Mini MBA i Finans og Økonomi

En ambitiøs efteruddannelse til dig, der vil styrke dine resultater som leder eller medarbejder. Uddannelsen giver dig fuldt overblik over de finansielle og økonomiske begreber og sammenhænge - og øger dermed din gennemslagskraft og indflydelse på arbejdspladsen!

 

 

De 7 bedste grunde til at vælge vores Mini MBA i Finans og Økonomi!

 • Du vil blive undervist af tre højtprofilerede CFO’ere med mange års erfaring fra større danske og internationale virksomheder
 • Du får en uddannelse over 6 måneder med intense undervisningsdage, øvelser og en afsluttende eksamen
 • Uddannelsens pensum består udelukkende af litteratur fra respekterede forfattere og forskere!
 • Du deltager i en studiegruppe, som kan styrke dit netværk og din karriere
 • Du bliver livslangt medlem af den eksklusive Aros Executive Club, der byder på gratis foredrag mv.
 • Du får papir på dine nye kompetencer inden for økonomi og finans
 • Og endelig: Du bliver en langt mere værdifuld medarbejder for din arbejdsplads!
Næste kursusstart Se alle datoer 09. maj 2023, Aarhus 11. maj 2023, København
Varighed 6 dage
Pris 31.500 kr. ekskl. moms.
Tilmeld dig Download som pdf
Kurset kan også holdes hos jer – se mere her
Scroll down

Sidder du i en stilling, hvor du burde have bedre styr på tallene?

Kommer din viden til kort, når talen falder på “zero based budgettering”, ”kaizen costing”, “WACC, NPV, DCF og IRR modeller” og “interne regnskaber”? Og giver det dig en snert af dårlig samvittighed, at du ikke har helt fod på det? Denne uddannelse giver dig alt, hvad du skal bruge af viden og værktøjer til at forstå de økonomiske og finansielle begreber og sammenhænge – og til at bidrage konstruktivt, når der tales om økonomi i ledergruppen eller med din ledelse.

Økonomisk indsigt skaber bedre resultater som leder!

Hvis du sidder som leder og fx er kommet fra en stilling i salg, produktion, marketing eller HR har du måske kun haft begrænset økonomisk indsigt og erfaring med regnskaber, compliance og risikovurdering. Og måske du bare tænker, at det heller ikke er dit bord. Men det kan være afgørende for både virksomhedens succes og din succes som leder, at du har 360 graders forståelse og indsigt i virksomhedens økonomiske formåen og finansielle temperatur. Du skal naturligvis ikke kende de økonomiske begreber så detaljeret som medarbejderne i økonomi, men du skal have et ordentlig fundament at stå på. Og det får du med denne uddannelse i økonomi og finans.

Hvad er en Mini MBA?

En Mini MBA er en mulighed for at udvide dit perspektiv og få et indblik et stort fagområde på relativt kort tid. I dette tilfælde over 6 måneder. Konceptet ‘Mini MBA’ har været brugt i store dele af verden gennem mere end 50 år.

Vores klassiske Mini MBA, “Aros Mini MBA”, er udviklet i tæt samarbejde med en af de førende tænkere inden for ledelse, nemlig professor Steen Hildebrandt. For han ved om nogen, hvad der er krævet af en fuld MBA. Alle vores Mini MBA-uddannelser holder et højt fagligt niveau – samtidig med, at vi fokuserer hårdnakket på at have en positiv og mærkbar impact på din praksis.

Undervisning, øvelser, studiegrupper, pensum og eksamen – sådan er uddannelsen opbygget!

Uddannelsen er bygget op over 6 moduler fordelt over 6 måneder. Forud for hver undervisningsdag skal du læse et pensum på cirka 150 sider. Og efter hver undervisningsdag får du nogle individuelle øvelser og skal mødes med din studiegruppe (både øvelser og studiegruppe er dog valgfri). Uddannelsen afsluttes med en kort skriftlig eksamen (6 sider), der tager udgangspunkt i din egen praksis (eller en case efter eget valg, hvis du er ledig eller rådgiver for andre arbejdspladser). Denne eksamen er frivillig. Hvis du ikke tager eksamen, vil du i stedet modtage et uddannelsesbevis. Dog skal du minimum have deltaget på 5 ud af 6 moduler.

