Den Intensive Projektlederuddannelse

Nu kan du blive en knivskarp projektleder på 6 intensive dage! Vi har skruet et program sammen, hvor du får alle de bedste værktøjer til at STYRE og LEDE dine projekter sikkert i mål. Og hele projektlederuddannelsen får du for kun 19.750 kr. ekskl. moms.

 

 

Lidt af det du får på denne uddannelse:

 • 6 undervisningsdage i København eller Aarhus
 • Pensum til de seks moduler (bog, artikler og videoer)
 • En personlighedstest (Belbin)
 • Individuelle øvelser efter hvert modul
 • En eksamen, der handler om dine egne projekter
 • … Og så får du selvfølgelig en rygsæk propfyldt med værktøjer, modeller, inspiration og gode ideer med hjem fra projektlederuddannelsen.

 

Næste kursusstart Se alle datoer 08. januar 2019, København 23. januar 2019, Aarhus
Varighed 6 dage
Scroll down

Projektlederuddannelsen er bygget op om 6 moduler

Vores undervisere har kørt et hav af projekter i det virkelige liv. De ved derfor, hvad der virker i praksis, og hvilke værktøjer der er essentielle for, at du kan lykkes. Sammen med dem har vi skruet denne projektlederuddannelse sammen, så du ikke behøver at bruge mere tid end nødvendigt for at blive en knivskarp projektleder.

Derfor fejler 8 ud af 10 projekter

Hvert af de seks moduler består af:

 • Cirka 15 siders læsning
 • En undervisningsdag, kl. 9-17
 • 3-4 individuelle øvelser.

Projektlederuddannelsen slutter med en skriftlig opgave, som består af besvarelserne på de øvelser, du har lavet igennem forløbet. Ønsker du ikke at tage eksamen, får du et diplom på, at du har gennemført Den Intensive Projektlederuddannelse fra Aros Business Academy.

En projektlederuddannelse, der er mere end bare til pynt

Den Intensive Projektlederuddannelsen ser selvfølgelig godt ud på dit CV og din LinkedIn-profil. Men det skal helst ikke være derfor, du tager uddannelsen. Uddannelsen handler ikke om at komme til at se bedre ud, men om rent faktisk at blive en bedre version af sig selv i rollen som projektleder. Et valg som både du, dit team og din arbejdsgiver vil blive glade for.

Slut med kuldsejlede projekter!

Dårligt ledede projekter koster hvert år danske virksomheder og danske skatteydere milliarder af kroner! Nogle af projekterne bliver startet på et forkert grundlag. Nogle af projekterne mangler styring og overskrider budgetterne, uden nogen opdager det. Andre af projekterne har sat et forkert team. Og rigtig, rigtig mange af projekterne kuldsejler, fordi projektlederen ikke træder i karakter som leder, og hverken formår at motivere, sætte grænser, sikre overholdelse af deadlines eller videreformidle selve visionerne med projektet.

Alle disse faldgruber lærer vi dig at styre uden om på projektlederuddannelsen.

En projektlederuddannelse uden dikkedarer

Undervisningen på de seks moduler er opbygget omkring opgaveløsning, casearbejde og øvelser, og den er designet til at udfordre dig mest muligt i rollen som projektleder. I løbet af projektlederuddannelsen går vi benhårdt til din rolle som projektleder, og du får derved trænet din lederadfærd og facilitatorrolle, så du ved, hvad det vil sige at skabe samarbejde, succes og målbevidsthed under pres.

For at ruste dig bedst muligt som projektleder, vil en del af kursusdagene være formet omkring et projekt, der kræver skarpe projektlederkompetencer og snarrådighed at få sikkert i land. På den måde får du indblik i projektarbejdets underliggende strukturer fra første parket, så du virkelig opnår fuld forståelse for avanceret projektstyring.

På den måde bliver du en stærk frontfigur for den fremtidige projektledelse i din organisation!

