Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU)

Bliv projektleder på 6 intensive dage! Vi har skruet et program sammen, hvor du får alle de bedste værktøjer til at STYRE og LEDE dine projekter sikkert i mål.

NB: Er du på udkig efter en længere projektlederuddannelse, kan du kaste et blik på Aros Projektlederuddannelse (IPMA).

 

 

Lidt af det du får på denne uddannelse:

 • 6 undervisningsdage i København eller Aarhus
 • Pensum til de 3 moduler (bog, artikler og videoer)
 • Indsigt i teamadfærd og teamroller
 • Viden om, hvordan du bedst sammensætter og organiserer et team
 • En personlighedstest
 • En eksamen, der handler om dine egne projekter (frivillig)
 • … Og så får du selvfølgelig en rygsæk propfyldt med værktøjer, modeller, inspiration og gode idéer med hjem fra projektlederuddannelsen.

 

Næste kursusstart Se alle datoer 21. august 2023, København 18. september 2023, Aarhus
Varighed 6 dage
Pris 22.500 kr. ekskl. moms.
Tilmeld dig Download som pdf
Kurset kan også afholdes hos jer – se mere her
Scroll down

Projektlederuddannelsen er bygget op om 3 moduler á 2 dage

Vores undervisere har kørt et hav af projekter i det virkelige liv. De ved derfor, hvad der virker i praksis, og hvilke værktøjer der er essentielle for, at du kan lykkes. Sammen med dem har vi skruet denne projektlederuddannelse sammen, så du ikke behøver at bruge mere tid end nødvendigt på at blive en knivskarp projektleder. Læs mere om de 3 moduler længere nede på siden. 

Derfor fejler 8 ud af 10 projekter

Hvert af de 3 moduler består af:

  • Forberedelse af pensum
  • To undervisningsdage, kl. 9.00-16.30
  • Individuelle øvelser.

 

Projektlederuddannelsen slutter med en skriftlig opgave på max 6 sider. Ønsker du ikke at tage eksamen, får du et diplom på, at du har gennemført Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU) fra Aros Business Academy.

En projektlederuddannelse, der er mere end bare til pynt

Den Intensive Projektlederuddannelsen (DIPLU) ser selvfølgelig godt ud på dit CV og din LinkedIn-profil. Men det skal helst ikke være derfor, du tager uddannelsen. Uddannelsen handler ikke om at komme til at se bedre ud, men om rent faktisk at blive en bedre version af sig selv i rollen som projektleder. Et valg som både du, dit team og din arbejdsgiver vil blive glade for.

Slut med kuldsejlede projekter!

Dårligt ledede projekter koster hvert år danske virksomheder og skatteydere milliarder af kroner! Nogle af projekterne bliver startet på et forkert grundlag. Nogle af projekterne mangler styring og overskrider budgetterne, uden nogen opdager det. Andre af projekterne er sammensat af et forkert team. Og rigtig, rigtig mange af projekterne kuldsejler, fordi projektlederen ikke træder i karakter som leder, og hverken formår at motivere, sætte grænser, sikre overholdelse af deadlines eller videreformidle selve visionerne med projektet.

Alle disse faldgruber lærer vi dig at styre uden om på projektlederuddannelsen.

En projektlederuddannelse uden dikkedarer

Undervisningen på de 3 moduler er opbygget med opgaveløsning, casearbejde og øvelser som omdrejningspunkt, og den er designet til at udfordre dig mest muligt i rollen som projektleder. I løbet af uddannelsen går vi benhårdt til din rolle som projektleder, og du får derved trænet din lederadfærd og facilitatorrolle, så du ved, hvad det vil sige at skabe samarbejde, succes og målbevidsthed under pres.

For at ruste dig bedst muligt som projektleder, vil en del af kursusdagene være formet omkring et projekt, der kræver skarpe projektlederkompetencer og snarrådighed at få sikkert i land. På den måde får du indblik i projektarbejdets underliggende strukturer fra første parket, så du virkelig opnår fuld forståelse for avanceret projektstyring.

På den måde bliver du en stærk frontfigur for den fremtidige projektledelse i din organisation!

