Uddannelse: MasterClass i People & Culture

People & Culture er fremtidens HR! Uddannelsen lærer dig at transformere alle de klassiske HR-discipliner på arbejdspladsen, så I kan fremtidssikre organisationen og tiltrække og fastholde de rette medarbejdere – mens I samtidig skaber bedre resultater!

 

De 8 bedste grunde til at tage med på HR-uddannelsen:

1. Du får 5 intensive undervisningsdage (over cirka 2 måneder)

2. Du bliver undervist af førende HR-eksperter, der ikke blot er teoretikere, men også praktikere

3. Du får det forkromede overblik over ‘people & culture’ som faglig disciplin

4. Du bliver up-to-date på de nyeste strømninger inden for HR

5. Du lærer, hvad fremtiden sandsynligvis byder på inden for HR

6. Du får en bogpakke til en værdi af 1.0000 kr.

7. Du får papir på dine nye kompetencer inden for HR

8. Og endelig: Du bliver en langt mere værdifuld medarbejder for din arbejdsplads!

Næste kursusstart Se alle datoer 19. september 2024, København 23. september 2024, Aarhus
Varighed Uddannelsen strækker sig over 2-3 måneder
Pris 24.750 kr. ekskl. moms.
Tilmeld dig Download som pdf
Kurset kan også afholdes hos jer – se mere her
Scroll down

Business as unusual

Arbejdslivet har ændret sig markant over det seneste årti, og med corona-årene er ændringerne gået endnu hurtigere. Jobsøgere og medarbejdere stiller krav til kultur, mening, passion, fleksibilitet, diversitet og selvrealisering, og mange forventer samtidig at kunne arbejde hjemme en del af ugen. De ændrede omstændigheder påvirker samtlige HR-discipliner, og gennem uddannelsen ser vi på, hvordan det påvirker dem, og hvordan du som HR-professionel skal agere for at styrke medarbejdernes velbefindende og samtidig underbygge, at organisationen når de strategiske mål, der er sat for fremtiden.

People & Culture: I grænselandet mellem topledelsen og medarbejderne

Er HR-medarbejderen til for medarbejdernes skyld eller for topledelsens skyld? Svaret er nok: begge dele. Engang fik HR-afdelingen (sat lidt firkantet op) hvert år en pose penge til at sikre glade medarbejdere og sikre, at der var styr på al ansættelsesjura. I moderne organisationer og moderne HR-afdelinger er denne pose penge ikke en udgift, men en investering, der skal skabe gode tal på bundlinjen – og hvor vejen til målet går gennem glade medarbejdere, en stærk kultur og et godt fællesskab. Som HR-medarbejder befinder man sig således i grænselandet mellem topledelse og medarbejderne.

En HR-uddannelse som ingen andre

“MasterClass i People & Culture” er en kort, men samtidig ambitiøs HR-uddannelse, der sikrer dig, at du har de rette kompetencer til samtidens og fremtidens HR-arbejde. Uddannelsen er Danmarks eneste alternativ til helt korte HR-kurser og til de lange universitets- og akademiuddannelser inden for HR. Den strækker sig over 2 måneder, og du kan tage den ved siden af et fuldtidsarbejde.

HR-uddannelsen giver dig et karriereforspring

Det er ingen hemmelighed, at der er rift om HR-stillingerne i Danmark. Der er nemlig rigtig mange danskere, der gerne vil arbejde inden for HR (og rigtig mange, der er klar til at tage din HR-stilling, hvis muligheden skulle byde sig). Det stiller større krav til dig.

Uddannelsen giver dig et mærkbart karriereforspring. Den giver dig fagligt overblik og overskud – og giver dig samtidig et helt konkret bevis for, at din HR-faglighed er i top. Desuden sender du et vigtigt signal til din arbejdsgiver (eller en potentiel arbejdsgiver) om, at du har en passion for kontinuerligt at blive endnu bedre til at udføre dit HR-arbejde.

