Mini MBA i Sustainability Management

På dette ambitiøse kursusforløb i bæredygtighed vil du møde professor Steen Hildebrandt og 5 andre førende eksperter inden for FN’s Verdensmål, sustainability og bæredygtighed.

 

 

7 grunde til at du ikke kan gå glip af kursusforløbet:

 • Du får den nyeste viden og masser af konkrete værktøjer til at arbejde med bæredygtighed og SDG’er.
 • Du bliver undervist af seks førende eksperter inden for bæredygtighed og SDG’er.
 • Du får en bogpakke til en værdi af cirka 1.200 kr.
 • Du får 6 undervisningsdage (over 6 måneder) samt fælles middag, gruppeøvelser og overnatning inden modul 5.
 • Du møder ligesindede (fra hele landet), der kan blive værdifulde sparringspartnere fremover.
 • Du får en studiegruppe under uddannelsen, som kan blive fundamentet for dit nye netværk indenfor bæredygtighed.
 • Og endelig: Du bliver en langt mere værdifuld medarbejder, og du får papir på dine nye kompetencer.
Næste kursusstart Se alle datoer 22. juni 2023, København V. 26. juni 2023, Aarhus
Varighed 6 dage
Pris 34.000 kr. ekskl. moms.
Tilmeld dig Download som pdf
Kurset kan også afholdes hos jer – se mere her
Scroll down

Kurset du har ventet på!

Ambitionerne for bæredygtighed i dansk erhvervsliv er stor. Og det er en fantastisk udvikling af være vidne til. Men med store ambitioner følger også et væld af praktiske udfordringer. Der er derfor brug for helt nye kompetencer, hvis vi skal realisere vores ønsker for fremtiden:

Hvordan omsætter man de ambitiøse drømme for bæredygtighed til konkrete tiltag? Hvordan udformer man en bæredygtighedsstrategi? Hvor effektmåler man de bæredygtighedstiltag, man opstiller? Hvordan laver man et klimaregnskab? Hvordan griber man en livscyklusvurdering an? Hvilke produktcertificeringer og ledelsescertificeringer bør man have på arbejdspladsen? Hvordan opnår man kommerciel-værdi (og besparelser) med sine bæredygtighedstiltag? Hvordan måler man sit klimaaftryk på verden? Hvordan udarbejder man en bæredygtighedsrapport? Hvordan skaber man følgeskab i forhold til forandringerne? Og hvordan skal det hele kommunikeres ud til omverden?

Skal man gennemføre en bæredygtig transformation, kræver det viden, overblik og værktøjer. Og alt det har vi samlet til dig på dette kursus.

Kom fremtidens marked i møde med verdensmålene

FN’s verdensmål er dobbeltsidet. På den ene side er de udtryk for de alvorlige udfordringer, kloden og vi mennesker står over for. På den anden side tilbyder de et katalog over forretningsmulighederne. Fremtiden kalder på nye produkter, services og forretningsmodeller og der vil være helt nye markeder at erobre. På kurset stiller vi skarpt på denne dobbelthed i både at skabe en positiv forandring for verden og bidrage til en positiv forandring for ens egen organisation. Og det er uanset om du sidder i en profitorienteret virksomhed, en NGO eller en kommune.

På kurset møder du professor Steen Hildebrandt

På kursets første modul vil du møde professor Steen Hildebrandt – en af de helt store skikkelser inden for bæredygtig transformation og bæredygtig ledelse. Steen er forfatter til mere en 50 bøger, han har vundet en lang række af priser for sit arbejder og holder over 100 foredrag om bæredygtighed og FN’s verdensmål årligt. Steens arbejder benhårdt for at sprede det bæredygtige budskab til det danske arbejdsmarked!

