Aros Projektlederuddannelse (IPMA®)

Tag med på en af Danmarks mest ambitiøse efteruddannelser inden for projektledelse, der forbereder dig til at tage en IPMA®-certificering (tilkøb).

 

De 8 bedste grunde til at tage Aros Projektlederuddannelse (IPMA®):

 • Uddannelsen gør dig klar til en IPMA-certificering, der varetages af Dansk Projektledelse
 • Du får ny viden og tonsvis af praktiske værktøjer til at bringe dine projekter succesfuldt i mål
 • Du får et hav af værktøjer og lærer at styre både plandrevne og agile projekter – samt at vide, hvad der er brug for hvornår
 • Du bliver undervist af nogle af landets førende eksperter inden for projektledelse (der har prøvet det hele på egen krop)
 • Du får bøger og en DiSC-profil til en samlet værdi af 1.800 kr.
 • Du får masser af sparring ift. din egen personlige udvikling som projektleder
 • Du får 12 fede undervisningsdage fordelt over 4 måneder
 • Du møder ligesindede projektledere, der kan blive værdifulde sparringspartnere fremover.
Næste kursusstart Se alle datoer 10. september 2024, Aarhus 16. september 2024, København
Varighed 12 undervisningsdage fordelt over 4 måneder
Pris 44.500 kr. ekskl. moms.
Tilmeld dig Download som pdf
Kurset kan også afholdes hos jer – se mere her
Scroll down

Aros Projektlederuddannelse (IPMA®) er din vej op ad karrierestigen

Hvis du vil noget med din projektledelse og måske gerne vil klatre op ad karrierestigen også, kan denne projektlederuddannelse være tungen på vægtskålen. En IPMA®-certificering er nemlig et internationalt bevis på, at du er bredt funderet inden for projektledelse, og at du er en engageret og kompetent projektleder, der kan føre projekter succesfuldt i mål. Og selv, hvis du vælger ikke at tilkøbe selve IPMA®-certificeringen hos Dansk Projektledelse efter uddannelsen, får du et uddannelsesbeviset “Aros Projektlederuddannelse”, der kan hjælpe dig i din videre færd.

projektlederuddannelse, ipma

Få et arsenal af praktiske værktøjer til dine projekter!

På projektlederuddannelsen giver vi dig et væld af metoder, modeller og værktøjer, du kan bruge direkte i din praksis som projektleder, for eksempel: Målhierarki, interessentanalyse, Stagegate, Delphi-metoden, trepunktsestimering, sussessiv kalkulation, Reference Class Forecasting, fasemodellen, vandfaldsmodellen, den agile projektmodel, interessentanalysen, milepælsplanen, planning poker, kritisk vej-analyse, Gantt chart, netværksanalysen, PERT-diagram, Work Breakdown Structure, Earned value analysis, pulstjek, Burn down chart, S-kurver, ændringlog, Timebox, sprints, Backlog, teambuilding, kompleksitetsanalyse, beslutningsoplægsstruktur, risikohandlingsplanen og mange flere …

Lyder det kompliceret? Frygt ikke, dine undervisere tager dig i hånden hele vejen!

projektlederuddannelse, ipma

Sådan er Aros Projektlederuddannelse (IPMA®) opbygget!

Projektlederuddannelsen er bygget op over 6 moduler, der hver strækker sig over 2 undervisningsdage, og afsluttes med mulighed for en IPMA®-certificering. Se nedenfor.

projektlederuddannelse, ipma

Projektlederuddannelsens modul 1:

Projektledelse – overblik (2 dage)

På modul 1 får du overblik over de overordnede aspekter af projektledelse, herunder forståelse af kravene til god projektledelse og de forskellige projektformer som vandfald, stage/gate og den agile model. Du lærer at balancer tid, indhold og ressourcer. Du lærer, hvordan alle projektdeltagere er forskellige, men alligevel kan inddeles i forskellige typer, som du lærer at agere effektivt i forhold til. Desuden lærer du at opbygge stærke teams og et godt samarbejde i dine projekter samt at udføre situationsbestemt ledelse.

