MasterClass i Psykologi

Med den nyeste forskning og erfarne undervisere ved din side, får du mulighed for at udvikle din forståelse og anvendelse af psykologiske principper. Styrk din karriere, og bliv en bedre medarbejder eller leder!

De 5 bedste grunde til at tage MasterClass i Psykologi

 • Du får en teoretisk og praksisrettet efteruddannelse, der giver dig en grundig indføring i psykologiens verden
 • Du lærer om gruppedynamikker, adfærdsdesign, tankefælder, nudging, systemisk tænkning, narrativitet, kognition, kommunikation, persontyper, resiliens, stress, konflikter, relationsopbygning, forandringsledelse, motivation, trivsel og meget mere
 • Du bliver introduceret til socialpsykologi, organisationspsykologi, personlighedspsykologi, forandringspsykologi, positiv psykologi, behaviorisme, økonomisk psykologi, kognitionspsykologi og udviklingspsykologi
 • Du kommer gennem et spændende pensum, der kombinerer klassisk akademisk litteratur med moderne case-baserede tekster skrevet af førende danske og udenlandske forskere og eksperter. Pensum er primært på dansk
 • Og sidst, men ikke mindst: Du bliver en mere reflekteret og værdifuld medarbejder, der forstår komplekse sammenhænge på arbejdspladsen og forstår at optimere dit eget og andres arbejdsliv.
Næste kursusstart Se alle datoer 24. september 2024, København 25. september 2024, Aarhus
Varighed 5 måneder med 5 undervisningsdage
Pris 24.950 kr. ekskl. moms.
Tilmeld dig Download som pdf
Kurset kan også afholdes hos jer – se mere her
Scroll down

I samarbejde med førende danske professorer, psykologer og eksperter har vi sammensat en efteruddannelse, der tager jer helt fra den klassiske psykologi til moderne psykologi. Kom bag om menneskesindet og fyld værktøjskassen med teorier og metoder til at forstå menneskers adfærd – og brug dem professionelt.

Udviklet sammen med professor i psykologi Mads Hermansen

Denne efteruddannelse i psykologi er udviklet i et tæt samarbejde med professor i psykologi Mads Hermansen. Han er forfatter til mere end 200 bøger og artikler inden for det psykologiske fagområde. Og hans bøger er blevet solgt i over 70.000 eksemplarer. Mads Hermansen har været professor ved Copenhagen Business School, lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet, institutleder på Syddansk Universitet og er i dag professor ved Universitetet Agder i Norge.

Fra traditionel psykologi til aktuelle problemstillinger

Man kan ikke sige psykologi, uden at tankerne ledes hen på Freud og Jung. Og bare rolig, på vores MasterClass i Psykologi kommer du naturligvis til at møde grundlæggerne af den klassiske psykologi. Når det er sagt, så er resten af psykologiuddannelsen spækket med teori og praksis, der forholder sig til den moderne psykes problemstillinger: stress, konflikthåndtering, selvudvikling, forandringer og samarbejde.

Hør to tidligere deltagere fortælle om uddannelsen

Mulighed for betaling via Bruttolønsordning

Hvis du selv skal betale for psykologi-uddannelsen og er ansat et sted, kan du muligvis benytte Bruttolønsordningen. Den reducerer din samlede udgift (og koster ikke din arbejdsgiver noget). Ring til os på tlf. 70 278 279 eller skriv til info@arosbusinessacademy.dk for at høre mere om ordningen.

Læs mere om de 5 moduler

Modul 1: Den narrative tilgang

Den narrative tilgang handler om historiefortællingen i organisationer. Vi mennesker er meningsskabende væsener, der hele tiden er i gang med at finde hoved og hale i vores oplevelser. Hvad er der gang i her? Hvad synes vi om det? Hvad kan, skal og bør vi gøre? Og i den narrative tilgang tager man afsæt i, at vi skaber mening i vores sprog og fortællinger.