Du bliver medlem af den eksklusive Aros Executive Club

Som deltager på Mini MBA i Finans og Økonomi får du eksklusivt medlemskab af Aros Executive Club, hvor du efter din uddannelse bliver løbende opdateret på aktuelle emner. I Aros Executive Club vil du få adgang til foredrag og masterclasses med førende erhvervsledere og eksperter. Du vil få invitation til eksklusive arrangementer med ligesindede og tidligere deltagere på uddannelsen og fra vores øvrige Mini MBA-uddannelser. Og du vil få rig mulighed for networking med de øvrige medlemmer. Medlemskabet er gratis og inkluderet i uddannelsen.

Læs om de 6 moduler

Modul 1:
Regnskaber og økonomistyring

– Underviser: Henning Bröchner

 

På dette første modul foretager vi den brede indflyvning til hele feltet og dykker samtidig ned i noget af det meste centrale og grundlæggende for al snak om økonomi og finans, nemlig regnskaber og økonomistyring. Modulet giver dig en bred vidensmæssig platform, som du får brug for på de efterfølgende moduler.

 

Temaer, vi behandler på modulet:

 • Det interne regnskab vs. det eksterne regnskab
 • Stakeholders i interne regnskab og eksterne regnskab
 • Hvad er økonomiafdelingens ansvar, hvad er forretningens ansvar, og hvad er dit ansvar?
 • Holistisk økonomistyring
 • Økonomistyring i forskellige virksomhedstyper.

 

Modul 2:
Regnskabsanalyse & compliance

– Underviser: Henning Bröchner

 

På dette modul får her helt styr på regnskabsbegreberne, og vi ser dybere på, hvad et regnskab kan fortælle os – men også på hvad et regnskab ikke viser.

Gennem undervisningen og læsningen op til modulet får du en øget forståelse for din virksomheds performance, muligheder og risici. Og efter modulet vil du være i stand til at gennemskue de fleste regnskaber. Og vigtigere endnu: Du vil være i stand til at foretage en hurtiganalyse af et regnskab og konkludere de 4-5 væsentligste udfordringer en given virksomhed har.

 

Temaer, vi behandler på modulet:

 • Regnskabets struktur og læsning
 • Sammenhæng mellem resultatopgørelse, balance og Cash Flow
 • CSR og bæredygtighedsregnskaber – og deres stigende betydning
 • Koncernregnskab vs. selskabsregnskab
 • Regnskabsklasser og deres brug
 • Skat, transfer pricing og selskabsskat
 • Going concern
 • Hurtiganalyse af et regnskab
 • Perioderegnskaber – børsnoterede og ikke børsnoterede selskaber.

Modul 3:
Budgettering, planlægning & målsætningsstyring

– Underviser: Henning Bröchner

 

Det er ikke usædvanligt, at budgetterne først bliver færdiggjort og afsluttet ind i det nye år.  Og det er ikke udsædvanligt, at ledelsen ikke tager ejerskab for budgetterne (for det er jo økonomiafdelingen der har udarbejdet budgettet). Det er heller ikke usædvanligt at blive spurgt om, hvorfor vi overhovedet laver et budget, da det alligevel ender i skuffen.

Med dette modul får du indblik budgettets berettigelse og den gode budgetproces. Vi kommer desuden omkring de forskellige budgetteringsmetoder.

Vi gennemgår den gode budget- og planlægningsproces  lige fra planlægning, interessenthåndtering, udarbejdelse og godkendelse. Med dette modul vil du blive klædt godt på til at udarbejde et solidt budget med ejerskab i organisationen eller blot din afdeling. Et budget, som fungerer som styrings- og beslutningsgrundlag for at opnå de fastlagte mål.

 

Temaer, vi behandler på modulet:

 • Hvem laver budgettet – økonomiafdelingen eller forretningen?
 • Forskellige budgetteringsprocesser: Traditionel kalenderdrevet budgettering, driver-based budgettering, zero-based budgettering, forecast-based budgettering, rullende forecasts, beyond budgetting og top-down vs. bottom-up
 • Balancebudgettering – ofte ikke prioriteret
 • Estimater i løbet af et regnskabsår
 • Forankring af budgettet
 • Faldgruber i forbindelse med budgetlægning.