Temaer, vi blandt andet behandler:

 • Intro og præsentation
 • Situationsbestemt ledelse
 • Rollen som leder i projektarbejdet
 • Projektets grundlæggende dynamikker
 • Styringsramme for projektlederen – O4L
 • Projektmodeller – forskellige tilgange til projektet
 • Feedback
 • Kend dig selv: DiSC-profil
 • Teamledelse, teamudvikling og -opbygning
 • Motivation og arketyper – hvad motiverer og hvordan sikres at teamet er motiveret?

projektlederuddannelse, ipma

Projektlederuddannelsens modul 2:

Projektopstart (2 dage)

På modul 2 lærer du at udarbejde gode målsætninger, der er realistiske at nå inden for tidsrammer og budget. Du lærer vigtigheden af at identificere og forstå projektets interessenter, samt hvordan du effektivt kommunikerer med dem. Du lærer at lave en effektiv projektorganisation samt at udarbejde milepælsplaner, som giver et godt overblik over hele projektet og giver mulighed for koordinering samt opfølgning på projektets forløb. Desuden lærer du hvordan løbende kvalitetsstyring kan sikre, at projektets kommer godt i mål.

Temaer, vi blandt andet behandler:

 • Måltyper og scoping
 • Interessentstyring og behovsafklaring
 • Den styrede kommunikation i projektet
 • Projektorganisering
 • Planlægningsprocessen
 • Facilitering af planlægning
 • Estimeringsteknikker
 • Brugen af budget som værktøj i planlægning
 • Styringshåndtag i din tidsplan.

projektlederuddannelse, ipma

Projektlederuddannelsens modul 3:

Projektplanlægning (2 dage)

På modul 3 får du en lang række vigtige værktøjer til at udvikle projektplaner. Du lærer, hvad en WBS er, og hvordan denne skaber et overblik over projektet. Du lærer at estimere behov for ressourcer, og du finder ud af, hvad den kritiske vej i projektplanen er. Du lærer kort sagt at lave en plan, der er realistisk og kan gennemføres. Du lærer desuden at lave risikoanalyser, og hvordan risici kan håndteres.  Endvidere lærer du at facilitere en planlægningsproces.

Temaer, vi blandt andet behandler:

 • Work Breakdown Structure
 • Risikoarbejdet og -styring
 • Risikoactions
 • Ændringshåndtering
 • Management og leadership – to sider af projektledelse
 • Kvalitetsarbejdet for produkt og proces
 • Logs i projekter
 • Afslutning af projekt og overdragelse til drift
 • Feedback II
 • Overblik over projektværktøjernes sammenhæng.

projektlederuddannelse, ipma

Projektlederuddannelsens modul 4:

Projektlederskab (2 dage)

På modul 4 får du styrket dit projektlederskab markant. Du lærer om ledelsesteori og emotionel intelligens i praksis. Du lærer at bruge projektlederes vigtigste redskab: Dig selv. Du træner at styre et team og god mødeledelse samt får vigtig personlig feedback på din egen adfærd som projektleder. Der bliver også lejlighed til at drøfte mange af projektlederens dilemmaer så det bliver lettere at skære igennem og opnå indflydelse.

Temaer, vi blandt andet behandler:

 • IPMA’s tilgang til dit eget projektlederskab
 • Emotionel intelligens
 • De 6 projektlederstile
 • Projektlederstilens effekt på projektet
 • Mødeledelse og mødefacilitering
 • Facilitering af planlægningsworkshops
 • Træning i al det ovenstående på en case med feedback på din præstation
 • Værktøjer til selvrefleksion.

projektlederuddannelse, ipma

Projektlederuddannelsens modul 5:

Projektgennemførelse og projektøkonomi (2 dage)

På modul 5 får du viden, værktøjer og metoder til at gennemføre et projekt godt. Du lærer at måle fremdriften for at sikre, at projektet forbliver på sporet og ender før deadline og inden for budgettet. Desuden lærer du at samarbejde med styregruppen, og du får indsigt i de beslutningsprocesser, der styrer projektet. Du lærer, hvad en business case består af og hvad der adskiller projektøkonomi fra driftsøkonomi.