Læs mere om de 3 moduler

Projektlederuddannelsens modul 1:

Projektledelse – overblik (2 dage)

På modul 1 får du overblik over de overordnede aspekter af projektledelse, herunder forståelse af kravene til god projektledelse og de forskellige projektformer som vandfald, stage/gate og den agile model. Du lærer at balancer tid, indhold og ressourcer. Du lærer, hvordan alle projektdeltagere er forskellige, men alligevel kan inddeles i forskellige typer, som du lærer at agere effektivt i forhold til. Desuden lærer du at opbygge stærke teams og et godt samarbejde i dine projekter samt at udføre situationsbestemt ledelse.

 

Temaer, vi blandt andet behandler:

 • Intro og præsentation
 • Situationsbestemt ledelse
 • Rollen som leder i projektarbejdet
 • Projektets grundlæggende dynamikker
 • Styringsramme for projektlederen – O4L
 • Projektmodeller – forskellige tilgange til projektet
 • Feedback
 • Kend dig selv: DiSC-profil
 • Teamledelse, teamudvikling og -opbygning
 • Motivation og arketyper – hvad motiverer og hvordan sikres at teamet er motiveret?

projektlederuddannelse, ipma

Projektlederuddannelsens modul 2:

Projektopstart (2 dage)

På modul 2 lærer du at udarbejde gode målsætninger, der er realistiske at nå inden for tidsrammer og budget. Du lærer vigtigheden af at identificere og forstå projektets interessenter, samt hvordan du effektivt kommunikerer med dem. Du lærer at lave en effektiv projektorganisation samt at udarbejde milepælsplaner, som giver et godt overblik over hele projektet og giver mulighed for koordinering samt opfølgning på projektets forløb. Desuden lærer du hvordan løbende kvalitetsstyring kan sikre, at projektets kommer godt i mål.

 

Temaer, vi blandt andet behandler:

 • Måltyper og scoping
 • Interessentstyring og behovsafklaring
 • Den styrede kommunikation i projektet
 • Projektorganisering
 • Planlægningsprocessen
 • Facilitering af planlægning
 • Estimeringsteknikker
 • Brugen af budget som værktøj i planlægning
 • Styringshåndtag i din tidsplan.

projektlederuddannelse, ipma

Projektlederuddannelsens modul 3:

Projektplanlægning (2 dage)

På modul 3 får du en lang række vigtige værktøjer til at udvikle projektplaner. Du lærer, hvad en WBS er, og hvordan denne skaber et overblik over projektet. Du lærer at estimere behov for ressourcer, og du finder ud af, hvad den kritiske vej i projektplanen er. Du lærer kort sagt at lave en plan, der er realistisk og kan gennemføres. Du lærer desuden at lave risikoanalyser, og hvordan risici kan håndteres.  Endvidere lærer du at facilitere en planlægningsproces.

 

Temaer, vi blandt andet behandler:

 • Work Breakdown Structure
 • Risikoarbejdet og -styring
 • Risikoactions
 • Ændringshåndtering
 • Management og leadership – to sider af projektledelse
 • Kvalitetsarbejdet for produkt og proces
 • Logs i projekter
 • Afslutning af projekt og overdragelse til drift
 • Feedback II
 • Overblik over projektværktøjernes sammenhæng.
Virtuel opfølgning

Cirka 6 uger efter den sidste undervisningsdag laver vi en kort fælles virtuel opfølgning (tidspunktet aftales på holdet). Formålet er at genopfriske din viden om projektledelse – og hjælpe dig til at sætte ord på din udvikling og udviklingsmuligheder inden for projektledelse.

Eksamen

Eksamenen på projektlederuddannelsen er skriftlig. Det vil være en opgave på max. 6 sider, som handler om dine egne projekter og din egen rolle som projektleder. Hvis du ønsker det, kan du fravælge eksamen og få et diplom på, at du har deltaget på Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU). Tager du eksamen og består, får du i stedet et underskrevet eksamensbevis.

Pensum & øvelser

Forud for hver af projektlederuddannelsens seks undervisningsdage skal du læse en del af pensum. Pensum på projektlederuddannelsen er på dansk og består udelukkende af bøger og artikler af velrespekterede forfattere.

 

Pensum består primært af bogen Power i projekter og portefølje, hvor ca. 200 sider skal læses i løbet af de 3 moduler. Det er derfor begrænset, hvad du skal afsætte af tid til at læse. Pensum og materiale indgår i prisen for projektlederuddannelsen.

 

For os handler Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU) om, at du får et reelt kompetenceløft. Og et nøgleelement i dette er, at du får konkret træning. Derfor har vi lagt øvelser ind mellem alle undervisningsdagene. Øvelserne handler alle om at relatere teorien og de nye værktøjer til dig som projektleder (eller kommende projektleder) og til din arbejdsplads – så du og din arbejdsgiver får fuldt udbytte af din projektlederuddannelse.