Erhvervslivet hungrer efter bæredygtighedskompetencer

En ting er sikkert. Bæredygtighed er kommet for at blive. Det er ikke bare et smart buzzword, der hurtigt mister sin effekt. Det er faktisk allerede ved at trænge sig ind i alle de danske private virksomheder, organisationer og offentlige arbejdspladser. Og efterspørgslen efter medarbejdere med viden om bæredygtighed er i rivende udvikling. Ser man på en af Danmarks største jobsøgningsportaler, er der lige nu er der over 1.000 akutelle jobopslag, der indeholder ordet ‘bæredygtighed’. Der er altså er kæmpe uopfyldt behov for kompetente ansatte inden sustainablity.

Følg med tidens udvikling

Der bliver stillet større og større krav til jeres bæredygtighedsindsatser. Og de krav vil kun blive endnu større med tiden. I en undersøgelse udtaler 73 % af verdens forbrugere, at de vil gøre en indsats for at ændre deres forbrugsmønstre for at mindske deres aftryk på kloden.

Når en kunde kortlægger sit eget klimaaftryk, bliver I en del af de beregninger. Og hvis jeres klimaregnskab (og arbejds med SDG’erne) trækker for tungt på kundens aftryk, risikerer I, at kunderne vælger jer fra. Og er I omvendt længere fremme end konkurrenter, giver det jer en kæmpe fordel.

Der er altså ingen undskyldninger for ikke at komme i gang med at styrke jeres viden om kompetencer inden for bæredygtighed!

Hvem bør deltage på "Mini MBA i Sustainability Management"?

Denne bæredygtighedsuddannelse er ikke målrettet en specifik branche eller arbejdsfunktion.

 

Mini MBA i Sustainability Management er for dig, der arbejder med bæredygtighed og FN’s Verdensmål (eller er på vej ind i det) og gerne vil blive endnu bedre til at analysere og forstå en arbejdsplads’ klimaaftryk og bæredygtige udviklingsmuligheder – og til at drive bæredygtighedsprojekter og bidrage til at skabe komplette bæredygtighedstransformationer.

 

Der kan være mange indgange til at arbejde med bæredygtighed. Du er måske projektleder, udviklingskonsulent, bæredygtighedskonsulent, leder, HR-medarbejder, selvstændig konsulent – eller noget helt andet. Diversiteten er guld værd på uddannelsesholdene, og alle kan lære af hinanden og trække på hinandens praktiske erfaringer.

 

Der er ingen formelle optagelseskrav på Mini MBA i Sustainability Management. Og den er målrettet både privat og offentlig ansatte.

Førsteklasses forplejning på hele uddannelsen

Du kan enten tilmelde dig uddannelsen i Aarhus eller i København. Uddannelsen består af 6 undervisningsdage (kl. 9-17) med en måneds mellemrum.

 

På modul 5 bryder vi dog rammerne: Her samler vi Aarhus-holdet og København-holdet til et fælles kursusdøgn på Hotel Sinatur Storebælt i Nyborg. Du møder ind på hotellet kl. 17.00, hvor der er velkomst og en introduktion til emnet for modul 5. Herefter byder vi på en middag og et par glas vin med havudsigt, og senere på aftenen løser I en bæredygtighedsøvelse i grupper. Der er overnatning på hotellet, og dagen efter vil være en fuld undervisningsdag. Du får dermed rig mulighed for at finde endnu flere ligesindede sparringspartnere, der kan få stor værdi for dig og din arbejdsplads under og efter uddannelsen.

 

Sådan er kurset opbygget!

“Mini MBA i Sustainability Management” er bygget op over 6 moduler fordelt over 6 måneder. Udover undervisningen mødes du med en studiegruppe fem gange under forløbet og arbejder i studiegruppen videre med, hvordan du kan integrere dét, du har lært på det foregående modul, med din egen praksis. Der er desuden cirka 1.500 siders pensum, du skal læse gennem kursusforløbet. En middag og overnatning i forbindelse med modul 5. Og kurset afsluttes med en 6-siders skriftlig eksamen, der tager udgangpunkt i din egen praksis (eller en case efter eget valg, hvis du er ledig eller rådgiver for andre arbejdspladser).

Læs mere om kursets 6 moduler

Modul 1: Visioner for en bæredygtig fremtid

På kursets første modul går vi i helikopterperspektiv på bæredygtighed og FN’s Verdensmål og lægger bunden for det videre arbejde på kurset. Vi arbejder med rammesætning og kernebegreber.