 

Modul 4:
Performance management, ledelsesrapportering & KPI’er

– Underviser: Henning Bröchner

 

Hvis en virksomhed (eller din afdeling) styres uden af løbende rapportering, er der overhængende risiko for, at den styres i den forkerte retning eller helt mister retning og fremdrift! Med dette modul arbejder vi med de traditionelle redskaber til opfølgning på budgetter og planer, og styring via KPI’er. Modulet vil desuden omfatte redskaber til den løbende opfølgning via bl.a. standardrapporter og dashboards, og vi ser på hvordan den gode (og beslutningsunderstøttende) ledelsesrapport opbygges.

 

Temaer, vi behandler på modulet:

 • Ledelsesrapportering – et vigtigt styringsredskab
 • Stakeholders for intern rapportering: Bestyrelse og ejere, ledelsen og forretningen
 • Hvad kendetegner en god ledelsesrapport?
 • Definition af value drivers og KPI’er
 • Dashboards
 • Performance management og incitamentsprogrammer
 • P&L og balancerelaterede dele af performance management
 • Non-financial dele af ledelsesrapportering.

 

Modul 5:
Investeringer, kapitalstrukturer & ejerformer

– Underviser: Bent Jørgensen

 

På dette modul gennemgår vi karakteristika ved forskellige ejerformer, fx private equity, børsnotering og familieejerskab. Du får også en solid forståelse af, hvordan man vurderer investeringsmuligheder, herunder WACC, NPV, DCF og IRR modeller. Endelig får du en række værktøjer til at analysere og optimere et selskabs kapitalstruktur.

 

Temaer, vi behandler på modulet:

 • Investeringer, kapitalstruktur og ejerformer
 • Vurdering af investeringsforslag
 • Regnskabsmæssig vs. operationel vurdering
 • Hvad betyder kapitalstruktur, og kan den optimeres?
 • Overblik over de forskellige ejerformer
 • Hvordan gennemføres en børsnotering, og hvad betyder den?

Modul 6:
Mergers & acquisitions samt strategi

– Underviser: Bent Jørgensen

 

På dette sidste modul fokuseres der på to vigtige områder: På koblingen mellem strategiplaner og økonomirapportering. Og på værdiskabelse gennem Mergers & Acquisitions (M&A).

Mange strategiplaner ender som planer, fordi der ikke bliver fulgt ordentligt op på dem. Og mange opkøb ender som fejltagelser, fordi det opkøbende selskab begår en række grundlæggende fejl. Modulet giver dig og din arbejdsplads håndgribelige værktøjer til at undgå at ende i disse faldgruber.

 

Temaer, vi behandler på modulet:

 • Hvordan måles strategiperformance, og hvorfor er det vigtigt?
 • Opbygning af strategirapportering
 • Elementer af kapitalstruktur
 • Hvad betyder ”asset light”?
 • Hvordan arbejder kapitalfonde i forhold til andre ejerstrukturer?
 • Hvad er prisen på kapital – også kaldet WACC?
 • Hvorfor købe selskaber eller fusionere (Mergers & Acquisitions)?
 • Forskellige værdiansættelsesmodeller
 • Hvordan defineres og måles synergier?
 • Hvad er due diligence – og hvordan gennemføres den?
Fagligt stærkt pensum

Forud for hver af uddannelsens seks undervisningsdage vil du få cirka 150 sider, som du frit kan læse løbende i de frirum du har i måneden mellem hver af modulerne. Det lyder måske af meget, men det godt kan lade sig gøre. Også selvom du ikke er vant til at læse meget. Og også selvom du har meget travlt.

 

Pensum er på dansk og engelsk og består udelukkende af bøger, artikler og uddrag fra bøger af velrespekterede forfattere. Pensum og materiale indgår i prisen for uddannelsen, og det vil blive udleveret på din førtse undervinsingsdag. Pensum til første modul bliver tilsendt inden første dag, så du har god tid til at læse det. Tilmelder du dig tæt op ad uddannelsens start, og er du i tvivl om, hvorvidt du kan nå at modtage materialet til første dag? Så kontakt os på chat eller mail, og så finder vi en løsning.

 

Pensum er inkluderet i prisen og har en værdi af 2.500 kr.

Øvelser med udgangspunkt i dig!

For os handler uddannelsen om, at du får et reelt kompetenceløft. Og et nøgleelement i dette er, at du får konkret træning. Derfor har vi lagt øvelser ind mellem alle undervisningsdagene. Øvelserne handler alle om at relatere teorien og de nye værktøjer til dig og din arbejdsplads – så du og din arbejdsplads får fuldt udbytte af din uddannelse. Øvelserne er ikke obligatoriske, og du bestemmer selv, hvor meget arbejde, du lægger i dem. Øvelserne danner udgangspunkt for møderne med din studiegruppe (også valgfri).

