overføre den nye viden og de nye færdigheder til din dagligdag efter kurset. 

 

Tilmeld dig, og få en gratis miniguide!

Når du tilmelder dig dette kursus i præsentationsteknik, sender vi dig vores lille miniguide ”Få større udbytte af dine kurser”. Med guiden får du enkle tips til, hvordan du får størst muligt udbytte af dette kursus – og af alle dine fremtidige kurser.

Bestil en skræddersyet intern lederuddannelse til jer!

Som virksomhed kan I bestille en skræddersyet projektlederuddannelse med fokus på jeres medarbejdere, jeres organisation og jeres specifikke behov. Ring til uddannelseschef Anders Rosenlund og hør mere: Tlf. 70 278 279 eller læs mere lige her

Medarbejderens udbytte
1

Du kommer hele vejen rundt om projektlederens arbejdsopgaver og udfordringer på vores intensive projektlederuddannelse.

2

Du bliver ekspert i avancerede projektstyringsmodeller og lærer at mestre værktøjerne, så du selv kan implementere dem i dit daglige arbejde.

3

Du bliver trænet specifikt i teamledelse og lærer at arbejde konkret med dine lederkompetencer, så du kan anvende dem proaktivt i din rolle som projektleder og facilitator.

Arbejdsgiverens udbytte
1

Din arbejdsplads får en professionel projektleder, der sikrer, at alle projekter bliver styret sikkert og effektivt fra A til B.

2

Din arbejdsplads får en leder, der er trænet i håndgribelige og relevante problemstillinger og ved, hvordan man udfylder projektlederens rolle i selv de sværeste situationer. Dette vil kunne mærkes direkte på bundlinjen.

3

Din nye viden om effektiv projektledelse vil optimere arbejdsmiljøet øjeblikkeligt og forhindre kuldsejlede projekter og interne stridigheder.

Næste kursusstart

Vælg den dato & by der passer dig bedst
Aarhus 25. januar 2022
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
9.00-16.30
Uddannelsen består af flere moduler
Modul 1: 25.01.2022
Modul 2: 26.01.2022
Modul 3: 08.02.2022
Modul 4: 09.02.2022
Modul 5: 22.02.2022
Modul 6: 23.02.2022
Modul 7: Virtuel opfølgning (1 time)
22.500 ekskl. moms. Tilmeld dig
København 08. februar 2022
Aros Konference, København
9.00-16.30
Uddannelsen består af flere moduler
Modul 1 08.02.2022
Modul 2 09.02.2022
Modul 3 02.03.2022
Modul 4 03.03.2022
Modul 5 22.03.2022
Modul 6 23.03.2022
Modul 7 Virtuel opfølgning (1 time)
22.500 ekskl. moms. Tilmeld dig
Aarhus 04. maj 2022
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
9.00-16.30
Uddannelsen består af flere moduler
Modul 1: 04.05.2022
Modul 2: 05.05.2022
Modul 3: 18.05.2022
Modul 4: 19.05.2022
Modul 5: 08.06.2022
Modul 6: 09.06.2022
Modul 7: Virtuel opfølgning (1 time)
22.500 ekskl. moms. Tilmeld dig
København 09. maj 2022
Aros Konference, København
9.00-16.30
Uddannelsen består af flere moduler
Modul 1: 09.05.2022
Modul 2: 10.05.2022
Modul 3: 30.05.2022
Modul 4: 31.05.2022
Modul 5: 20.06.2022
Modul 6: 21.06.2022
Modul 7: Virtuel opfølgning (1 time)
22.500 ekskl. moms. Tilmeld dig
København 17. august 2022
Aros Konference, København
9.00-16.30
Uddannelsen består af flere moduler
Modul 1: 17.08.2022
Modul 2: 18.08.2022
Modul 3: 07.09.2022
Modul 4: 08.09.2022
Modul 5: 28.09.2022
Modul 6: 29.09.2022
Modul 7: Virtuel opfølgning (1 time)
22.500 ekskl. moms. Tilmeld dig
Aarhus 18. august 2022
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
9.00-16.30
Uddannelsen består af flere moduler
Modul 1: 18.08.2022
Modul 2: 19.08.2022
Modul 3: 01.09.2022
Modul 4: 02.09.2022
Modul 5: 15.09.2022
Modul 6: 16.09.2022
Modul 7: Virtuel opfølgning (1 time)
22.500 ekskl. moms. Tilmeld dig
Kolding 23. august 2022
Comwell Kolding
9.00-16.30
Uddannelsen består af flere moduler
Modul 1: 23.08.2022
Modul 2: 24.08.2022
Modul 3: 07.09.2022
Modul 4: 08.09.2022
Modul 5: 20.09.2022
Modul 6: 21.09.2022
Modul 7: Virtuel opfølgning (1 time)
22.500 ekskl. moms. Tilmeld dig
København 07. november 2022
Aros Konference, København
9.00-16.30
Uddannelsen består af flere moduler
Modul 1: 07.11.2022
Modul 2: 08.11.2022
Modul 3: 28.11.2022
Modul 4: 29.11.2022
Modul 5: 12.12.2022
Modul 6: 13.12.2022
Modul 7: Virtuel opfølgning (1 time)
22.500 ekskl. moms. Tilmeld dig
Aarhus 10. november 2022
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
9.00-16.30
Uddannelsen består af flere moduler
Modul 1: 10.11.2022
Modul 2: 11.11.2022
Modul 3: 23.11.2022
Modul 4: 24.11.2022
Modul 5: 07.12.2022
Modul 6: 08.12.2022
Modul 7: Virtuel opfølgning (1 time)
22.500 ekskl. moms. Tilmeld dig
Swipe og se datoer ( 8 flere)
Tilmelding Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU)
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kursus/Uddannelse Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU)
Sted & Datoer