 

Steen Hildebrandt introducerer FN’s Verdensmål; deres historie, deres betydning for verden og deres relevans for danske virksomheder og organisationer. Christina introducerer stadierne i bæredygtig transformation, de megatrends der driver bæredygtigheden i 2023 og tidens krav til virksomheder fra kunder, medarbejdere og myndigheder. Dagen er et wake up call, der understreger behovet for at forbinde verdens prioriteter med virksomheders strategier. Verdensmålene introduceres som et strategisk kompas for arbejdet med bæredygtighed og en samtalestarter om de negative og positive aftryk, virksomheder sætter på verden.

 

Du introduceres til kernebegreberne i bæredygtighed og de faktorer, der driver den globale bæredygtige transformation frem. Du forstår, at people, planet og profit hænger sammen, og at man ikke kan arbejde med klima uden også at have blik for miljø, mennesker, retfærdighed og vækst. Deltagerne arbejder efterfølgende med at formulere bæredygtige ambitioner for deres organisationer med udgangspunkt i Verdensmålene. Disse bliver vigtige i modul 2.

 

Kursusdagens underviser: Professor Steen Hildebrandt og bæredygtighedsrådgiver Christina Blak.

mini mba, Steen hildebrandt

Modul 2: Verdensmålene som afsæt for kommerciel værdiskabelse

Modulet dykker ned i, hvordan bæredygtighed kan anvendes som en platform for innovation på din arbejdsplads. Den giver dig redskaber til at arbejde med Verdensmålene som et udefra-ind perspektiv på din arbejdsplads, hvor globale (og lokale) udfordringer vendes til muligheder for produkt- og forretningsinnovation.

 

Bæredygtighedsdagsordenen, som den indrammes af FN’s Verdensmål, er udtryk for de enorme udfordringer, kloden og dens indbyggere står over for. Men samtidig er Verdensmålene et katalog over de forretningsmuligheder, der ligger i skiftene fra eksisterende ikke-bæredygtige praksisser til nye mere bæredygtige praksisser. Her er der brug for nye produkter, services og forretningsmodeller, der kan begå sig på og erobre helt nye markeder. At forestille sig fremtiden har altid været et godt springbræt for innovation. At forestille sig en mere bæredygtig fremtid er det i endnu højere grad.

 

Modulet præsenterer eksempler på, hvad andre arbejdspladser har gjort, og giver dig praktiske redskaber til selv at kickstarte bæredygtige innovationsprocesser på din arbejdsplads. Og gennem refleksioner og øvelser begynder du at få en ide om, hvor bæredygtighed kan drive innovation med kommercielt potentiale i din organisation.

 

Kursusdagens underviser: Bæredygtighedschef og forfatter Kristoffer Nilaus Tarp.

mini mba, Steen hildebrandt

Modul 3: Måling af aftryk (baselining) og strategiudvikling

Dette modul sigter mod at gøre deltagerne i stand til at forstå, hvordan en organisations positive og negative aftryk kan måles med henblik på at udvikle en strategi, der adresserer udfordringerne og forstærker potentialerne.

 

Du vil blive introduceret for og arbejde med konkrete værktøjer, der hjælper med at skabe en baseline for, hvordan en organisations aftryk ser ud i dag – både i forhold til social og miljømæssig bæredygtighed samt specifikt på klima. Men viden om eget aftryk er ikke meget værd uden en ændret adfærd. Derfor vil dagens anden halvdel handle om, hvordan en organisation kan arbejde strategisk med bæredygtighed og udvikle ambitiøse strategier. Du vil derfor blive introduceret til en strategisk værktøjskasse, der gør det muligt at skabe en fælles vision, sætte konkrete målsætninger, udvikle et realistisk roadmap med initiativer og implementere dem i en organisation.