Styrk dit HR-netværk markant

På uddannelsen møder du ligesindede, der også brænder for moderne Human Resource Management, og I kommer til at arbejde sammen og sparre med hinanden gennem uddannelsen. Et stærkt HR-netværk er guld værd for dit HR-virke, fordi det giver dig adgang til vidensudveksling og professionel sparring. Men det er også guld værd for din videre karriere inden for HR.

mini mba, Steen hildebrandt

Hvem bør deltage på "MasterClass i People & Culture"?

“MasterClass i People & Culture” er for dig, der arbejder med HR og kan drage nytte af at opdatere din HR-viden og få endnu flere værktøjer at arbejde med. Du er fx ansat som HR-assistent, HR-chef, HR-konsulent, Rekrutteringskonsulent, HR-udviklingskonsulent eller HR Business Partner. HR-uddannelsen er for ansatte i såvel offentlige som private virksomheder og institutioner..

Der er ingen formelle optagelseskrav på uddannelsen.

Sådan er uddannelsen opbygget!

“MasterClass i People & Culture” er bygget op over 5 moduler fordelt over cirka 2 måneder, hvor modulerne afholdes i tre ‘klynger’ på 1+2+2 undervisningsdage. Der er desuden cirka 500 siders pensum, du skal læse gennem uddannelsen, altså cirka 100 sider til hvert modul. Der er ingen eksamen på HR-uddannelsen. Efter sidste modul modtager du et uddannelsesbevis.

Læs mere om uddannelsens 5 moduler

 

Modulerne for denne HR-uddannelse er (i store træk) bygget op over en medarbejders livscyklus:

Hvilke medarbejdere har organisationen brug for, at vi ansætter? Og hvordan tiltrækker og ansætter vi så de nye medarbejdere? Hvordan får vi medarbejderne godt ombord? Hvordan udvikler vi medarbejderne og får dem til at performe optimalt? Hvordan udvikler vi talenterne og organisationens ledelse? Hvordan sikrer vi engagement og trivsel på arbejdspladsen? Og hvordan ændrer vi uhensigtsmæssig kultur på arbejdspladsen? Og endelig: Hvordan bruger vi data og it til at understøtte alt ovenstående?

HR-uddannelsen kommer således igennem alt det, du skal have styr på for at blive en endnu bedre HR-medarbejder. Det eneste, vi ikke dykker ned i, er HR-jura, som ligger uden for HR-uddannelsens fokusområde.

mini mba, Steen hildebrandt

HR-uddannelsens modul 1:

Strategic Workforce Planning (SWP)

Det første modul giver dig et solidt indblik i, hvorfor arbejdspladser bør arbejde med Strategic Workforce Planning (SWP), hvordan man som organisation kommer i gang med arbejdet – samt hvad har det af betydning for HR’s rolle som facilitator og sparringspartner. Vi kobler desuden viden og proces omkring SWP til organisationens arbejde med employer branding og rekruttering.

Temaer, vi bl.a. behandler på HR-uddannelsens første modul:

 • SWP-modeller
 • Kompetencemodeller
 • Fordele, ulemper og faldgruber ved at arbejde med SWP

mini mba, Steen hildebrandt

HR-uddannelsens modul 2:

Strategisk kompetenceudvikling, onboarding & performance management

På dette modul vil du få indsigt i de seneste tendenser inden for onboarding af nye medarbejdere: Hvad er vigtigt, når man udvikler onboarding-programmer? Hvordan skaber man en sund kobling mellem onboarding og kompetenceudvikling? Hvilken rolle spiller HR ift. kompetenceudviklingen? Hvordan kan performance management være med til at understøtte den løbende udvikling? Hvad skal der til for at performance management-processer understøtter læring og motivation for den enkelte medarbejder?

Temaer, vi bl.a. behandler på HR-uddannelsens andet modul:

 • Organisatorisk læring
 • Effektmålinger
 • Kompetenceafklaring
 • Best practice inden for onboarding-processer
 • Onboarding-målinger
 • Performance management-processer
 • Fordele og ulemper ved forskellige tilgange til performance management
 • Sammenhæng mellem kompetenceudvikling og performance management.

mini mba, Steen hildebrandt

HR-uddannelsens modul 3:

Ledelsesudvikling & Talent Management

På dette modul arbejder vi med, hvorfor og hvordan man arbejder løbende med ledelsesudvikling i organisationen. Hvilke værktøjer og strategier har vi til rådighed i den lavpraktiske ledelsesudvikling? Hvordan kan HR generelt kan spille ind ift. at styrke ledelseskraften i organisationen? Og hvilken rolle spiller topledelsen i det generelle fokus på lederudvikling?