Få masser af sparring i din studiegruppe

Vi inddeler de studerende i studiegrupper, der mødes 5-6 gange i løbet af uddannelsen. Studiegrupperne giver dig mulighed for at vende pensum og øvelser – og for at få masser af sparring på dit eget arbejde. Det er frivilligt, om du deltager i studiegruppen. Men vi anbefaler det, da det giver stort læringsudbytte.

Eksamen (opsamling og personlig udvikling)

Eksamenen på uddannelsen er todelt:

 • Skriftlig opgave på 5-6 sider (som du har 3 uger til at skrive derhjemme, efter det sidste modul er afsluttet)
 • Multiple choice-test af din konkrete viden og om redskaberne fra uddannelsen (som du ligeledes tager hjemmefra, når det passer dig indenfor de 3 uger).

Eksaminator vil være en af uddannelsens undervisere.

 

Hvis du ønsker det, kan du fravælge eksamen og få et diplom på, at du har deltaget på uddannelsen. Det kræver dog, at du har deltaget i minimum 5 ud af 6 moduler. Tager du eksamen og består, får du i stedet et underskrevet eksamensbevis.

Undervisere
Bent Jørgensen Se profil
Bent har mange års erfaring som partner i PwC og har rådgivet danske- og internationale virksomheder inden for risikostyring, omstruktureringer og refinansiering.  Bent er tillige ekstern lektor på CBS i finansiering og har i forbindelse hermed modtaget årets undervisningspris for fremragende undervisning.

Birgitte Krarup Sonne-Schmidt Se profil
Birgitte Krarup Sonne-Schmidt er koncerndirektør for Økonomi i Arp-Hansen Hotel Group, der driver 12 hoteller i Danmark og råder over 25 % af alle hotelværelser i København.

Birgitte har bred erfaring inden for økonomistyring og finanstransformation fra en række primært større danske produktions- og servicevirksomheder, herunder Ørsted og GN Hearing og har desuden arbejdet som management konsulent hos Deloitte Consulting. Gennem dette arbejde har hun udviklet en dyb forståelse for, hvad der driver virksomhedernes resultater.
Claus Dennig Jespersen Se profil
Claus Dennig Jespersen har en baggrund som CFO i en række større danske virksomheder: Interdan Group, GN Hearing, og Proark Group.

De seneste år har han arbejdet fra den anden side af bordet som konsulent og rådgiver i egen virksomhed. Herfra rådgiver han bestyrelser og direktioner i større og mellemstore virksomheder med fokus på økonomistyring igennem kritiske situationer, så som turn-arounds, restruktureringer, M&A og meget mere.
Henning Bröchner Se profil
Henning har 25 års CFO erfaring fra selskaber som TOP-TOY, Løgismose Meyers, KOMPAN og IC Group. Henning har været koncern-CFO i internationalt arbejdende virksomheder med selskaber i alle dele af verden. Henning har også erfaring fra flere ejerformer; familieeje, kapitalfondseje og børsnoteret samt skifter mellem de forskellige ejerformer. Henning har været med til at gennemføre børsnoteringer, afnoteringer og flere opkøb og fusioner. I dag arbejder han som professionelt bestyrelsesmedlem og investor.

Hennings baggrund er meget alsidig og forretningsorienteret, og du får adgang til hans mange erfaringer, når han giver dig indblik i resultatorienteret ledelse og kobling mellem strategi og økonomi.
Mulighed for betaling via Bruttolønsordning

Hvis du selv skal betale for uddannelsen og er ansat et sted, kan du muligvis benytte Bruttolønsordningen. Den reducerer din samlede udgift (og koster ikke din arbejdsgiver noget). Ring til os på tlf. 70 278 279 eller skriv til minimba@arosbusinessacademy.dk for at høre mere om ordningen.

Hvem bør deltage på Mini MBA i Finans og Økonomi?

Uddannelsen har tre primære målgrupper:

 • Dig, der som leder savner en bred forståelse af økonomi og finans for derved at kunne skabe bedre resultater og stå stærkere i organisationen.
 • Dig, der ikke er leder, men som gerne vil have en bred viden om økonomi og finans.
 • Dig, der er på vej ind i en bestyrelseskarriere – eller allerede er godt i gang med den.