 

Kursusdagens underviser: Bæredygtighedsrådgiver Frederikke Aasted.

mini mba, Steen hildebrandt

Modul 4: Cirkulær økonomi og systemtænkning

Cirkulær økonomi og systemtænkning. Hvorfor er det væsentligt at kunne anvende disse perspektiver i reduceringen af din virksomheds CO2-udledninger og i udviklingen af nye produkter og løsninger?

 

Omstilling til en cirkulær økonomi i Europa er estimeret til at skabe en økonomisk gevinst på 1,8 billioner euro (altså 1.800 milliarder euro!). Unilever, Google, H&M, Nike, Philips og Black Rock er blot få blandt mange virksomheder, som aktivt integrerer og promoverer cirkulære løsninger i deres virksomheder og på globalt plan.

 

Men hvad betyder det egentlig at anvende cirkulær økonomi i en erhvervsmæssig sammenhæng? Hvordan hænger det sammen med Verdensmålene såvel som klima? Hvordan kan din virksomhed vinde på den cirkulære omstilling? Og hvilke faldgruber skal du have for øje? Og hvorfor er det essentielt at tænke systemisk for at sikre en effektiv omstilling?

 

I denne undervisningsgang vil vi både zoome helt ud for at forstå systemiske sammenhænge, samt gå helt tæt på og undersøge konkrete løsninger på virksomhedsniveau.

 

Hovedtemaer, vi vil gennemgå: Planetære grænser og systemtænkning, cirkulær økonomi 101, policy og regulering, cirkulært produktdesign, nye virksomhedsmodeller.

 

Kursusdagens underviser: Bæredygtighedsrådgiver Maja Johannesen.

mini mba, Steen hildebrandt

Modul 5: Klimaregnskaber og livscyklusvurdering (LCA)

Vi stiller skarpt på de praktiske værktøjer, der kan (og nogle gange skal) anvendes for at dokumentere og arbejde systematisk med at forbedre sit aftryk på miljøet.

 

Med Paris-aftalen og den danske klimalov om 70 % reduktion i udledning af drivhusgasser i 2030, er det vigtigt at kende, reducere og stå til ansvar for organisationens egen udledning af drivhusgasser. Det er også vigtigt i forhold til lov- og rapporteringskrav og for at kunne holde sin virksomhed relevant i markedet.

 

Når vi taler klimaregnskaber for en organisation, bør hele værdikæden med i regnskabet. Og i takt med at flere og flere virksomheder udarbejder klimaregnskaber, vil flere kunder spørge sine leverandører om klimadata (der er korrekte og udregnet på en gennemsigtig og troværdig måde). Så når kravet kommer fra din kunde, er det rart at være klar.

 

Nogle gange ønsker kunden, at ikke blot virksomhedens klimaaftryk, men også produktets miljøaftryk er kendt. Så skal du som organisation have en livscyklusvurdering (LCA) af det enkelte produkt. En LCA er en metode til at beskrive den miljø- og klimamæssige påvirkning af et produkt eller en service i hele dets livscyklus fra ”vugge til grav”.

 

Kursusdagens underviser: Bæredygtighedrådgiver og ph.d. Louise Laumann Kjær.

mini mba, Steen hildebrandt

Modul 6: Bæredygtighedsrapportering & intern og ekstern bæredygtighedskommunikation

En stærk bæredygtighedsrapport er et sandhedsvidne i debatten om greenwashing. Dette modul fortæller om sammenhængen mellem stærk rapportering og troværdig kommunikation, og det lærer dig at involvere dine kolleger i virksomhedens omstilling og se deres egen rolle i den.

 

Bæredygtighedsrapporten er en grundbog i virksomhedens arbejde med en bæredygtig omstilling og et kompas for troværdig kommunikation. Alligevel bliver alt for mange rapporter kun publiceret, ikke kommunikeret. En stærk bæredygtighedsrapportering er det stærkeste kommunikationskort, I har på hånden. Den sætter retning for både den interne og eksterne kommunikation. Vi ser på kommunikationstræet (fra data til dialog) og taler om, hvad du kan lære af de bedste, når det gælder rapportering.