Derudover arbejder vi med forskellige måder og tilgange til at arbejde med og udvikle talenter. Hvordan ved vi hvem vores talenter er? Hvordan fastholder vi dem? Hvad er fordele og ulemper ved arbejdet med talenter? Og hvad skal HR gøre for at få sat disse talenter aktivt i spil ift. performance, succession og transformation?

Temaer, vi bl.a. behandler på HR-uddannelsens tredje modul:

 • Leadership versus Management
 • Situationsbestemt ledelse
 • Forandringsledelse og kommunikation
 • Ledelsesmodeller og ledelsesfilosofi
 • Hybrid ledelse og distanceledelse
 • Digital ledelsesudvikling
 • High performance teams
 • TOP-modellen (talent, organisation og passion)
 • Karriereveje og udvikling af HIPO’s.

mini mba, Steen hildebrandt

HR-uddannelsens modul 4:

Engagement, motivation og employee experience

På modul 4 udforsker vi nøglefaktorer, der bidrager til en positiv og produktiv arbejdsplads. Du får indblik i forståelsen og forbedringen af medarbejdernes oplevelser, engagement og motivation, hvilket i sidste ende påvirker organisationes/virksomhedens succes. Modulet giver dig en holistisk forståelse af medarbejderengagement, oplevelse og motivation og gør dig i stnd til at implementere strategier og praksisser, der fører til en mere produktiv og positiv arbejdspladskultur. Modulet understreger betydningen af inkluderende ledelse, performancestyring, anerkendelse og datadrevet beslutningstagning for at fremme medarbejdertilfredshed og organisatorisk vækst.

Temaer, vi bl.a. behandler på HR-uddannelsens fjerde modul:

 • Definitioner af medarbejderoplevelse og engagement
 • Motivationsteorier
 • De 4 hjørnesten i employee experience
 • Medarbejderrejser inden for medarbejderlivscyklus (ift. tiltrækning, aktivering og fratrædelse)
 • Datadrevet kultur.

mini mba, Steen hildebrandt

HR-uddannelsens modul 5:

People Analytics

På modul 5 dykker vi ned i brugen og betydningen af data og analyser inden for Human Resource Management, populært kaldet ‘People analytics’. Modulet giver dig viden og færdigheder, der er nødvendige for at benytte datadrevne indsigter til effektiv beslutningstagning gennem hele medarbejderens livscyklus – til gavn for virksomheden/organisationen. Kurset dækker en bred vifte af emner lige fra grundlæggende begreber inden for dataanalyse til etiske overvejelser ved håndtering af medarbejderdata.

Alt i alt udruster dette modul dig til at bruge data og analyser til strategisk HR-beslutningstagning, optimering af arbejdsstyrken – og til at fremme en mere inkluderende og produktiv arbejdsplads. Modulet indeholder ligeledes praktiske øvelser undervejs, der sætter de teoretiske input i spil.

Temaer, vi bl.a. behandler på HR-uddannelsens femte modul:

 • Definitioner inden for people analytics
 • Grundlæggende om Dataanalyse
 • People analytic’s rolle inden for performance
 • Dataanalyse i hver af medarbejderens tre livscyklusfaser
 • Diversity, equity og inclusion (DEI)
 • Datahåndtering og HR-metriker
 • Etiske og juridiske overvejelser
 • Praktiske råd til at komme igang.

 

Pensum

Der er cirka 100 siders pensum til hver af de fem moduler, som du frit kan læse løbende i de frirum, du har mellem modulerne. Pensum er spækket med al den vigtigste viden om moderne human resource management og varierer fra alt lige fra bøger og artikler til videoer.

Pensum og materiale indgår i prisen for “MasterClass i People & Culture”.