Der er ingen formelle optagelseskrav til uddannelsen. Det er vores klare erfaring, at du vil have stor gevinst af at sparre med andre fra forskellige ledelsestrin og brancher.

Medarbejderens udbytte
1

På denne uddannelse får du lagt et solidt teoretisk fundament, som du kan bringe i spil og give dig resultater straks ved uddannelsens start.

2

Du får papir på, at du har gennemført en ambitiøs uddannelse inden for økonomi og finans - hvilket kan tjene som springbræt for fremtidig avancement eller helt nye stillinger eller måske en bestyrelsespost.

3

Du bliver nemlig medlem af Aros Executive Club, hvor du efter uddannelsen får adgang til foredrag og masterclasses med førende erhvervsledere og eksperter.

Arbejdsgiverens udbytte
1

Din arbejdsplads får en leder/medarbejder med en dybere indsigt, som bedre og mere effektivt vil kunne håndtere virksomhedens eller organisationens mange udfordringer på både kort og lang sigt.

2

Dine kolleger i økonomiafdelingen vil få en mere kompetent sparringspartner, så I sammen kan skabe bedre resultater.

3

Hvis I har overvejelser omkring store strategiske ændringer, opkøb eller frasalg, vil I have en medarbejder, der fra start kan tænke 360 grader om projektet.

Næste kursusstart

Vælg den dato & by der passer dig bedst
Aarhus 09. maj 2023
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
9.00-17.00
Uddannelsen består af flere moduler
 1. Modul 1 .09.0523
 2. Modul 2 .06.0623
 3. Modul 3 .15.0823
 4. Modul 4 .12.0923
 5. Modul 5 .10.1023
 6. Modul 6 .14.1123
31.500 ekskl. moms. Tilmeld dig
København 11. maj 2023
Aros Konference, København
9.00-17.00
Uddannelsen består af flere moduler
 1. Modul 1 .11.0523
 2. Modul 2 .08.0623
 3. Modul 3 .17.0823
 4. Modul 4 .14.0923
 5. Modul 5 .12.1023
 6. Modul 6 .16.1123
31.500 ekskl. moms. Tilmeld dig
Swipe og se datoer ( 1 flere)
Tilmelding Mini MBA i Finans og Økonomi
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kursus/Uddannelse Mini MBA i Finans og Økonomi
Sted & Datoer

  1 Jeg vil gerne modtage et gratis eksemplar af e-bogen "99+1 tips, tricks og hemmeligheder,
  der vil ændre din kommunikation", samt tilmeldes nyhedsbrevet, hvor jeg vil få yderligere gode råd.

  Nu kan du godt begynde at glæde dig til at blive meget klogere!

  Du vil senere i dag eller den næste hverdag få en mail fra en af vores kursussekretærer med alt det, du har brug for at vide.

  Tag en kollega med – og få selv endnu større udbytte!

  Hvis du tager en kollega med, får I begge en rabat (og du får en god sparringspartner, når du kommer tilbage fra kurset). I kan se rabatten i kursusbeskrivelsen (hvor du tilmeldte dig). Ved tilmelding skal din kollega blot gøre opmærksom på, at du også deltager. Så får I begge rabatten.

  Har du spørgsmål?

  Så henvend dig i chatten nede til højre, send en mail til info@arosbusinessacademy.dk eller ring til os på tlf. 70 278 279.

  Vi ser frem til at møde dig

  Aros
  Tilmeldingbekræftelse
  ................................................................................................
  Din besked er blevet sendt.

  Vi bestræber ps på at svare så hurtigt som muligt.

  Har du yderligere spørgsmål er du også velkommen til at ringe til os på 70 278 279

  Aros
  Hent materiale
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Kursus/Uddannelse Mini MBA i Finans og Økonomi
  [cf7lead cf7_id='780' debug='false' fields='Company=|First Name=|Last Name=user-name|Email=user-email|Phone=|Title=title|Course name=source|Description=|URL source=url_source']

  Aros
  97,9%
  af alle kursister

  af vores kursister mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

  Få vores e-bog med 99+1 hemmeligheder
  om kommunikation GRATIS!
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Tilmeld dig og få dit eksemplar af vores e-bog "99+1 tips, tricks og hemmeligheder, der vil ændre din kommunikation", samt jævnlige tips og nyheder, der gør dit arbejdsliv bedre.