 

Vi kommer desuden omkring værdien af medarbejderinvolvering og vigtigheden af at gå fra en målbar strategi til engagerende kommunikation. Vi arbejder med engagement, bæredygtige narrativer og om vigtigheden af at invitere alle stakeholders med på rejsen ved at give dem handlemuligheder, der kan styrke bæredygtig adfærd og fremme ansvarlige valg.

 

Undervejs lærer du at skelne mellem nøglebegreberne ESG, SDG og CSR. Du bliver introduceret til ingredienser i bæredygtighedsrapportering: tydelighed, væsentlighed, transparens, relevans og målbarhed. Og vi ser på rollemodeller inden for rapportering og arbejder med bæredygtige budskaber, stakeholdermapping og engagementstrapper.

 

Kursusdagens underviser: Bæredygtighedrådgiver Christina Blak.

Pensum

Forud for kurset vil du få tilsendt pensum til hver af de seks kursusdage, som du frit kan læse løbende i de frirum du har i måneden mellem hver af modulerne. Pensum er spækket med al den vigtigste viden om bæredygtig og varierer fra alt lige fra bøger og artikler til videoer.

 

Pensum og materiale indgår i prisen for Mini MBA i Sustainability Management, og det vil blive udleveret ved kursets start. Pensum til første modul bliver tilsendt inden første kursusdag, så du har god tid til at læse det. Tilmelder du dig tæt op ad kursusforløbets start, og er du i tvivl om, hvorvidt du kan nå at modtage materialet til første dag? Så kontakt os på chat eller mail, og så finder vi en løsning.

Mød dine undervisere på kurset
Christina Blak Se profil
Christina Blak er facilitator i verdensklasse, særligt når det kommer til virksomheders implementering af SDG’erne og rapportering på ESG. Hun er direktør og partner i We Love People, et rådgivningsbureau der arbejder strategisk med bæredygtig kommunikation og dokumentation. Hendes arbejde har resulteret i et hav af priser, herunder CSR-prisen, der er vundet to gange. Christina er initiativtager til og driver af ESG Barometeret, der følger C25-virksomhedernes rapportering på bæredygtighed, og hun er eminent til at få omsat teori til praksis for dig i din situation.
Frederikke Aasted Se profil
Frederikke er seniorrådgiver inden for bæredygtighed og arbejder værdibaseret i krydsfeltet mellem strategi og bæredygtighed. Hun hjælper klienter med at blive fit til fremtiden ved at levere baseline- og strategiprocesser, bæredygtighedindsigter og kapacitetsopbygning.
Kristoffer Nilaus Tarp Se profil
Kristoffer Nilaus Tarp er forfatter til bogen “Forretning for fremtiden – Succes med Verdensmålene”.

Han er ekspert i, hvordan bæredygtighed i stigende grad bliver et konkurrenceparameter og en værdiskaber for virksomheder og organisationer med et behov for at vinke farvel til klassiske CSR-tilgange og filantropiske tilgange og hive bæredygtighed ind i kerneforretningen og gøre bæredygtighed til en central ledelsesdisciplin.

Kristoffer er Nordisk Direktør for Bæredygtighed i NTT Data, der er verdens 5. største it-service virksomhed. Han sidder desuden i bestyrelser for en række bæredygtige virksomheder og laver opgaver for Mandag Morgen, CSR Forum, Danish Export Association samt en række danske erhvervsråd. Endelig er han formand for kapitalfonden Blue Equity’s Sustainability Advisory Board.

Foto: Henriette Mørk
Louise Laumann Kjær Se profil
Louise Laumann Kjær rådgiver virksomheder og institutioner med kompetenceopbygning inden for klimaregnskaber, livscyklusvurdering (LCA) og bæredygtige forretningsmodeller – og har i en længere årrække arbejdet med at opgøre klima- og miljøbelastningen forårsaget af virksomheder, produkter og services.

Louise har en ph.d. fra DTU, hvor hun udviklede metoder til at vurdere den miljømæssige bæredygtighed af servicebaserede forretningsmodeller, også kaldet ’Produkt/Service-Systemer’, som er centrale for en mere cirkulær økonomi.