Den narrative tilgang har en særlig måde at forstå organisationer på – nemlig som landskaber af sprog, diskurser og historiefortælling. I den narrative praksis får vi således øje på de fortællinger, vi gør brug af, når vi skaber mening og handler i hverdagens situationer, og hvordan disse fortællinger påvirker vores identitet, relationer og den organisatoriske resultatskabelse.

Udvikling og forandring i organisationer – med afsæt i den narrative tilgang – handler om at skabe nuancerede og mulighedsskabende fortællinger, der medvirker til at bringe den enkelte, gruppen og organisationen i en ønskværdig retning.

 

Det arbejder vi med på modulet: 

 • Kort indføring i psykologiens historie og de vigtigste psykologiske retninger og teorier
 • Introduktion til den narrative tilgang i organisationer
 • Grundideen om sprogets skabende kraft: Hvordan påvirker sprog og kommunikation vores identitet, relationer og resultatskabelse?
 • Metoder til at udforske og omforme problemfortællinger
 • Praktiske greb til gode hverdagssamtaler.

Underviser: Michala Schnoor (læs mere om hende nedenfor).

mini mba, Steen hildebrandt

Modul 2: Personlighedspsykologi og socialpsykologi

Personlighedspsykologien og socialpsykologien giver dig indsigt i personlighedstyper, handlemønstre og sociale dynamikker. Du bliver skarpere til at se bag om andres og egen adfærd – og du går således et spadestik dybere ift. at forstå, hvorfor andre gør, som de gør.

På dette modul arbejder vi med, hvorfor vi gør, som vi gør – og hvilken betydning det har i vores samarbejde i dagligdagen både arbejdsmæssigt, men også privat.

Gennem arbejdet med personlighedspsykologi og socialpsykologi vil du få vigtig viden og indsigt i dig selv og andres personlighedstyper, handlemønstre og reaktioner.

 

Det arbejder vi med på modulet: 

 • De forskellige personlighedsteorier (og personlighedstyper)
  Overblik over de klassiske teoretikere inden for feltet: Erik Erikson, B.F. Skinner, Freud, Hans Eysenck og flere af de seneste teorier
  Introduktion til arbejdsmarkedets mange personlighedstests – hvad er deres styrker og svagheder, og hvilke psykologiske grundantagelser bygger de på?
  Konfliktende personlighedstyper
  Indføring i videnskaben om løgne – og kunsten at spotte en løgn
  Gruppedynamikker, roller og kulturer
  The Big Five – personlighedstræk
  Socialpsykologiske eksperimenter
  Sammenhænge mellem identitet og arbejdsliv.

Underviser: Charlotte Skeel (læs mere om hende nedenfor).

mini mba, Steen hildebrandt

Modul 3: Adfærdspsykologi

Når vi går ned og handler, ender vi ofte med at lægge dobbelt så mange varer i kurven, end vi havde planlagt – også selvom vi har skrevet en indkøbsliste. Hvad er det lige, der får os til at afvige fra planen? 

Vi mennesker træffer beslutninger hele tiden. Når vi er på arbejde, i vores fritid og nogle gange uden, at vi lægger mærke til det. Vores beslutninger påvirkes af vores miljø, vores basale behov og ikke mindst af sociale og psykologiske mekanismer. Ved at lære at forstå, hvad der påvirker os, kan du gennem kommunikation i højere grad styre, hvordan du er med til at påvirke den måde, andre mennesker træffer beslutninger på og agerer i hverdagen.

På modul 3 arbejder vi med et analyseframework bestående af 9 adfærdsdrivere. Disse gør det muligt for dig at forstå, hvad der påvirker adfærd og udgør på samme tid en værktøjskasse for dig, så du selv kan begynde at udvikle adfærdsændrende kommunikation og adfærdsforandrende indsatser.

