Proceskonsulentuddannelsen

Træd i karakter, og skab resultater som professionel proceskonsulent!

Proceskonsulentuddannelsen giver dig et solidt teoretisk og praktisk fundament, som gør dig sikker i rollen som facilitator af organisatoriske processer. Du kommer gennem undervisning, coaching og refleksioner over egne organisatoriske udfordringer – og du får naturligvis papirer på dine nye kompetencer.

 

 

8 gode grunde til at tage Proceskonsulentuddannelsen 

 • Uddannelsen byder på 12 kursusdage, 2 coachingsamtaler, møder med studiegrupper og en eksamen.
 • Dine nye færdigheder som proceskonsulent vil gøre dig til en værdifuld medarbejder på arbejdspladsen.
 • Du kan tilføje Aros Certifikat i Professionel Proceskonsultation til dit CV.
 • Med din nye viden om forandring, processer og facilitering gavner du både din arbejdsplads og din egen karriere.
 • Du bliver trænet i state-of-the-art procesfacilitering.
 • Ved at bruge en systematisk ramme (OD) bliver du rustet til at identificere underlæggende problemer i de organisatoriske udfordringer, du møder.
 • Du lærer at designe og facilitere organisatoriske processer til alle formål.
 • Du kommer til at arbejde med en konkret organisatorisk udfordring fra din egen hverdag.
Næste kursusstart Ny dato på vej
Varighed 12 dage
Pris 39.500 kr. ekskl. moms.
Tilmeld dig Download som pdf
Kurset kan også afholdes hos jer – se mere her
Scroll down

En investering i både organisation OG karriere
Proceskonsulation er mere end bare et buzzword. Det er en helt reel faglig gren, der specialiserer sig i at skabe forandring og værdi i en organisation. Og det er i den grad ved at gå op for de danske arbejdspladser. Derfor er en uddannelse i proceskonsultation ikke bare en god idé for din arbejdsplads, det er også en vigtig investering i din egen karriere. Du kommer nemlig til at stå langt stærkere og med mere troværdighed, når du skal løse fremtidige opgaver. 

Lær at stå sikkert som proceskonsulent
At være proceskonsulent kræver en lang række værktøjer og indsigter. Du skal være tryg nok i din facilitatorrolle til at veksle mellem forskellige perspektiver og tage de rigtige “hatte” til de forskellige udfordringer, du møder. Det er nemlig ikke lige meget, hvornår du bruger et managementperspektiv, der fokuserer på den lineære årsag-virkning logik, eller hvornår du bruger det systemiske konsulentperspektiv, der ser alt gennem en relationel linse. På Proceskonsulentuddannelsen får du en multiteoretisk indsigt i proceskonsultation, og du lærer at facilitere og designe interventioner på højt plan.

Har du, hvad der skal til? 
At være proceskonsulent handler først og fremmest om at turde gå først i at drive en organisation eller afdeling mod et fastlagt mål – uden at kende den præcise vej. Du skal altså gå forrest ind på uudforsket område og skabe den proces, der gør det muligt at nå i mål. Det kræver ikke kun et solidt, multiteoretisk kendskab. Det kræver også praktisk erfaring, menneske-kendskab, empati, overblik og ikke mindst mod. Og alt det får du selvfølgelig på Proceskonsulentuddannelsen.

Hvordan er uddannelsen opbygget?
Proceskonsulentuddannelsen er bygger op omkring 6 overordnede emner, der hver udgør et modul på 2 undervisningsdage, 150 siders læsning, hjemmeopgaver (1-2 timer) og et studiegruppemøde. Der afholdes et modul pr. måned, og du følger det samme hold under hele uddannelsen.

 1. Den teoretiske ramme om proceskonsultation
 2. Coaching og interviewteknik
 3. Forandringsprocesser og diagnoser
 4. Design af interventioner
 5. Implementering og procesfacilitering
 6. Strategisk forankring af processer og forandringer

(Læs meget mere om modulerne længere nede på siden)

Uddannelsen er all inclusive!
Prisen på Proceskonsulentuddannelsen inkluderer alt lige fra fagbøger, individuelle coachingsamtaler, forplejning og eksamen. Der opstår altså ingen uforudset udgifter i forbindelse med din deltagelse.