Dit udbytte af Den Intensive Projektlederuddannelse

 1. Du får lagt et solidt fundament for en fremtidig projektlederpraksis, som du kan blive ved med at vende tilbage til og trække på under hele din karriere.
 2. Du bliver indført i avanceret projektstyring og de tilhørende projektstyringsværktøjer, så du er rustet til at håndtere alle faser i projektarbejdet og kan afværge diverse kriser og problematikker i opløbet.
 3. Du bliver trænet specifikt i teamledelse og kommer hjem med konkrete lederkompetencer, så du som projektleder kan arbejde positivt og proaktivt med din lederrolle og med teamsammensætning og -dynamikker.

Din arbejdsgivers udbytte af Den Intensive Projektlederuddannelse

 1. Din arbejdsgiver får en knivskarp projektleder, der effektivt og sikkert kan styre og lede både enkle og komplicerede projekter fra start til slut.
 2. Workflowet i organisationen forbedres, så alle i teamet kommer til at arbejde mere målrettet og effektivt og med færre kriser undervejs.
 3. Et kontant udbytte på bundlinjen!
Fagområder

Projektlederuddannelsen – Fagområde 1:

Teamsamarbejdet & Projektarbejdsformen

Forståelsen for teamdynamikker og projektarbejdsformen er en essentiel indsigt, projektlederen skal koble for sikre samarbejde og effektivitet i projektet. Vi etablerer projektgrupper der, allerede fra dag 1, skal løse opgaver sammen med henblik på at forstå udfordringer og styrker ved det at arbejde sammen om en projektopgave.

Temaer, vi behandler på projektlederuddannelsens 1. undervisningsdag:

 • Teamledelse og –opbygning
 • Belbin® teamroller
 • Dimensioner i team performance
 • Projektets grundlæggende dynamikker
 • Essentielle styringsmekanismer for modeller for projekt grundlæggende elementer
 • Frontloading og opstart af projekt.

 

Projektlederuddannelsen – Fagområde 2:

Ledelse i projekter & Organisering

Dygtig ledelse af mennesker er helt afgørende for successen i projekter. Ledelse af et projekt omfatter ikke kun styring, excel-ark og planer. Ledelse er det, der skal til, for at projektprocessen bliver interessant, motiverende og rar at deltage i. Når alt andet glipper, er det kun ledelsesmæssig fokus, der kan bringe projektet i mål!

Temaer, vi behandler på projektlederuddannelsens 2. undervisningsdag:

 • Rollen som leder i projektarbejdet
 • Ledelse som mål og det bærende element for projektet
 • Psykologiske behov for arbejdets udførelse og performance
 • Situationsbaseret ledelse og primadonnaledelse
 • Organisering af projektet
 • Grundlæggende projektmodeller for styring og ledelse.

 

Projektlederuddannelsen – Fagområde 3:

Målfokus & Krav

Hvad er det projektet skal levere? Hvad er det, en eventuel kunde vil have? Hvorfor har chefen etableret projektet? Mål fokus og krav til projektet er det, vi starter med – for det er dér, vi skal slutte. At evne at opstille klare mål og skabe retning i projektet er alfa og omega for projektgruppens odds for at nå succesfulde resultater.

Temaer, vi behandler på projektlederuddannelsens 3. undervisningsdag:

 • Interessentstyring og behovsafklaring
 • Måltyper og scoping
 • Etablering af projektets fundament for gode planer og planlægning
 • Forankring i projektet
 • Krav, vilkår og kriterier i projektet
 • Facilitering af arbejdet.

 

Projektlederuddannelsen – Fagområde 4:

Økonomi & Risiko

Økonomi er ofte det styrende element i projektarbejdet – og skal styres og håndteres ligesom interessenter og kommunikation! Projektets budget er et vilkår, der skal inkluderes i planer og mål, og som kan bruges til at måle projektets fremdrift. Økonomien kan sættes under pres fra udefrakommende hændelser, som risikostyring burde tage hånd om. Risikostyring i projektarbejdet er af stor betydning for projektlederens handlemuligheder og risici og skal derfor identificeres og behandles – lige som interessenterne og projektets økonomiske vilkår.

Temaer, vi behandler på projektlederuddannelsens 4. undervisningsdag:

 • Brugen af budget som værktøj i planlægning
 • Budgetarbejdet og ressourcehåndtering
 • Fremdriftsmåling
 • Risikoarbejdet og -styring
 • Risikoactions
 • Facilitering af processen.