Temaer, vi blandt andet behandler:

 • Håndtering af ændringer i projektet
 • Forhandling og konflikthåndtering
 • Fremdriftsmåling på projektet
 • Håndtering af status- og styregruppemøder
 • Effektiv brug af business-casen som beslutningsværktøj
 • Økonomi- og kvalitetsstyring
 • Afslutning og evaluering af projekter.

projektlederuddannelse, ipma

Projektlederuddannelsens modul 6:

Projekter, forandringer og gevinstrealisering (2 dage)

På modul 6 lærer du hvordan projekter indgår i en større helhed. Du får en god forståelse af programmer og porteføljer, og du lærer, hvordan organisationens strategi realiseres gennem projekter, samt hvordan projekter skal føre til gevinstrealisering, hvilket ofte kræver at forandringer gennemføres. Desuden lærer du at lede forandringer med succes. På modul 6 afsluttes uddannelse med at se fremad på en spændende videre karriere som projektleder.

Temaer, vi blandt andet behandler:

 • Realisering af projektets benefits
 • Forandringshåndtering
 • Projekters kobling til strategien
 • Helhedsforståelse af projektledelse og eget projektlederskab
 • Plan for IPMA’s certificeringsproces
 • Opsamling og overblik over hele uddannelsen.

projektlederuddannelse, ipma

Valgfrit: IPMA®-certificering D i samarbejde med Dansk Projektledelse

På et orienteringsmøde hos Dansk Projektledelse kan du få vejledning i hvilket certificeringsniveau, der er det rigtige for dig. Hvis du vælger ”D” gælder de følgende fire bullets:

 • Introduktionssession: Vejledning i brugen af selvvurderingsværktøjet “Kompetencer i Projektledelse”. Du arbejder med øvelser i at udfylde CV og selvvurdering, ligesom omfang og form af den skriftlige eksamen forklares. Varighed 4 timer.
 • CV og selvvurdering: Efter introduktionssessionen udarbejder du CV og gennemfører en selvvurdering af dit vidensniveau, og indsender herefter dette til vurdering af dine assessorer.
 • Skriftlig eksamen: Eksamen afholdes i Allerød eller Vejle og varer 3 timer. Ingen hjælpemidler er tilladt. Form: Multiple choice-spørgsmål og åbne spørgsmål.
 • Assessorvurdering Assessorerne samler alle deres vurderinger af dig i et svarbrev, og hvis resultatet ligger over minimumskravet udstedes et certifikat, som er gyldigt i fem år.

 

Bemærk: Selve IPMA-certificeringen er et valgfrit tilkøb hos Dansk Projektledelse. En IPMA-D-certificering koster fx 8.500 kr. ekskl. moms hos Dansk Projektledelse. Tager du ikke en IPMA-certificering, sender vi dig et fint bevis på, at du har taget vores uddannelse, så du stadig har papirer på dine kompetencer.

Ønsker du at tage et andet IPMA-niveau end IPMA-D? Læs om de fire IPMA-niveauer her (på vores søster-website)

Vil du gerne læse mere om, hvad en IPMA er? Hvad er en IPMA-certificering? (på vores søster-website)

projektlederuddannelse, ipma

Fagligt stærkt pensum

Forud for projektlederuddannelsens start vil du få tilsendt pensum, som du skal læse henover de næste 4 måneder. Pensum er spækket med den vigtigste viden om projektledelse og spænder fra alt lige fra bøger og artikler til videoer. Pensum for Aros Projektlederuddannelse (IPMA®) giver dig dog ikke en overvældende arbejdsbyrde. Du skal blot regne med at læse cirka 600 sider fordelt over 4 måneder.

Pensum og materiale indgår i prisen for Aros Projektlederuddannelse (IPMA®). Tilmelder du dig tæt op ad projektlederuddannelsens start, og er du i tvivl om, hvorvidt du kan nå at modtage materialet til første modul? Så kontakt os på chat eller mail, og så finder vi en løsning.

projektlederuddannelse, ipma

Du kan vælge ikke at tage IPMA®-eksamen og få et uddannelsesbevis

Er du mere fokuseret på at få værktøjerne og ligeglad med at få stjerner på skulderen i form af IPMA®-certificeringen, kan du vælge at undlade at tage IPMA®-eksamen og i stedet modtage et uddannelsesbevis med titlen “Aros Projektlederuddannelse (IPMA)”. Det er helt op til dig. Du behøver ikke at beslutte det nu, men kan blot gøre det senere i forløbet.