 

 

Mød dine undervisere på kurset
Henrik Kragh Møller Se profil
Henrik Kragh Møller har mere end 20 års solid erfaring fra HR-branchen, både på dansk jord og internationalt, og han har opnået store resultater inden for særligt strategic workforce planning.

Henrik har været ansat som HR Vice President hos SAS Scandivavian Airlines, Thermo Fischer Scientific, Tetrapak og Danisco og som Senior HR Vice President hos H. Lundbeck. Han har desuden vært HR-chef hos Deutsche Post International og begyndte oprindeligt sin HR-karriere hos Bang & Olufsen.
Linda Falck Gutfeld Se profil
Linda Falck Gutfeld har en baggrund som 'HR Manager' og 'Senior HR Business Partner' fra en række større virksomheder, herunder Københavns Lufthavne, Aalborg Portland, Siemens og Nordisk Film.

Hun har mere end 20 års erfaring med at skabe værdi i organisationer ved hjælp af people analytics, og trækker på denne ekspertise og erfaring i sin undervisning.

Linda er oprindeligt uddannet fra CBS inden for ledelse, udvikling og psykologi. Og hun har før sin HR-karriere arbejdet 13 år i Forsvaret og været udsendt til Bosnien.
Manjit Dif Se profil
Manjit Dif er chefkonsulent og ansvarlig for HR-udvikling hos HOFOR. Med 15 års erfaring fra virksomheder som H. Lundbeck, Novo Nordisk og Københavns Lufthavne har hun gjort karriere inden for HR med fokus på ledelse, læring og udvikling.

Gennem tiden har hun arbejdet med utrolig mange dygtige HR Business Partnere og været med til at bygge kompetenceudvikling op fra bunden af og sikret en organisatorisk sammenhæng mellem udvikling og strategi.
Thomas Bartels Se profil
Thomas Bartels er erhvervspsykolog og har mere end 20 års erfaring i at udvikle mennesker og organisationer. Med afsæt i konsulentbranchen har han arbejdet med lederudvikling både individuelt og i teams.
Thomas har en dyb forståelse af menneskelig adfærd og omfattende viden om, hvad der driver og motiverer medarbejdere og ledere.
Mulighed for betaling via Bruttolønsordning

Mulighed for betaling via Bruttolønsordning

Hvis du selv skal betale for HR-uddannelsen og er ansat et sted, kan du muligvis benytte Bruttolønsordningen. Den reducerer din samlede udgift (og koster ikke din arbejdsgiver noget). Ring til os på tlf. 70 278 279 eller skriv til info@arosbusinessacademy.dk for at høre mere om ordningen.

Medarbejderens udbytte
1

Du får en grundig teoretisk og praktisk viden om HR. En viden, du nemt kan omdanne til handling på din arbejdsplads.

2

Du bliver undervist af nogle af landets førende HR-eksperter, der sikrer, at du får et mærkbart kompetenceløft, du kan trække på gennem resten af din karriere.

3

Du styrker din værdi på arbejdspladsen markant, idet du er i stand til at arbejde endnu mere professionelt og kompetent med HR - til gavn for både medarbejderne, organisationen, ledelsen og dig selv.

Arbejdsgiverens udbytte
1

Din arbejdsgiver får en stærk HR-ressource, der kan rådgive og sparre med ledelsen ift. kompleks organisationsudvikling og medarbejderudvikling.

2

Din arbejdsgiver får en engageret HR-ressource, der selvstændigt kan iværksætte nye komplekse HR-tiltag til gavn for forretningen og for medarbejderne.

3

Din arbejdsgiver får en kompetent HR-ressource, der forstår sin rolle som bindeleddet mellem medarbejderne og forretningen.