 

Projektlederuddannelsen – Fagområde 5:

Planlægningsprocessen

Planen for projektets udførelse er altafgørende for succes i opgaven. Planen handler dog langt mere om planlægningsprocessen, som skaber indsigt, ejerskab og sammenhængskraft i projektet. Det skal styres og ledes, og det skal faciliteres over for gruppen. Planen for projektets udførelse er af skrøbelig karakter og vil hurtigt skulle ændres efter opstart – derfor er det vigtigt at have sin projektgruppe involveret i hele planlægningsarbejdet.

Temaer, vi behandler på projektlederuddannelsens 5. undervisningsdag:

 • Planlægningsprocessen
 • Nedbrydning af mål som byggesten for planen
 • Facilitering af planlægning
 • Estimeringsteknikker
 • Ændringshåndtering
 • Styringshåndtag.

 

Projektlederuddannelsen – Fagområde 6:

Kommunikation & Afslutning af projekt

Kommunikationsarbejdet i projektprocessen er limen, der får det hele til at hænge sammen. Og god kommunikation skaber robusthed til at modstå spændinger og udefrakommende pres. Fokuseret kommunikation er også føling med interessenternes behov og forventninger og vil til stadighed sikre klarhed om mål og retning – så projektet kan afsluttes med et godt resultat.

Temaer, vi behandler på projektlederuddannelsens 6. undervisningsdag:

 • Kommunikationsopgaven for projektlederen og projektgruppen
 • Kommunikationsplanen
 • Afslutning af projekt
 • Logs i projekter
 • Kvalitetsarbejdet for produkt og proces
 • Overblik over projektværktøjernes sammenhæng.
Eksamen

Eksamenen på projektlederuddannelsen er skriftlig. Det vil være en opgave på 3-6 sider, som du laver løbende under uddannelsen og som handler om dine egne projekter og din egen rolle som projektleder. Hvis du ønsker det, kan du fravælge eksamen og få et diplom på, at du har deltaget på Den Intensive Projektlederuddannese. Tager du eksamen og består, får du i stedet et underskrevet eksamensbevis.

Pensum + øvelser

Forud for hver af projektlederuddannelsens seks undervisningsdage vil du få cirka 15 siders læsning.

Pensum på projektlederuddannelsen er på dansk og består udelukkende af bøger og artikler af velrespekterede forfattere. Pensum og materiale indgår i prisen for projektlederuddannelsen.

Øvelser: 

For os handler Den Intensive Projektlederuddannelse om, at du får et reelt kompetenceløft. Og et nøgleelement i dette er, at du får konkret træning. Derfor har vi lagt øvelser ind mellem alle undervisningsdagene. Øvelserne handler alle om at relatere teorien og de nye værktøjer til dig som projektleder (eller kommende projektleder) og til din arbejdsplads – så du og din arbejdsgiver får fuldt udbytte af din projektlederuddannelse.

Undervisere
Christian Se profil
Christian er en engageret og involverende underviser, som sætter en ære i at kommunikere sin faglige viden så alle kan forholde sig til det. Han er skarp til at koble fagenes indhold til kursisternes egne problemstilliger og hverdag – bl.a. gennem sine mange eksempler og store undervisningserfaring. Christian er specialiseret gennem mange år som konsulent og underviser indenfor projektledelse- og porteføljeledelse samt organisationsudvikling. Han er uddannet Cand. Merc. I Strategi og Ledelse og har en række uddannelser og certificeringer som han inddrager i undervisningen, bl.a. certificeret PMP®, PRINCE2®, Belbin®, Scrummaster og er uddannet proceskonsulent og lektor samt har en Diplom i Erhvervspædagogik og er ICC-certificeret coach.
Jesper Se profil
Jesper er en særdeles erfaren konsulent og underviser med speciale i ledelse, projektledelse og organisationsudvikling. Han er oprindeligt linjeofficer og har en række certificeringer inden for projektledelse og ledelse: 
• Eksamineret projektleder
• IPMA®-C
• PRINCE2®
• Situationsbestemt Ledelse®
• DiSC® og MPA® Master Person Analysis
• Belbin®
• SimulTrain® Projekttræningsystem.
 