projektlederuddannelse, ipma

Spar 5.500 kr. ekskl. moms ved at tilmelde dig projektlederuddannelsen samlet

Du har mulighed for at tage projektlederuddannelsen i to selvstændige bidder, men det vil ende med at koste din arbejdsgiver 50.000 kr. ekskl. moms:

 • Modul 1+2+3: 22.500 kr. ekskl. moms
 • Modul 4+5+6: 27.500 kr. ekskl. moms

 

Tilmelder du dig i stedet projektlederuddannelsen samlet, koster den blot 44.500 kr. ekskl. moms (plus evt. IPMA®-certificering til 8.500 kr. ekskl. moms). I sparer således 5.500 kr. ekskl. moms.

projektlederuddannelse, ipma

Projektlederkompetencer er blevet vigtigere end nogensinde

For blot 10-20 år siden kunne langt de fleste medarbejdere klare sig godt ved blot at være gode til deres fag. Men i dag skal man også kunne lede projekter for at nå sine mål. Vi står nemlig midt i en spændende proces, hvor der sker en projektificering af samfundet. Ifølge eksperter nærmer vi os faktisk en 50-50 fordeling mellem organisationers tidsforbrug i basisfunktioner og projekterne. Og det betyder, at langt flere medarbejdere i dag har brug for stærke kompetencer inden for projektledelse!

projektlederuddannelse, ipma

Alt for mange projekter i Danmark kører af sporet

Omkring to tredjedel af projekterne på de danske arbejdspladser løber over tiden, overskrider budgettet – eller begge dele. Projektlederen spiller selvsagt en afgørende rolle ift. om et projekt bliver en succes eller fiasko, og at skabe projektsuccesser er ingen nem sag. Det kræver den rigtige projektform, god kommunikation med interessenterne, struktureret planlægning, motivation af teamet, overholdelse af budgetter, overholdelse af deadlines, effektiv problemløsning og en masse andet.

projektlederuddannelse, ipma

Tilmeld dig hele uddannelsen nu,
men fordel evt. udgiften over to regnskabsår

Hvis har svært ved at få bevilget hele beløbet til projektlederuddannelsen i et enkelt regnskabsår, kan du tilmelde dig hele projektlederuddannelsen, men vælge at fordele uddannelsen over to regnskabsår. I praksis betyder det, at du tager de første tre moduler i det første regnskabsår og de sidste tre moduler + evt. IPMA®-certificering i det næste. Tag fat i os på tlf. 70 278 279, hvis du ønsker dette. Så kan vi sammen finde datoerne for din projektlederuddannelse.

projektlederuddannelse, ipma

Mulighed for betaling via Bruttolønsordning

Hvis du selv skal betale for projektlederuddannelsen og er ansat et sted, kan du muligvis benytte Bruttolønsordningen. Den reducerer din samlede udgift (og koster ikke din arbejdsgiver noget). Vi kan desuden tilbyde dig, at du betaler i rater. Ring til os på tlf. 70 278 279 eller skriv til info@arosbusinessacademy.dk for at høre mere om ordningen.

projektlederuddannelse, ipma

Skal vi i stedet afholde uddannelsen hos jer?

Vil I gerne give mere end en håndfuld medarbejdere hos jer en IPMA®-certificering eller en skræddersyet projektlederuddannelse, kan det være en fordel for jer, at vi kommer ud til jer i stedet. Giv os et kald, og hør om alle mulighederne på tlf. 70 278 279.

projektlederuddannelse, ipma

Uddannelsen er IPMA®-registreret af Dansk Projektledelse

projektledelse kursus

Kun få projektlederuddannelser gennemgår en ekstern kvalitetssikring. Aros Projektlederuddannelse (IPMA®) er gennem Dansk Projektledelse kvalitetssikret efter den internationale standard IPMA. Og det kommer dig til gode, da du efter endt IPMA®-eksamen på projektlederuddannelsen står med en fornem IPMA®-certifiering. Læs mere om Dansk Projektledelse her.

Hvem bør deltage?

Denne projektlederuddannelse er for dig, der styrer projekter eller er en del af en projektgruppe, der kører projekter – både store som små projekter.

 

Du kan være den erfarne projektleder, der gerne vil udfordre dine vaner og få nye værktøjer til at drive dine projekter sikkert i mål. Men du kan også være den helt nye projektleder, der gerne vil give dig selv de bedste betingelser for at lykkes i din nye rolle. Og så kan du være alt derimellem.