 

Det arbejder vi med på modulet: 

 • Adfærdsdesign (og nudging)
 • Learnings fra adfærdsøkonomien
 • Kognitive biases og heuristikker
 • Hvad påvirker menneskelige beslutninger?
 • Hvordan påvirker du andres adfærd?
 • Metoder til at undersøge adfærd
 • Kommunikationens rolle i adfærdsdesign
 • Adfærdshjulet – et pragmatisk framework.

 

Underviser: Thor Ridderhaugen (læs mere om ham nedenfor).

mini mba, Steen hildebrandt

Modul 4: Positiv psykologi, robusthed og optimal trivsel

Den positive psykologi studerer optimal menneskelig trivsel, som det udfolder sig hos individet, i grupper, på arbejdspladsen og samfundets institutioner som eksempelvis skolen.

Mens mange ikke-psykologer tror, at der er tale om en helt ny psykologi, er det vigtigt at huske, at den positive psykologi hviler tungt på såvel klassisk kognitiv psykologi som humanistisk psykologi. Resiliensforskningen, eller forskning inden for mental robusthed, er et område som særligt den positive psykologi har fokuseret på – med det udgangspunkt at undersøge teoretiske og empiriske modeller, der kan forklare, hvorfor nogle individer klarer sig godt selv under ekstreme situationer, mens andre udvikler psykiske lidelser.

Modul 4 introducerer dig til den positive psykologi, dens metoder og giver et indblik i den del af forskningen, der har særlig relevans for arbejdslivet.

 

Det arbejder vi med på modulet: 

 • Introduktion til positiv psykologi – historie, genstandsområde og metoder.
 • Stress og hjernen på overarbejde: Hvad sker der med hjernen, når vi kommer under pres?
 • PERMA-faktorerne og optimal menneskelig trivsel.
 • Tankefælder og hvordan man undgår dem – betydningen af vores indre beliefs og overbevisninger.
 • Kultivering af positive følelser i en presset hverdag.
 • Samarbejdsrelationer og konkurrence i en performancekultur.
 • Styrkeperspektiver og engagement
 • Din egen mentale sundhed – strategier der sikrer, at du holder dig motiveret.

Underviser: Nadia Auda (læs mere om hende nedenfor).

mini mba, Steen hildebrandt

Modul 5: Forandringspsykologi

Mennesket er grundlæggende særdeles omstillingsparat, men i både hverdagslivet og arbejdslivet foregår der efterhånden gennemgribende påvirkninger og forandringer – kan psyken overhovedet følge med?

En række studier peger på, at store forandringer er den væsentligste kilde til stress. Dette kan have en række utilsigtede konsekvenser i form af blandt andet opbrud i menneskelige relationer og ændrede opgavefunktioner. Det kræver således ofte en høj grad af psykisk fleksibilitet at gå på arbejde samt at opretholde trivslen, når hverdagen er karakteriseret ved uforudsigelighed og en konstant strøm af nye tiltag og for mange en høj intensitet af både arbejdsmæssige og private opgaver.

Modul 5 handler om menneskets tilgang til forandringer i personlige forhold og på arbejdspladsen, både i leder- og medarbejderrollen. Og hvordan de spiller ind i et samfund med et stigende fokus på produktivitet, effektivitet og performance.

 

Det arbejder vi med på modulet: 

 • Psykologiske perspektiver på forandringer
 • Menneskelige reaktioner på forandring
 • Stress – det postmoderne traume?
 • De indre psykiske strukturer i det komplekse liv og arbejdsliv
 • Relationskompetencer og forandringer
 • Leder-medarbejder dynamikker
 • Psykologisk fleksibilitet
 • Flowtriggers i arbejdslivet
 • Karriere, arbejdsliv og at forblive “langtidsfrisk”.

Underviser: Henriette Cranil (læs mere om hende nedenfor).