Jesper er en inspirerende underviser, der fokuserer på at koble undervisningen til kursisternes dagligdag via casearbejde med opstilling af realistiske rammer for teamsamarbejde og projektløsning.
Michael Se profil
Michael er en yderst professionel og engagerende underviser, der har vundet prisen “Top Dansk Talent” inden for projektledelse. Han har en baggrund fra den farmaceutiske industri (American Eli Lilly & Company), hvor han gennem 8 år haft en imponerende karriere i ledelse og projektledelse. Efterfølgende har han arbejdet som konsulent og underviser i ledelse og projektledelse. Han har et internationalt udsyn og har arbejdet i længere perioder så forskellige steder som USA, Singapore, Estland og Danmark.
 
Michael har en kandidatuddannelse i International Business (Copenhagen Business School og National University of Singapore) og har suppleret med en bachelorgrad i psykologi (Lunds Universitet, Sverige). Derudover er han også certificeret IPMA-C®, Everything DiSC®, Changesetter®, Belbin Teamroles®, 6 Leadership Styles®, Situational Leadership®, Cubiks 360® og PRINCE2®.
Hvem bør deltage på denne uddannelse?

Projektlederuddannelsen henvender sig til alle brancher og alle typer af projekter. Du kan arbejde i offentlige eller private virksomheder og være:

 • Kommende projektleder
 • Ny projektleder
 • Erfaren projektleder, der vil have bedre værktøjer og fintunet dine teamlederkompetencer
Underviseren tager ansvar for din læring!

For AROS KURSER handler alting om at skabe en positiv forandring for dig! Vi spørger derfor ind til dine behov og forudsætninger inden kurset. Og underviseren hjælper dig til at overføre den nye viden og de nye færdigheder til din dagligdag efter kurset. 

 

Tilmeld dig, og få en gratis miniguide!

Når du tilmelder dig dette kursus i præsentationsteknik, sender vi dig vores lille miniguide ”Få større udbytte af dine kurser”. Med guiden får du enkle tips til, hvordan du får størst muligt udbytte af dette kursus – og af alle dine fremtidige kurser.

Bestil Den Intensive Projektlederuddannelse som en intern lederuddannelse

Som virksomhed kan I bestille en særligt tilpasset udgave af projektlederuddannelsen med fokus på jeres medarbejdere, jeres organisation og jeres specifikke behov. Ring til uddannelseschef Anders Rosenlund og hør mere: Tlf. 70 278 279.

Medarbejderens udbytte
1

Du kommer hele vejen rundt om projektlederens arbejdsopgaver og udfordringer på vores intensive projektlederuddannelse.

2

Du bliver ekspert i avancerede projektstyringsmodeller og lærer at mestre værktøjerne, så du selv kan implementere dem i dit daglige arbejde.

3

Du bliver trænet specifikt i teamledelse og lærer at arbejde konkret med dine lederkompetencer, så du kan anvende dem proaktivt i din rolle som projektleder og facilitator.

Arbejdsgiverens udbytte
1

Din arbejdsplads får en professionel projektleder, der sikrer, at alle projekter bliver styret sikkert og effektivt fra A til B.

2

Din arbejdsplads får en leder, der er trænet i håndgribelige og relevante problemstillinger og ved, hvordan man udfylder projektlederens rolle i selv de sværeste situationer. Dette vil kunne mærkes direkte på bundlinjen.

3

Din nye viden om effektiv projektledelse vil optimere arbejdsmiljøet øjeblikkeligt og forhindre kuldsejlede projekter og interne stridigheder.