 

Projektlederuddannelsen er både målrettet projektledere fra private virksomheder og fra offentlige arbejdspladser.

 

Endelig kan projektlederuddannelsen være for dig, der deltager i mange projekter, men ikke selv direkte er projektleder. Og den kan være for dig, der er ledig og gerne vil lande et job som projektleder.

 

Der er ingen formelle optagelseskrav på Aros Projektlederuddannelse (IPMA®).

Underviser
Mark Se profil
Mark er en involverende og passioneret underviser, der har prøvet det meste og kan relatere teorien til kursisternes virkelighed.

Han er tidligere senior director for 'Global Project Management Office' hos Danfoss og har arbejdet som leder hos blandt andet Saab og Fujitsu/Siemens. 

Mark har gennem de sidste mange år specialiseret sig som konsulent og underviser inden for projektledelse- og porteføljeledelse, ledelse samt organisationsudvikling.

Han er oprindeligt uddannet inden for electrical engineering på Aarhus Universitet og har en række uddannelser og certificeringer, som han trækker på i undervisningen.
Michael Se profil
Michael Fleron har siden 1986 arbejdet med projekter, både i Danmark og internationalt, primært inden for koncept, forandrings og udviklingsprojekter. Han har flere certificeringer herunder PRINCE2-træner og Agile Methods - og han har desuden taget en masteruddannelse i Projektledelse.

Michael lægger vægt på at formidle hvordan projekter styres og ledes igennem det ”turbulente” farvand af usikkerheder og uklarheder i samspil med interessenterne ved brugen af eksempler og inddragelse af deltagernes virkelighed.
Medarbejderens udbytte
1

Du får en meget grundig teoretisk og praktisk viden om projektledelse.

2

Dine egne projekter inddrages i undervisningen, og du får således masser af konkret sparring på dine projekter.

3

Du bliver undervist af nogle af landets førende eksperter inden for projektledelse, hvilket sikrer, at du får et mærkbart kompetenceløft, du kan trække på gennem resten af din karriere.

Arbejdsgiverens udbytte
1

Din arbejdsgiver kan se massive økonomiske og tidsmæssige besparelser i møde, fordi jeres projekter fremover kommer langt hurtigere og bedre i mål!

2

Din arbejdsgiver får en projektleder, der kan bidrage til at projektmodne organisationen.

3

Din arbejdsgiver får en projektleder, der har opnået større selvforståelse og gennemslagskraft.