Du får en bogpakke spækket med faglig viden
Forud for hver af uddannelsens 6 moduler (a hver 2 kursusdage) vil du få cirka 150 sider, som du kan læse mellem modulerne. Bøgerne understøtter undervisningen og indgår i prisen for uddannelsen, De vil blive udleveret ved uddannelsens start, og bogen til det første modul bliver tilsendt inden undervisningen, så du har god tid til at læse. Tilmelder du dig tæt op ad uddannelsens start, og er du i tvivl om, hvorvidt du kan nå at modtage materialet til første dag? Så kontakt os på chat eller mail, og så finder vi en løsning.

Du får desuden to coachingsamtaler
Din personlige udvikling under Proceskonsulentuddannelsen er alfa og omega for os. Derfor tilbyder vi dig to coachingsamtaler med henblik på at accelerere din udvikling som proceskonsulent. Samtalerne er en del af prisen for uddannelsen. Samtalerne afholdes telefonisk med en af underviserne, og tidspunkterne for samtalerne aftales ved uddannelsens begyndelse.

Læs om de 6 moduler

Proceskonsulentuddannelsens modul #1:
“Den teoretiske ramme om proceskonsultation”

På uddannelsens allerførste dag introduceres den overordnede ramme for uddannelsen: Proceskonsultation og OD. Vi taler om OD-cirklen og de forskellige faser i en organisationsudvikling; de forskellige konsulentpositioner, man kan træde ind i; og især hvad der kendetegner den proceskonsultative position.

På dag 2 tager vi fat på de to første faser i OD, nemlig den første kontakt med opdragsgiveren, og kontraktfasen, herunder psykologisk kontrakt. Begge faser er relevante for såvel eksterne som interne proceskonsulenter. Vi træner med tæt-på-live cases.

 

Temaer, vi behandler på modul 1:

 • Hvorfor proceskonsultation?
 • Scrum for proceskonsulenter
 • Historik og teoretisk overblik (OD, action research, systemisk teori og praksis)
 • Proceskonsulent & ekspertkonsulent: Organisationsudvikling (OD) med et faciliterende blik
 • OD cirklen som konsultativt greb og som organiserende princip for uddannelsen
 • Proceskonsulentens læringstilgang
 • De første møder med klienten
 • Kontakt + psykologisk kontrakt
 • Udforskning af problemet og klienten.

 

Varighed: 2 kursusdage kl. 9-16
Forberedelse: 135 siders læsning


Proceskonsulentuddannelsens modul #2:
“Coaching & interviewteknik”

Dag 1 på modul 2 tjekker deltagerne ind med de organisatoriske udfordringer, de har identificeret i egne organisationer. Herefter arbejder vi med et af proceskonsulentens essentielle redskaber: coaching, samtalestyring og spørgsmålstyper. Deltagerne træner evnen til at føre professionelle samtaler, coaching.

På dag 2 fortsætter vi med træning af samtaleteknik og samtalestyring, men som semistruktureret interview. Denne form er den oftest brugte, når proceskonsulenten skal undersøge, hvad der er på spil i forbindelse med en organisatorisk udfordring. Vi træner 1-til-1 og 1-til-mange (fokusgruppeinterview). Endelig designer deltagerne interviewguides til dataindsamling i egen eller i klientorganisation ud fra grundreglen, at alt er en intervention.

 

Temaer, vi behandler på modul 2:

 • Coaching som grundlag for proceskonsulentens professionelle samtaler
 • Coachende samtaler
 • Samtalestyring & gamemastery
 • Spørgsmålstyper og traditioner
 • Forholdemåder i samtaler
 • Interviewteknikker
 • Dataindsamling gennem semistruktureret interview
 • Proceskonsulentens arbejde med fokusgrupper
 • Indledende møde med leder og nøglepersoner
 • Struktureret dialog
 • Design af interviewguide
 • Kodning af data.

 

Varighed: 2 kursusdage kl. 9-16
Forberedelse: 140 siders læsning


Proceskonsulentuddannelsens modul #3:
“Forandringsprocesser & diagnoser”

Deltagerne har mellem inden modul 3 gennemført interview og samlet data. Vi undersøger, hvad kodningen af data peger på. Undervisning i centrale teorier om organisationsforandringer. Deltagerne pejler sig ind på, hvilke(n) forandringsteori(er) som bedst forklarer data og den organisatoriske problemstilling.