Fagligt stærkt pensum – og primært på dansk

Forud for hver af uddannelsens 5 undervisningsdage vil du få cirka 200 sider, som du kan læse løbende i ugerne mellem undervisningsdagene.

Pensum består udelukkende af bøger og artikler af velrespekterede forfattere. Desuden er det med ganske få undtagelser på dansk (ellers på engelsk). Pensum og materiale indgår i prisen for uddannelsen, og det vil blive udleveret ved starten af din MasterClass. Pensum til første modul bliver tilsendt inden første dag, så du har god tid til at læse det. Tilmelder du dig tæt op mod uddannelsens start, og er du i tvivl om, hvorvidt du kan nå at modtage materialet til første dag? Så kontakt os på chat eller mail, og så finder vi en løsning.

Pensum er inkluderet i prisen og har en værdi af 2.500 kr.

Der er ingen eksamen på uddannelsen

Ved afslutningen af uddannelsen vil du få tilsendt et uddannelsesbevis. Psykologiuddannelsen afsluttes ikke med eksamen.

Hvem bør deltage på MasterClass i Psykologi?

Denne uddannelse i psykologi er ikke målrettet en specifik branche eller arbejdsfunktion.

Du behøver ikke at have forudgående erfaring med psykologi. MasterClass i Psykologi er nemlig designet til at give dig en faglig viden om psykologiske teorier, som du kan omsætte til din hverdag, uanset om du arbejder med fx kommunikation og salg, HR, ledelse eller noget helt fjerde.

Mød dine undervisere
Charlotte Skeel Se profil
Charlotte er praktiserende psykolog og erhvervspsykolog samt fungerende ekspert i psykologi for blandt andet Danmarks Radio og Dagbladet Børsen. Hun holder desuden jævnligt foredrag om psykologi eller er at finde som skribent i forskellige dagblade.

Charlotte er cand.psych. fra Københavns Universitet og har i en årrække selv fungeret som ekstern lektor på Ålborg Universitet. Derudover har hun en lang række certificeringer og specialuddannelser inden for personlighedtests, supervision og familieterapi. Denne kombination af teoretisk viden, erhvervserfaring og praktisk undervisningserfaring gør, at Charlotte har de helt optimale forudsætninger for at give dig et mærkbart kompetenceløft.
Henriette Cranil Se profil
Henriette er autoriseret psykolog fra Københavns Universitet og har næsten 20 års erfaring som både psykolog og leder i den offentlige og private sektor. Hun arbejder aktivt med at skabe positiv forandring og bedre trivsel både på individuelt og organisatorisk niveau.

Henriette har et solidt fagligt fundament, og både hendes undervisning og arbejde har et videnskabeligt belæg fra klinisk psykologi, arbejdsmedicinske undersøgelser og organisationsmæssig forskning.
Michala Schnoor Se profil
Michala er psykolog (cand.psych.aut.) og forfatter til bestselleren ”Narrativ organisationsudvikling – at forme fælles mening og handling”. Siden 2006 har hun arbejdet med ledelses- og organisationsudvikling i både Danmark og udlandet – og sideløbende med terapeutiske samtaleforløb. Michala publicerer løbende artikler om ledelse, HR og organisationsudvikling.

Til daglig er Michala Partner i konsulentfirmaet Organisation og har tidligere arbejdet som HR-Partner og projektleder i Novo Nordisk.
Nadia Se profil
Nadia er en yderst kompetent og passioneret underviser. Hun har mere end 15 år erfaring med undervisning i kommunikation og personlig udvikling i offentlige og private virksomheder og organisationer.

Nadia er oprindeligt uddannet skuespiller og har efterfølgende videreuddannet sig inden for coaching, procesledelse, mindfulness og kommunikativ psykoterapi. Hun er desuden også DiSC-certificeret og har en certificering i Mindfulness-Based Strengths Practice fra VIA institute of Character.