  Jeg vil gerne modtage et gratis eksemplar af e-bogen "99+1 tips, tricks og hemmeligheder,
  der vil ændre din kommunikation", samt tilmeldes nyhedsbrevet, hvor jeg vil få yderligere gode råd.

  Nu kan du godt begynde at glæde dig til at blive meget klogere!

  Du vil senere i dag eller den næste hverdag få en mail fra en af vores kursussekretærer med alt det, du har brug for at vide.

  Tag en kollega med – og få selv endnu større udbytte!

  Hvis du tager en kollega med, får I begge en rabat (og du får en god sparringspartner, når du kommer tilbage fra kurset). I kan se rabatten i kursusbeskrivelsen (hvor du tilmeldte dig). Ved tilmelding skal din kollega blot gøre opmærksom på, at du også deltager. Så får I begge rabatten.

  Har du spørgsmål?

  Så henvend dig i chatten nede til højre, send en mail til info@arosbusinessacademy.dk eller ring til os på tlf. 70 278 279.

  Vi ser frem til at møde dig

  Aros
  Tilmeldingbekræftelse
  ................................................................................................
  Din besked er blevet sendt.

  Vi bestræber ps på at svare så hurtigt som muligt.

  Har du yderligere spørgsmål er du også velkommen til at ringe til os på 70 278 279

  Aros
  Hent materiale
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Kursus/Uddannelse Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU)
  [cf7lead cf7_id='780' debug='false' fields='Company=|First Name=|Last Name=user-name|Email=user-email|Phone=|Title=title|Course name=source|Description=|URL source=url_source']

  Aros

  Uddannelsen vil have rigtig stor indflydelse på mit arbejde. Var på helt bar bund inden, så har fået en masse håndgribelige værktøjer, som jeg skal bruge i det daglige.

  Rene Mortensen

  Vores underviser har været helt fremragende til at koble teori sammen med praksis. Det har gjort det meget let at gennemskue, hvordan man kan tage stoffet med hjem og bruge i det daglige. Uddannelsen vil have stor indflydelse på mit mind set omkring projekter, og hvordan jeg griber dem an - helt fra start til slut.

  Sanne Anthonsen

  Jeg har fået masser af nye styringsværktøjer og indsigt i teamdynamikker med hjem. Den nye teori giver mig mere struktur og overblik i hverdagen. Underviseren var super kompetent, og han var i stand til at sætte sig i vores - forklaringer og teori omsat til praktiske eksempler fungerede rigtig godt.

  Anja Lindgaard 

  97,9%
  af alle kursister

  af vores kursister mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

  Få vores e-bog med 99+1 hemmeligheder
  om kommunikation GRATIS!
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Tilmeld dig og få dit eksemplar af vores e-bog "99+1 tips, tricks og hemmeligheder, der vil ændre din kommunikation", samt jævnlige tips og nyheder, der gør dit arbejdsliv bedre.