Næste kursusstart

Vælg den dato & by der passer dig bedst
Aarhus 10. september 2024
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
9.00-16.30
Uddannelsen består af flere moduler
 1. Modul 1: 10.-11. september 2024
 2. Modul 2: 1.-2. oktober 2024
 3. Modul 3: 22-23.10.2024
 4. Modul 4: 20.-21. januar 2025
 5. Modul 5: 3.-4. februar 2025
 6. Modul 6: 3.-4. marts 2025
44.500 ekskl. moms. Tilmeld dig
København 16. september 2024
Aros Konference, København
9.00-16.30
Uddannelsen består af flere moduler
 1. Modul 1: 16.-17. september 2024
 2. Modul 2: 7.-8. oktober 2024
 3. Modul 3: 28-29.10.2024
 4. Modul 4: 13.-14. januar 2025
 5. Modul 5: 19.-20. februar 2025
 6. Modul 6: 3.-4. marts 2025
44.500 ekskl. moms. Tilmeld dig
København 04. november 2024
Aros Konference, København
9.00-16.30
Uddannelsen består af flere moduler
 1. Modul 1: 4.-5. november 2024
 2. Modul 2: 18-19.11.2024
 3. Modul 3: 2.-3. december 2024
 4. Modul 4: 13.-14. januar 2025
 5. Modul 5: 19.-20. februar 2025
 6. Modul 6: 3.-4. marts 2025
44.500 ekskl. moms. Tilmeld dig
Aarhus 12. november 2024
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
9.00-16.30
Uddannelsen består af flere moduler
 1. Modul 1: 12-13.11.2024
 2. Modul 2: 26-27.11.2024
 3. Modul 3: 9-10.12.2024
 4. Modul 4: 20.-21. januar 2025
 5. Modul 5: 3.-4. februar 2025
 6. Modul 6: 3.-4. marts 2025
44.500 ekskl. moms. Tilmeld dig
Aarhus 27. januar 2025
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
9.00-16.30
Uddannelsen består af flere moduler
 1. Modul 1: 27.-28. januar 2025
 2. Modul 2: 24.-25. februar 2025
 3. Modul 3: 17.-18. marts 2025
 4. Modul 4: 19.-20. maj 2025
 5. Modul 5: 2.-3. juni 2025
 6. Modul 6: 16.-17. juni 2025
44.500 ekskl. moms. Tilmeld dig
København 29. januar 2025
Aros Konference, København
9.00-16.30
Uddannelsen består af flere moduler
 1. Modul 1: 29.-30. januar 2025
 2. Modul 2: 24.-25. februar 2025
 3. Modul 3: 19.-20. marts 2025
 4. Modul 4: 2.-3. juni 2025
 5. Modul 5: 16.-17. juni 2025
 6. Modul 6: 30. juni - 1. juli 2025
44.500 ekskl. moms. Tilmeld dig
Aarhus 24. marts 2025
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
9.00-16.30
Uddannelsen består af flere moduler
 1. Modul 1: 24.-25. marts 2025
 2. Modul 2: 7.-8. april 2025
 3. Modul 3: 5.-6. maj 2025
 4. Modul 4: 19.-20. maj 2025
 5. Modul 5: 2.-3. juni 2025
 6. Modul 6: 16.-17. juni 2025
44.500 ekskl. moms. Tilmeld dig
København 24. marts 2025
Aros Konference, København
9.00-16.30
Uddannelsen består af flere moduler
 1. Modul 1: 24.-25. marts 2025
 2. Modul 2: 23.-24. april 2025
 3. Modul 3: 14.-15. maj 2025
 4. Modul 4: 2.-3. juni 2025
 5. Modul 5: 16.-17. juni 2025
 6. Modul 6: 30. juni - 1. juli 2025
44.500 ekskl. moms. Tilmeld dig
Swipe og se datoer ( 7 flere)
Tilmelding Aros Projektlederuddannelse (IPMA®)
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kursus/Uddannelse Aros Projektlederuddannelse (IPMA®)
Sted & Datoer

  1 Jeg vil gerne modtage et gratis eksemplar af e-bogen "99+1 tips, tricks og hemmeligheder,
  der vil ændre din kommunikation", samt tilmeldes nyhedsbrevet, hvor jeg vil få yderligere gode råd.

  Nu kan du godt begynde at glæde dig til at blive meget klogere!

  Du vil senere i dag eller den næste hverdag få en mail fra en af vores kursussekretærer med alt det, du har brug for at vide.

  Tag en kollega med – og få selv endnu større udbytte!

  Hvis du tager en kollega med, får I begge en rabat (og du får en god sparringspartner, når du kommer tilbage fra kurset). I kan se rabatten i kursusbeskrivelsen (hvor du tilmeldte dig). Ved tilmelding skal din kollega blot gøre opmærksom på, at du også deltager. Så får I begge rabatten.

  Har du spørgsmål?

  Så henvend dig i chatten nede til højre, send en mail til info@arosbusinessacademy.dk eller ring til os på tlf. 70 278 279.

  Vi ser frem til at møde dig

  Aros
  Tilmeldingbekræftelse
  ................................................................................................
  Din besked er blevet sendt.

  Vi bestræber ps på at svare så hurtigt som muligt.

  Har du yderligere spørgsmål er du også velkommen til at ringe til os på 70 278 279

  Aros
  Hent materiale
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Kursus/Uddannelse Aros Projektlederuddannelse (IPMA®)
  [cf7lead cf7_id='780' debug='false' fields='Company=|First Name=|Last Name=user-name|Email=user-email|Phone=|Title=title|Course name=source|Description=|URL source=url_source']

  Aros
  97,9%
  af alle kursister

  af vores kursister mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

  Få vores e-bog med 99+1 hemmeligheder
  om kommunikation GRATIS!
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Tilmeld dig og få dit eksemplar af vores e-bog "99+1 tips, tricks og hemmeligheder, der vil ændre din kommunikation", samt jævnlige tips og nyheder, der gør dit arbejdsliv bedre.