Hvad betyder ordet "Bjørnetjeneste"

Udtrykket stammer fra den franske forfatter ”La Fontaine’s fabel om en bjørn, der vil jage en flue væk fra sin sovende herres pande, men i stedet for at beskytte sin herre, kommer bjørnen til at knuse herrens pande. Der er altså tale om et udtryk, der som udgangspunkt refererer til en godmodig handling, som i stedet for at gavne modtageren, skader denne. I dag har udtrykket imidlertid fået en anden modsatrettet betydning, idet det refererer til en stor tjeneste eller en handling, der er til stor hjælp for nogen. 


Ordet "bjørnetjeneste" er på grund af ovenstående blevet et såkaldt ”pendulord”, dvs. et ord, der oprindelidt har haft en betydning, som stadig bliver opfattet som det eneste korrekte af en del af befolkningen, mens en anden del af befolkningen har tillagt ordet en ny og (som oftest) modsatrettet betydning (Det samme gælder for ordet ”forfordele”, der oprindeligt betyder ”tilsidesætte”, men som i dag har fået en ny og modsatrettet betydning, nemlig ”begunstige”).Bliv klogere på det danske sprog:

Online Kommakursus

Lynkursus i korrekturlæsning

Skriv korrekt dansk

Korrekt komma - og de andre tegn

Få vores e-bog med 99+1 hemmeligheder
om kommunikation GRATIS!
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tilmeld dig og få dit eksemplar af vores e-bog "99+1 tips, tricks og hemmeligheder, der vil ændre din kommunikation", samt jævnlige tips og nyheder, der gør dit arbejdsliv bedre.