Næste kursusstart

Vælg den dato & by der passer dig bedst
København 19. september 2024
Aros Konference, København
9.00-16.00
Uddannelsen består af flere moduler
 1. Modul 1: 19. september 2024
 2. Modul 2: 2. oktober 2024
 3. Modul 3: 3. oktober 2024
 4. Modul 4: 22.10.2024
 5. Modul 5: 6. november 2024
24.750 ekskl. moms. Tilmeld dig
Aarhus 23. september 2024
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
9.00-16.00
Uddannelsen består af flere moduler
 1. Modul 1: 23. september 2024
 2. Modul 2: 7. oktober 2024
 3. Modul 3: 8. oktober 2024
 4. Modul 4: 24.10.2024
 5. Modul 5: 4. november 2024
24.750 ekskl. moms. Tilmeld dig
København 22. januar 2025
Aros Konference, København
9.00-16.00
Uddannelsen består af flere moduler
 1. Modul 1: 22. januar 2025
 2. Modul 2: 3. februar 2025
 3. Modul 3: 4. februar 2025
 4. Modul 4: 24. februar 2025
 5. Modul 5: 10. marts 2025
24.750 ekskl. moms. Tilmeld dig
Aarhus 29. januar 2025
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
9.00-16.00
Uddannelsen består af flere moduler
 1. Modul 1: 29. januar 2025
 2. Modul 2: 26. februar 2025
 3. Modul 3: 27. februar 2025
 4. Modul 4: 13. marts 2025
 5. Modul 5: 27. marts 2025
24.750 ekskl. moms. Tilmeld dig
Aarhus 23. april 2025
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
9.00-16.00
Uddannelsen består af flere moduler
 1. Modul 1: 23. april 2025
 2. Modul 2: 7. maj 2025
 3. Modul 3: 8. maj 2025
 4. Modul 4: 22. maj 2025
 5. Modul 5: 11. juni 2025
24.750 ekskl. moms. Tilmeld dig
København 30. april 2025
Aros Konference, København
9.00-16.00
Uddannelsen består af flere moduler
 1. Modul 1: 30. april 2025
 2. Modul 2: 12. maj 2025
 3. Modul 3: 13. maj 2025
 4. Modul 4: 4. juni 2025
 5. Modul 5: 18. juni 2025
24.750 ekskl. moms. Tilmeld dig
Swipe og se datoer ( 5 flere)
Tilmelding Uddannelse: MasterClass i People & Culture
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kursus/Uddannelse Uddannelse: MasterClass i People & Culture
Sted & Datoer

  1 Jeg vil gerne modtage et gratis eksemplar af e-bogen "99+1 tips, tricks og hemmeligheder,
  der vil ændre din kommunikation", samt tilmeldes nyhedsbrevet, hvor jeg vil få yderligere gode råd.

  Nu kan du godt begynde at glæde dig til at blive meget klogere!

  Du vil senere i dag eller den næste hverdag få en mail fra en af vores kursussekretærer med alt det, du har brug for at vide.

  Tag en kollega med – og få selv endnu større udbytte!

  Hvis du tager en kollega med, får I begge en rabat (og du får en god sparringspartner, når du kommer tilbage fra kurset). I kan se rabatten i kursusbeskrivelsen (hvor du tilmeldte dig). Ved tilmelding skal din kollega blot gøre opmærksom på, at du også deltager. Så får I begge rabatten.

  Har du spørgsmål?

  Så henvend dig i chatten nede til højre, send en mail til info@arosbusinessacademy.dk eller ring til os på tlf. 70 278 279.

  Vi ser frem til at møde dig

  Aros
  Tilmeldingbekræftelse
  ................................................................................................
  Din besked er blevet sendt.

  Vi bestræber ps på at svare så hurtigt som muligt.

  Har du yderligere spørgsmål er du også velkommen til at ringe til os på 70 278 279

  Aros
  Hent materiale
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Kursus/Uddannelse Uddannelse: MasterClass i People & Culture
  [cf7lead cf7_id='780' debug='false' fields='Company=|First Name=|Last Name=user-name|Email=user-email|Phone=|Title=title|Course name=source|Description=|URL source=url_source']

  Aros
  97,9%
  af alle kursister

  af vores kursister mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

  Få vores e-bog med 99+1 hemmeligheder
  om kommunikation GRATIS!
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Tilmeld dig og få dit eksemplar af vores e-bog "99+1 tips, tricks og hemmeligheder, der vil ændre din kommunikation", samt jævnlige tips og nyheder, der gør dit arbejdsliv bedre.