Hun brænder for at coache, undervise og motivere mennesker til at udvikle deres potentiale – og til at optimere deres kommunikation med andre mennesker. Og hun er en engageret underviser, der varierer sin undervisning, så den nye viden og værktøjerne kommer godt ind under huden.
Thor Ridderhaugen Se profil
Når det kommer til adfærd og de sommetider mærkværdige beslutninger, vi mennesker tager, er Thor manden, der skaber mening med galskaben. Han har nemlig mange års erfaring som adfærdsrådgiver og ekspert i adfærdsdesign for større danske virksomheder.

Thor har desuden fungeret som ekspert på programmet Detektor på DR2, samt som kreativ direktør for nudgingbureauet Decision Design. Han interesserer sig især for menneskets tankegang og adfærd, samt hvordan man kan påvirke den.

Thor er uddannet inden for psykologi og tværkulturelle studier ved København Universitet, Roskilde Universitetscenter og Universidad Nacional de Colombia.

Bestil en skræddersyet uddannelse til jer!

Som virksomhed kan I bestille en særligt tilpasset udgave af kurset med fokus på jeres medarbejdere, jeres organisation og jeres specifikke behov. Du kan læse mere i toppen af højre hjørne, hvor der står “interne kurser” eller ringe på tlf. 70 278 279.

Medarbejderens udbytte
1

Du får en grundig viden om både traditionel og moderne psykologisk teori og praksis, som du kan bruge i både professionel og privat sammenhæng.

2

Du får en langt bedre forståelse af dine egne og andres tankemønstre. På den måde bliver du i stand til at handle mere hensigtsmæssigt, fordi du ved, hvorfor folk gør, som de gør.

3

Du bliver undervist af nogle af landets førende eksperter, der sikrer, at du får et kompetenceløft, du kan trække på resten af din karriere.

Arbejdsgiverens udbytte
1

Din arbejdsgiver får en vigtig sparringspartner, der forstår den menneskelige psyke, menneskelige relationer og menneskelig adfærd.

2

Din arbejdsgiver får en vigtig sparringspartner, der forstår den menneskelige psyke, menneskelige relationer og menneskelig adfærd.

3

Din arbejdsplads vil i takt med implementeringen af den nye viden opnå målbare resultater på medarbejdertilfredshed, kundetilfredshed, borgertilfredshed, omsætning eller bundlinje.

Næste kursusstart

Vælg den dato & by der passer dig bedst
København 24. september 2024
Aros Konference, København
9.00-17.00
Uddannelsen består af flere moduler
 1. Modul 1: 24. september 2024
 2. Modul 2: 24.10.2024
 3. Modul 3: 20.11.2024
 4. Modul 4: 12.12.2024
 5. Modul 5: 21. januar 2025
24.950 ekskl. moms. Tilmeld dig
Aarhus 25. september 2024
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
9.00-17.00
Uddannelsen består af flere moduler
 1. Modul 1: 25. september 2024
 2. Modul 2: 23.10.2024
 3. Modul 3: 21.11.2024
 4. Modul 4: 19.12.2024
 5. Modul 5: 23. januar 2025
24.950 ekskl. moms. Tilmeld dig
København 04. februar 2025
Aros Konference, København
9.00-16.00
Uddannelsen består af flere moduler
 1. Modul 1: 04.02.25
 2. Modul 2: 11.03.25
 3. Modul 3: 09.04.25
 4. Modul 4: 06.05.25
 5. Modul 5: 17.06.25
24.950 ekskl. moms. Tilmeld dig
Aarhus 05. februar 2025
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
9.00-16.00
Uddannelsen består af flere moduler
 1. Modul 1: 05.02.25
 2. Modul 2: 13.03.25
 3. Modul 3: 10.04.25
 4. Modul 4: 08.05.25
 5. Modul 5: 19.06.25
24.950 ekskl. moms. Tilmeld dig
København 13. maj 2025
Aros Konference, København
9.00-16.00
Uddannelsen består af flere moduler
 1. Modul 1: 11.05.25
 2. Modul 2: 19.06.25
 3. Modul 3: 19.08.25
 4. Modul 4: 09.09.25
 5. Modul 5: 07.10.25
24.950 ekskl. moms. Tilmeld dig
Aarhus 14. maj 2025
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
9.00-16.00
Uddannelsen består af flere moduler
 1. Modul 1: 14.05.25
 2. Modul 2: 17.06.25
 3. Modul 3: 20.08.25
 4. Modul 4: 11.09.25
 5. Modul 5: 09.10.25
24.950 ekskl. moms. Tilmeld dig
København 16. september 2025
Aros Konference, København
9.00-16.00
Uddannelsen består af flere moduler
 1. Modul 1: 16.09.25
 2. Modul 2: 21.10.25
 3. Modul 3: 19.11.25
 4. Modul 4: 17.12.25
 5. Modul 5: 03.02.26
24.950 ekskl. moms. Tilmeld dig
Aarhus 17. september 2025
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
9.00-16.00
Uddannelsen består af flere moduler
 1. Modul 1: 17.09.25
 2. Modul 2: 23.10.25
 3. Modul 3: 20.11.25
 4. Modul 4: 15.12.25
 5. Modul 5: 05.02.26
24.950 ekskl. moms. Tilmeld dig
Swipe og se datoer ( 7 flere)
Tilmelding MasterClass i Psykologi
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kursus/Uddannelse MasterClass i Psykologi
Sted & Datoer