Næste kursusstart

Vælg den dato & by der passer dig bedst
København 08. jan 2019 - 27. feb 2019
Aros Konference, København
9.00-17.00
Uddannelsen består af flere moduler
Modul 1 08.01.2019
Modul 2 09.01.2019
Modul 3 29.01.2019
Modul 4 30.01.2019
Modul 5 26.02.1019
Modul 6 27.02.2019
Aarhus 23. jan 2019 - 07. mar 2019
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
9.00-17.00
Uddannelsen består af flere moduler
Dag 1 23.01.2019
Dag 2 24.01.2019
Dag 3 20.02.2019
Dag 4 21.02.2019
Dag 5 06.03.2019
Dag 6 07.03.2019
København 26. mar 2019 - 22. maj 2019
Aros Konference, København
9.00-17.00
Uddannelsen består af flere moduler
Modul 1 26.03.2019
Modul 2 27.03.2019
Modul 3 24.04.2019
Modul 4 25.04.2019
Modul 5 21.05.2019
Modul 6 22.05.2019
Aarhus 08. apr 2019 - 21. maj 2019
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
9.00-17.00
Uddannelsen består af flere moduler
Dag 1 08.04.2019
Dag 2: 09.04.2019
Dag 3: 29.04.2019
Dag 4: 30.04.2019
Dag 5: 20.05.2019
Dag 6: 21.05.2019
Aarhus 14. aug 2019 - 26. sep 2019
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
9.00-17.00
Uddannelsen består af flere moduler
Dag 1 14.08.2019
Dag 2 15.08.2019
Dag 3 04.09.2019
Dag 4 05.09.2019
Dag 5 25.09.2019
Dag 6 26.09.2019
København 20. aug 2019 - 02. okt 2019
Aros Konference, København
9.00-17.00
Uddannelsen består af flere moduler
Dag 1 20.08.19
Dag 2 21.08.19
Dag 3 10.09.19
Dag 4 11.09.19
Dag 5 01.10.19
Dag 6 02.10.19
Swipe og se datoer ( 5 flere)
Tilmelding Den Intensive Projektlederuddannelse
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kursus/Uddannelse Den Intensive Projektlederuddannelse
Sted & Datoer
Jeg vil gerne modtage et gratis eksemplar af e-bogen "99+1 tips, tricks og hemmeligheder,
der vil ændre din kommunikation", samt tilmeldes nyhedsbrevet, hvor jeg vil få yderligere gode råd.

Nu kan du godt begynde at glæde dig til at blive meget klogere!

Du vil senere i dag eller den næste hverdag få en mail fra en af vores kursussekretærer med alt det, du har brug for at vide.

Tag en kollega med – og få selv endnu større udbytte!

Hvis du tager en kollega med, får I begge en rabat (og du får en god sparringspartner, når du kommer tilbage fra kurset). I kan se rabatten i kursusbeskrivelsen (hvor du tilmeldte dig). Ved tilmelding skal din kollega blot gøre opmærksom på, at du også deltager. Så får I begge rabatten.

Har du spørgsmål?

Så henvend dig i chatten nede til højre, send en mail til info@arosbusinessacademy.dk eller ring til os på tlf. 70 278 279.

Vi ser frem til at møde dig

Aros
Tilmeldingbekræftelse
................................................................................................
Din besked er blevet sendt.

Vi bestræber ps på at svare så hurtigt som muligt.

Har du yderligere spørgsmål er du også velkommen til at ringe til os på 70 278 279

Aros
Hent materiale
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kursus/Uddannelse Den Intensive Projektlederuddannelse

Du får desuden en mail med ledige kursusdatoer.

Ja tak, sæt mig gerne på nyhedsbrevet
(ligesom 30.453 andre videbegærlige)

Aros

Jeg har fået masser af nye styringsværktøjer og indsigt i teamdynamikker med hjem. Den nye teori giver mig mere struktur og overblik i hverdagen. Underviseren var super kompetent, og han var i stand til at sætte sig i vores - forklaringer og teori omsat til praktiske eksempler fungerede rigtig godt.

Anja Lindgaard 

97,9%
af alle kursister

mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

Få vores e-bog med 99+1 hemmeligheder
om kommunikation GRATIS!
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tilmeld dig og få dit eksemplar af vores e-bog "99+1 tips, tricks og hemmeligheder, der vil ændre din kommunikation", samt jævnlige tips og nyheder, der gør dit arbejdsliv bedre.