På dag 2 arbejder vi systematisk med at koble data/organisatorisk problemstilling med teori i en analyse, som indkredser en forståelse af, hvad det underliggende problem synes at være. Vi bruger forskellige procesgreb undervejs på dagen.

 

Temaer, vi behandler på modul 3:

 • Diagnose – fra tilsyneladende til underliggende problem
 • Hvad kalder data på?
 • Forandringsteorier som forskellige briller man kan se på data gennem
 • Et par caseanalyser som reflekterende team i plenum, hvor problemstilling kobles med relevante teorier
 • Arbejde med deltagercases i små grupper
 • Caféproces, hvor caseanalyser beriges
 • Konturerne af underliggende problem tegner sig.

 

Varighed: 2 kursusdage kl. 9-16
Forberedelse: 150 siders læsning


Proceskonsulentuddannelsens modul #4:
“Design af interventioner”

Deltagerne har inden modul 4 præsenteret opdragsgiveren i egen organisation eller klientorganisation for analysen af et underliggende problem – og har drøftet ideer til intervention. Dag 1 på modul 4 arbejder vi med interventions- og mødedesign i teori og praksis.

På dag 2 designer vi konkrete interventioner, der skal gennemføres i praksis i egen eller klientens organisation.

 

Temaer, vi behandler på modul 4:

 • Interventionsdesign
 • Mødedesign
 • Mødediamanten, drejebog, procesgreb
 • Hvilke procesdesigns kender vi allerede/har vi prøvet?
 • LFA til udvikling af forløb
 • IDOART til udvikling af processer
 • Fortsat design af konkrete interventioner med afsæt i deltagercases og IDOART.

 

Varighed: 2 kursusdage kl. 9-16
Forberedelse: 155 siders læsning


Proceskonsulentuddannelsens modul #5:
“Implementering & procesfacilitering”

Modul 5 klæder deltagerne på til at kunne implementere interventionerne ved at facilitere de processer, de har designet. Dag 1 undersøger vi forskellige aspekter af proceskonsulentens hensigtsmæssige og produktive forholdemåder. Vi veksler mellem teori og træning.

På dag 2 gennemfører vi en række træningssetups, som gør, at alle deltagerne prøver at facilitere i praksis.

 

Temaer, vi behandler på modul 5:

 • Proceskonsulentens forholdemåder
 • Schein: Always try to be helpful
 • Everything you do is an intervention
 • Bateson: Det, der siges og måden, det siges på
 • Indhold og proces
 • Hypoteser & uærbødighed
 • Struktureret dialog
 • Visuelle stilladser
 • Procesfacilitering
 • In the moment facilitation
 • Gamemastery og metakommunikation
 • Facilitering gennem visuelle stilladser
 • Vi afprøver deltagerinterventioner
 • Feedback.

 

Varighed: 2 kursusdage kl. 9-16
Forberedelse: 150 siders læsning


Proceskonsulentuddannelsens modul #6:
“Strategisk forankring af processer og forandringer”

Temaerne på modul 6 er forankring og evaluering af implementeringen. Dag 1 undervises i forskellige måder at forankre implementeringen på, og deltagerne får lejlighed til at arbejde med de konkrete forankringsprocesser, som bedst understøtter de gennemførte forandringsprojekter.

Dag 2 undervises i evaluering som en vigtig del af den proceskonsultative praksis. Deltagerne tilrettelægger evaluering af de gennemførte processer. Vi afslutter forløbet.

 

Temaer, vi behandler på modul 6:

 • Forankring gennem meningsskabelse på tre niveauer
 • Storgruppeprocesser
 • Evaluering som konsultativ praksis
 • Mine næste skridt som proceskonsulent.

 

Varighed: 2 kursusdage kl. 9-16
Forberedelse: 150 siders læsning

Få massere af sparring i din studiegruppe

Vi inddeler de studerende i studiegrupper, der mødes 5 gange i løbet af uddannelsen. Studiegrupperne giver dig mulighed for at diskutere de læste bøger og øvelser – og for at få masser af sparring fra dine medstuderende på din egen situation og rolle som proceskonsulent. Det er frivilligt, om du deltager i studiegruppen. Men vi anbefaler det, da det giver stort læringsudbytte.