  1 Jeg vil gerne modtage et gratis eksemplar af e-bogen "99+1 tips, tricks og hemmeligheder,
  der vil ændre din kommunikation", samt tilmeldes nyhedsbrevet, hvor jeg vil få yderligere gode råd.

  Nu kan du godt begynde at glæde dig til at blive meget klogere!

  Du vil senere i dag eller den næste hverdag få en mail fra en af vores kursussekretærer med alt det, du har brug for at vide.

  Tag en kollega med – og få selv endnu større udbytte!

  Hvis du tager en kollega med, får I begge en rabat (og du får en god sparringspartner, når du kommer tilbage fra kurset). I kan se rabatten i kursusbeskrivelsen (hvor du tilmeldte dig). Ved tilmelding skal din kollega blot gøre opmærksom på, at du også deltager. Så får I begge rabatten.

  Har du spørgsmål?

  Så henvend dig i chatten nede til højre, send en mail til info@arosbusinessacademy.dk eller ring til os på tlf. 70 278 279.

  Vi ser frem til at møde dig

  Aros
  Tilmeldingbekræftelse
  ................................................................................................
  Din besked er blevet sendt.

  Vi bestræber ps på at svare så hurtigt som muligt.

  Har du yderligere spørgsmål er du også velkommen til at ringe til os på 70 278 279

  Aros
  Hent materiale
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Kursus/Uddannelse MasterClass i Psykologi
  [cf7lead cf7_id='780' debug='false' fields='Company=|First Name=|Last Name=user-name|Email=user-email|Phone=|Title=title|Course name=source|Description=|URL source=url_source']

  Aros

  Det har været en meget lærerig uddannelse! Alle undervisere har været engagerede og dygtige. Jeg er næsten lidt ærgerlig over, at forløbet allerede er slut - kunne godt ønske mig at dykke endnu mere ned i stoffet!

  Elisabeth Würtzen

  Stoffet har været spændende og underviserne inspirerende!

  Theis Nørrelund

  97,9%
  af alle kursister

  af vores kursister mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

  Få vores e-bog med 99+1 hemmeligheder
  om kommunikation GRATIS!
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Tilmeld dig og få dit eksemplar af vores e-bog "99+1 tips, tricks og hemmeligheder, der vil ændre din kommunikation", samt jævnlige tips og nyheder, der gør dit arbejdsliv bedre.