Hun arbejder desuden som ekstern lektor på Aalborg Universitet, hvor hun underviser og vejleder inden for bæredygtighed.

Udover at have en usædvanligt stærk faglighed inden for bæredygtighed er Louise passioneret om undervisning og formidling af komplekse problemstillinger.
Maja Se profil
Maja Johannessen har lang og international erfaring med bæredygtighed og cirkulær økonomi. Maja er manager i Nordic Sustainability, en værdibaseret konsulentvirksomhed, der arbejder i krydsfeltet mellem strategi og bæredygtighed. Hun hjælper større virksomheder med at blive fit til fremtiden ved at levere strategiprocesser, bæredygtighedsindsigt og kapacitetsopbygning.

Maja har tidligere arbejdet hos Ellen MacArthur Foundation, hvor hun blandt andet har ledet organisationens policy research program. For nylig arbejdede hun som bæredygtighedskonsulent hos Metabolic, hvor hun rådgav virksomheder, offentlige myndigheder og NGO'er ved at anvende systemtænkning og datascience. Maja har en kandidatgrad i miljøplanlægning (TekSam).
Steen Hildebrandt Se profil
Steen Hildebrandt er professor emeritus ved Aarhus Universitet, adjungeret professor i ledelse ved Copenhagen Business School og adjungeret professor i ledelse ved Aalborg Universitet.
Steen Hildebrandt er forfatter til mere en 20 anmelderroste bøger om ledelse og betragtes af mange som Danmarks største ekspert inden for ledelse.
Han er desuden medstifter og partner i den private rådgivningsvirksomhed Hildebrandt og Brandi. Virksomheden tæller 35 konsulenter, der rådgiver Danmarks topledere.
Mulighed for betaling via Bruttolønsordning

Hvis du selv skal betale for kurset og er ansat et sted, kan du muligvis benytte Bruttolønsordningen. Den reducerer din samlede udgift (og koster ikke din arbejdsgiver noget). Ring til os på tlf. 70 278 279 eller skriv til info@arosbusinessacademy.dk for at høre mere om ordningen.

Medarbejderens udbytte
1

Du får en grundig teoretisk og praktisk viden om bæredygtighed og FN's Verdensmål. En viden, du nemt kan omdanne til konkrete tiltag, projekter og transformationer på en arbejdsplads.

2

Du bliver undervist af nogle af landets førende bæredygtighedseksperter, der sikrer, at du får et mærkbart kompetenceløft, du kan trække på gennem resten af din karriere.

3

Du styrker din værdi for arbejdspladsen markant, idet du er i stand til at udvikle og drive bæredygtighedsprojekter med impact.

Arbejdsgiverens udbytte
1

Din arbejdsplads får en stærk ressource, der kan rådgive og sparre med ledelsen ift. bæredygtighedstiltag og ift. den interne og eksterne kommunikation om bæredygtighed i relation til arbejdspladsen.

2

Din arbejdsplads får mulighed for at arbejde langt mere strategisk og praktisk med bæredygtigheden og FN's Verdensmål ift. arbejdspladsen.

3

Med stærkere bæredygtighedstiltag og bæredygtighedsprojekter får din arbejdsplads mulighed for at styrke deres brand indadtil og udadtil, samtidig med, at de gør noget godt for verden og styrker egen bundlinjen.