Underviser
Christian Se profil
Christian er en engageret og involverende underviser, som sætter en ære i at kommunikere sin faglige viden så alle kan forholde sig til det. Han er skarp til at koble fagenes indhold til kursisternes egne problemstillinger og hverdag – bl.a. gennem sine mange eksempler og store undervisningserfaring. Christian er specialiseret gennem mange år som konsulent og underviser indenfor projektledelse- og porteføljeledelse samt organisationsudvikling.

Han er uddannet cand.merc. i strategi og ledelse og har en række uddannelser og certificeringer som han inddrager i undervisningen, bl.a. PMP®, PRINCE2®, Belbin® og Scrum Master. Han er uddannet proceskonsulent, er lektor, har en diplomuddannelse i erhvervspædagogik og er ICC-certificeret coach.
Hvem bør deltage på denne uddannelse?

Projektlederuddannelsen henvender sig til alle brancher og alle typer af projekter. Du kan arbejde i offentlige eller private virksomheder og være:

 • Kommende projektleder
 • Ny projektleder
 • Projektleder, der gerne vil have finetunet dine kompetencer og have en større værktøjskasse at arbejde med i dine projekter.
Underviseren tager ansvar for din læring!

For AROS KURSER handler alting om at skabe en positiv forandring for dig! Vi spørger derfor ind til dine behov og forudsætninger inden kurset. Og underviseren hjælper dig til at overføre den nye viden og de nye færdigheder til din dagligdag efter kurset. 

 

Tilmeld dig, og få en gratis miniguide!

Når du tilmelder dig dette kursus i præsentationsteknik, sender vi dig vores lille miniguide ”Få større udbytte af dine kurser”. Med guiden får du enkle tips til, hvordan du får størst muligt udbytte af dette kursus – og af alle dine fremtidige kurser.

Bestil en skræddersyet intern lederuddannelse til jer!

Som virksomhed kan I bestille en skræddersyet projektlederuddannelse med fokus på jeres medarbejdere, jeres organisation og jeres specifikke behov. Ring til uddannelseschef Anders Rosenlund og hør mere: Tlf. 70 278 279 eller læs mere lige her

Medarbejderens udbytte
1

Du kommer hele vejen rundt om projektlederens arbejdsopgaver og udfordringer på vores intensive projektlederuddannelse.

2

Du bliver ekspert i avancerede projektstyringsmodeller og lærer at mestre værktøjerne, så du selv kan implementere dem i dit daglige arbejde.

3

Du bliver trænet specifikt i teamledelse og lærer at arbejde konkret med dine lederkompetencer, så du kan anvende dem proaktivt i din rolle som projektleder og facilitator.

Arbejdsgiverens udbytte
1

Din arbejdsplads får en professionel projektleder, der sikrer, at alle projekter bliver styret sikkert og effektivt fra A til B.

2

Din arbejdsplads får en leder, der er trænet i håndgribelige og relevante problemstillinger og ved, hvordan man udfylder projektlederens rolle i selv de sværeste situationer. Dette vil kunne mærkes direkte på bundlinjen.

3

Din nye viden om effektiv projektledelse vil optimere arbejdsmiljøet øjeblikkeligt og forhindre kuldsejlede projekter og interne stridigheder.