Eksamen

Eksamen er valgfri og inkluderet i prisen. Den afsluttende eksamen består af en refleksionsopgave på 6 sider. Der gives ikke karakter for eksamen, men bestået/ikke-bestået. Hvis du skulle være så uheldigt stillet, at du ikke består, kan du tilkøbe en ekstraeksamen for blot 975 kr. ekskl. moms eller vælge blot at modtage et bevis på, at du har gennemført uddannelsen. Ved bestået eksamen modtager du et Aros Certifikat for Professionel Proceskonsultation.

Det teoretiske afsæt for Proceskonsulentuddannelsen

Proceskonsulentuddannelsen bygger på Scheins proceskonsultation og Organizational Development (OD) samt systemisk teori, forholdemåder og praksisredskaber. Vi arbejder med afsæt i analytisk omhyggelighed kombineret med det faciliterende og meningsskabende aspekt: De teknisk-rationelle værktøjer møder de procesorienterede værktøjer. Vi arbejder desuden med organisationsteorier fra flere teoretiske traditioner (det realistiske perspektiv, læringsperspektivet, det politiske perspektiv, og det socialkonstruktionistiske perspektiv) som mulige analytiske blikke på, hvad der opleves som problematisk i organisationen – og på hvad der kan gøres ved det!

Hvem bør deltage?

Proceskonsulentuddannelsen er blandt andet for dig, der arbejder med HR eller koordination, er forandringsleder, procesleder, eller HR-leder. Det kan også være du er Business Partner, Office Managers eller team-ansvarlig, eller på anden måde er ansvarlig for at skabe resultater med mennesker og processer.

Mulighed for betaling via Bruttolønsordning

Hvis du selv skal betale for uddannelsen og er ansat et sted, kan du muligvis benytte Bruttolønsordningen. Den reducerer din samlede udgift (og ikke koster din arbejdsgiver noget). Ring til os på tlf. 70 278 279 eller skriv til minimba@aroskurser.dk for at høre mere om ordningen.

Øvelser med udgangspunkt i dig!

For os handler Proceskonsulentuddannelsen om, at du får et reelt kompetenceløft. Og et nøgleelement i dette er, at du får konkret træning. Derfor har vi lagt øvelser ind mellem alle undervisningsdagene. Øvelserne handler alle om at relatere teorien og de nye værktøjer til dig og din arbejdsplads – så du og din arbejdsgiver får fuldt udbytte af din proceskonsulentuddannelse. Øvelserne danner udgangspunkt for møderne med din studiegruppe.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kursus/Uddannelse Proceskonsulentuddannelsen

Nu kan du godt begynde at glæde dig til at blive meget klogere!

Du vil senere i dag eller den næste hverdag få en mail fra en af vores kursussekretærer med alt det, du har brug for at vide.

Tag en kollega med – og få selv endnu større udbytte!

Hvis du tager en kollega med, får I begge en rabat (og du får en god sparringspartner, når du kommer tilbage fra kurset). I kan se rabatten i kursusbeskrivelsen (hvor du tilmeldte dig). Ved tilmelding skal din kollega blot gøre opmærksom på, at du også deltager. Så får I begge rabatten.

Har du spørgsmål?

Så henvend dig i chatten nede til højre, send en mail til info@arosbusinessacademy.dk eller ring til os på tlf. 70 278 279.

Vi ser frem til at møde dig

Aros
Din besked er blevet sendt.

Vi bestræber ps på at svare så hurtigt som muligt.

Har du yderligere spørgsmål er du også velkommen til at ringe til os på 70 278 279

Aros
Hent materiale
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kursus/Uddannelse Proceskonsulentuddannelsen
[cf7lead cf7_id='780' debug='false' fields='Company=|First Name=|Last Name=user-name|Email=user-email|Phone=|Title=title|Course name=source|Description=|URL source=url_source']

Aros
97,9%
af alle kursister

af vores kursister mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

Få vores e-bog med 99+1 hemmeligheder
om kommunikation GRATIS!
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tilmeld dig og få dit eksemplar af vores e-bog "99+1 tips, tricks og hemmeligheder, der vil ændre din kommunikation", samt jævnlige tips og nyheder, der gør dit arbejdsliv bedre.