Næste kursusstart

Vælg den dato & by der passer dig bedst
København V. 22. juni 2023
Copenhagen Marriott Hotel
9.00-17.00
Uddannelsen består af flere moduler
  34.000 ekskl. moms. Tilmeld dig
  Aarhus 26. juni 2023
  Comwell Hotel Aarhus
  9.00-17.00
  Uddannelsen består af flere moduler
  1. Modul 1: 26.06.2023
  2. Modul 2: 13.09.2023
  3. Modul 3: 10.10.2023
  4. Modul 4: 07.11.2023
  5. Modul 5: 12-13.12.2023
  6. Modul 6: 29.01.2024
  34.000 ekskl. moms. Tilmeld dig
  København V. 07. september 2023
  Copenhagen Marriott Hotel
  9.00-17.00
  Uddannelsen består af flere moduler
  1. Modul 1: 07.09.2023
  2. Modul 2: 03.10.2023
  3. Modul 3: 07.11.2023
  4. Modul 4: 05.12.2023
  5. Modul 5: 10-11.01.2024
  6. Modul 6: 27.02.2024
  34.000 ekskl. moms. Tilmeld dig
  Aarhus 11. september 2023
  Comwell Hotel Aarhus
  9.00-17.00
  Uddannelsen består af flere moduler
  1. Modul 1: 11.09.2023
  2. Modul 2: 04.10.2023
  3. Modul 3: 02.11.2023
  4. Modul 4: 13.12.2023
  5. Modul 5: 10-11.01.2024
  6. Modul 6: 29.02.2024
  34.000 ekskl. moms. Tilmeld dig
  København V. 12. december 2023
  Copenhagen Marriott Hotel
  9.00-17.00
  Uddannelsen består af flere moduler
  1. Modul 1: 12.12.2023
  2. Modul 2: 09.01.2024
  3. Modul 3: 06.02.2024
  4. Modul 4: 12.03.2024
  5. Modul 5: 08-09.04.2024
  6. Modul 6: 16.05.2024
  34.000 ekskl. moms. Tilmeld dig
  Aarhus 14. december 2023
  Comwell Hotel Aarhus
  9.00-17.00
  Uddannelsen består af flere moduler
  1. Modul 1: 14.12.2023
  2. Modul 2: 08.01.2024
  3. Modul 3: 08.02.2024
  4. Modul 4: 07.03.2024
  5. Modul 5: 08-09.04.2024
  6. Modul 6: 14.05.2024
  34.000 ekskl. moms. Tilmeld dig
  Swipe og se datoer ( 5 flere)
  Tilmelding Mini MBA i Sustainability Management
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Kursus/Uddannelse Mini MBA i Sustainability Management
  Sted & Datoer

   1 Jeg vil gerne modtage et gratis eksemplar af e-bogen "99+1 tips, tricks og hemmeligheder,
   der vil ændre din kommunikation", samt tilmeldes nyhedsbrevet, hvor jeg vil få yderligere gode råd.

   Nu kan du godt begynde at glæde dig til at blive meget klogere!

   Du vil senere i dag eller den næste hverdag få en mail fra en af vores kursussekretærer med alt det, du har brug for at vide.

   Tag en kollega med – og få selv endnu større udbytte!

   Hvis du tager en kollega med, får I begge en rabat (og du får en god sparringspartner, når du kommer tilbage fra kurset). I kan se rabatten i kursusbeskrivelsen (hvor du tilmeldte dig). Ved tilmelding skal din kollega blot gøre opmærksom på, at du også deltager. Så får I begge rabatten.

   Har du spørgsmål?

   Så henvend dig i chatten nede til højre, send en mail til info@arosbusinessacademy.dk eller ring til os på tlf. 70 278 279.

   Vi ser frem til at møde dig

   Aros
   Tilmeldingbekræftelse
   ................................................................................................
   Din besked er blevet sendt.

   Vi bestræber ps på at svare så hurtigt som muligt.

   Har du yderligere spørgsmål er du også velkommen til at ringe til os på 70 278 279

   Aros
   Hent materiale
   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
   Kursus/Uddannelse Mini MBA i Sustainability Management
   [cf7lead cf7_id='780' debug='false' fields='Company=|First Name=|Last Name=user-name|Email=user-email|Phone=|Title=title|Course name=source|Description=|URL source=url_source']

   Aros
   97,9%
   af alle kursister

   af vores kursister mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

   Få vores e-bog med 99+1 hemmeligheder
   om kommunikation GRATIS!
   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
   Tilmeld dig og få dit eksemplar af vores e-bog "99+1 tips, tricks og hemmeligheder, der vil ændre din kommunikation", samt jævnlige tips og nyheder, der gør dit arbejdsliv bedre.