Næste kursusstart

Vælg den dato & by der passer dig bedst
København 21. august 2023
Aros Konference, København
9.00-16.30
Uddannelsen består af flere moduler
 1. Modul 1: 21-22.8.2023
 2. Modul 2: 11-12.9.2023
 3. Modul 3: 2-3.10.2023
22.500 ekskl. moms. Tilmeld dig
Aarhus 18. september 2023
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
9.00-16.30
Uddannelsen består af flere moduler
 1. Modul 1: 18-19.9.2023
 2. Modul 2: 9-10.10.2023
 3. Modul 3: 13-14.11.2023
22.500 ekskl. moms. Tilmeld dig
København 24. oktober 2023
Aros Konference, København
9.00-16.30
Uddannelsen består af flere moduler
 1. Modul 1: 24-25.10.2023
 2. Modul 2: 21-22.11.2023
 3. Modul 3: 11-12.12.2023
22.500 ekskl. moms. Tilmeld dig
Aarhus 27. november 2023
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
9.00-16.30
Uddannelsen består af flere moduler
 1. Modul 1: 27-28.11.2023
 2. Modul 2: 18-19.12.2023
 3. Modul 3: 22-23.1.2024
22.500 ekskl. moms. Tilmeld dig
Aarhus 15. januar 2024
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
9.00-16.30
Uddannelsen består af flere moduler
 1. Modul 1: 15-16.1.2024
 2. Modul 2: 6-7.2.2024
 3. Modul 3: 18-19.3.2024
22.500 ekskl. moms. Tilmeld dig
København 30. januar 2024
Aros Konference, København
9.00-16.30
Uddannelsen består af flere moduler
 1. Modul 1: 30-31.1.2024
 2. Modul 2: 4-5.3.2024
 3. Modul 3: 15-16.4.2024
22.500 ekskl. moms. Tilmeld dig
København 23. april 2024
Aros Konference, København
9.00-16.30
Uddannelsen består af flere moduler
 1. Modul 1: 23-24.4.2024
 2. Modul 2: 27-28.5.2024
 3. Modul 3: 18-19.6.2024
22.500 ekskl. moms. Tilmeld dig
Aarhus 29. april 2024
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
9.00-16.30
Uddannelsen består af flere moduler
 1. Modul 1: 29-30.4.2024
 2. Modul 2: 21-22.5.2024
 3. Modul 3: 10-11.6.2024
22.500 ekskl. moms. Tilmeld dig
Swipe og se datoer ( 7 flere)
Tilmelding Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU)
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kursus/Uddannelse Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU)
Sted & Datoer

  1 Jeg vil gerne modtage et gratis eksemplar af e-bogen "99+1 tips, tricks og hemmeligheder,
  der vil ændre din kommunikation", samt tilmeldes nyhedsbrevet, hvor jeg vil få yderligere gode råd.

  Nu kan du godt begynde at glæde dig til at blive meget klogere!

  Du vil senere i dag eller den næste hverdag få en mail fra en af vores kursussekretærer med alt det, du har brug for at vide.

  Tag en kollega med – og få selv endnu større udbytte!

  Hvis du tager en kollega med, får I begge en rabat (og du får en god sparringspartner, når du kommer tilbage fra kurset). I kan se rabatten i kursusbeskrivelsen (hvor du tilmeldte dig). Ved tilmelding skal din kollega blot gøre opmærksom på, at du også deltager. Så får I begge rabatten.

  Har du spørgsmål?

  Så henvend dig i chatten nede til højre, send en mail til info@arosbusinessacademy.dk eller ring til os på tlf. 70 278 279.

  Vi ser frem til at møde dig

  Aros
  Tilmeldingbekræftelse
  ................................................................................................
  Din besked er blevet sendt.

  Vi bestræber ps på at svare så hurtigt som muligt.

  Har du yderligere spørgsmål er du også velkommen til at ringe til os på 70 278 279

  Aros
  Hent materiale
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Kursus/Uddannelse Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU)
  [cf7lead cf7_id='780' debug='false' fields='Company=|First Name=|Last Name=user-name|Email=user-email|Phone=|Title=title|Course name=source|Description=|URL source=url_source']

  Aros

  Uddannelsen vil have rigtig stor indflydelse på mit arbejde. Var på helt bar bund inden, så har fået en masse håndgribelige værktøjer, som jeg skal bruge i det daglige.

  Rene Mortensen

  Vores underviser har været helt fremragende til at koble teori sammen med praksis. Det har gjort det meget let at gennemskue, hvordan man kan tage stoffet med hjem og bruge i det daglige. Uddannelsen vil have stor indflydelse på mit mind set omkring projekter, og hvordan jeg griber dem an - helt fra start til slut.

  Sanne Anthonsen

  Jeg har fået masser af nye styringsværktøjer og indsigt i teamdynamikker med hjem. Den nye teori giver mig mere struktur og overblik i hverdagen. Underviseren var super kompetent, og han var i stand til at sætte sig i vores - forklaringer og teori omsat til praktiske eksempler fungerede rigtig godt.

  Anja Lindgaard 

  97,9%
  af alle kursister

  af vores kursister mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

  Få vores e-bog med 99+1 hemmeligheder
  om kommunikation GRATIS!
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Tilmeld dig og få dit eksemplar af vores e-bog "99+1 tips, tricks og hemmeligheder, der vil ændre din kommunikation", samt jævnlige tips og nyheder, der gør dit arbejdsliv bedre.