At lede andre uden at være chef

Bliv en bedre og mere motiverende leder, der er bevidst om sin lederrolle og forstår at bruge den effektivt i virksomheden.

 

 

 

Det lærer du på dette kursus

 • At blive tilpas i din rolle som leder
 • At skabe følgeskab uden formel autoritet
 • Hvordan du skal engagere og inspirere på den rigtige måde
 • At finde frem til din personlige kommunikationsstil over for dine medarbejdere
 • At skabe resultater med en stærk kommunikation
 • At håndtere konflikter på en professionel måde
 • At finde frem til dine styrker via en persontypetest
 • Hvordan du formidler din pointer mest effektivt til dem omkring dig.
Næste kursusstart Se alle datoer 17. juni 2024, Aarhus 19. august 2024, København
Varighed 3 dage
Pris 11.700 kr. ekskl. moms.
Tilmeld dig Download som pdf
Kurset kan også afholdes hos jer – se mere her
Scroll down

Tag lederskab og få følgeskab

I dag forandrer virksomheder og organisationer sig hurtigt og konstant. Det gælder også din. Det kræver en fleksibel organisation – og endnu mere fleksible medarbejdere. Der er simpelthen behov for, at dygtige ledere kan arbejde tværgående, få følgeskab, få andre til at levere, udvise handlekraft og skabe resultater. At de kan træde i kraft som ledere, også selvom de ikke har direkte personaleansvar. På dette lederkursus arbejder du med, hvordan du med dit lederskab skaber følgeskab og dermed også de bedste resultater. Også selvom det ikke er dig, der sidder med hverken MUS, personlig udvikling eller budgettet til julefrokosten.

Bliv en bedre og mere motiverende leder

Vi kan lige så godt sige det, som det er. Du får det rigtig svært som leder, hvis du ikke får medarbejderne til at følge dine idéer. Uden en chefs formelle autoritet kan du nemlig ikke sige “Du skal” eller forlange, at medarbejderne gør, hvad du siger. Det stiller høje krav til din kommunikation! Og netop derfor giver vi dig redskaberne til at engagere, motivere og inspirere dine medarbejdere, så du kan styre jer direkte mod succes. Men for at kunne motivere dine medarbejdere, er det vigtigt, at du selv er motiveret. Derfor gennemgår vi din motivation som leder og finder frem til, hvorfor du er leder, og hvad det er, du gerne vil opnå. På den måde skaber vi en rød tråd i dit lederskab og sørger for, at du har alle forudsætningerne for at skabe konkrete resultater.

Find dit leder-DNA

Det er udfordrende at være leder uden at have personaleansvar, og det stiller særlige krav til dine kompetencer. På lederkurset sætter vi fokus på din lederprofil og finder frem til dine styrker gennem personprofiltest. Det er essentielt som leder at være bevidst om sin profil, og på baggrund af dine resultater finder vi sammen frem til, hvilken ledertype du er, og hvordan du tackler forskellige situationer og forskellige medarbejdere. Du vil blive dygtigere til at forstå magten mellem relationerne, beslutninger undervejs og hvordan du kan udvikle andre og få opbakning til dit lederskab både oppefra, nedefra og fra dine nærmeste kollegaer.

Læs mere om kursusprogrammet

Dag 1:

 • Rammesætning: Den klemte rolle som leder og kollega
 • Kend dig selv – profiltest gennemgås, og du lærer at spotte, hvilken profil dit team/kollegaer har
 • Forventningsafstemning, både opad og nedad
 • Prioritering af dine opgaver – hvad er vigtigst for dig
 • Cases
 • Praktiske opgaver.

Dag 2:

 • Styring og ledelse af interessenterne omkring dig
 • Sådan motiverer du folkene omkring dig
 • Opbygning af din personlige autoritet
 • Kend din konfliktstil, og håndtér konflikterne i forhold til, hvor store de er
 • Refleksioner
 • Praktisk træning.

Dag 3:

 • Dine helt personlige værdier som leder – hvem vil du gerne være
 • Brug 3M-modellen til at skabe engagement blandt medarbejderne
 • Få styr på møderne, og facilitér dem bedst
 • Refleksioner og egen handlingsplan.
Underviser
Christian Se profil
Christian er en passioneret underviser med stor erfaring inden for ledelse og lederudvikling. Som underviser er han særligt optaget af at udvikle det personlige lederskab og facilitere organisationsudvikling.

Christian har været leder i en lang række private og internationale virksomheder, og han har derfor stor føling med, hvad der skal til for at lykkes i rollen som leder.

Christian er uddannet cand.merc. i Strategi og Ledelse og har taget en diplomuddannelse i erhvervspædagogik. Derudover er han ansat som lektor på UC SYD på diplomuddannelsen i ledelse.
Mark Se profil
Mark er en involverende og passioneret underviser, der har prøvet det meste og kan relatere teorien til kursisternes virkelighed.

Han er tidligere senior director for 'Global Project Management Office' hos Danfoss og har arbejdet som leder hos blandt andet Saab og Fujitsu/Siemens. 

Mark har gennem de sidste mange år specialiseret sig som konsulent og underviser inden for projektledelse- og porteføljeledelse, ledelse samt organisationsudvikling.

Han er oprindeligt uddannet inden for electrical engineering på Aarhus Universitet og har en række uddannelser og certificeringer, som han trækker på i undervisningen.
Hvem bør deltage?
 • Seniorkonsulenter
 • Specialister
 • Projektledere
 • Mellemledere
 • Teamledere
 • Fremtidige ledere
 • Alle der ønsker at blive bevidste om deres lederrolle og lederkommunikation
Bestil et skræddersyet kursus til jer

Som virksomhed kan I bestille en særligt tilpasset udgave af kurset med fokus på jeres medarbejdere, jeres organisation og jeres specifikke behov. Du kan læse mere her eller ring på tlf. 70 278 279.

Skab motivation og følgeskab som leder

Dette kursus er for dig, der leder andre formelt set at være chef. Du bliver indført i nye metoder til, at motivere både dig selv og dit team i jagten på vækst, succes og resultater.

 

På kurset lærer du at:

 • Motivere forskellige typer af mennesker gennem selvindsigt
 • Blive facilitator for forandring
 • Sikre et bedre samarbejde i dit team og et endnu stærkere sammenhold på arbejdspladsen
 • Skabe fornyet energi og inspiration hos dem omkring dig.

 

At lede andre uden formelt ansvar

Det kan være svært at opnå autoritet og skabe gode resultater gennem andre, når man ikke har autoritet på papiret, uden at andre opfatter ens handlinger som negative.

 

På kurset bliver du introduceret til faglig viden, intensiv erfaringsudveksling og konkrete værktøjer, der er et solidt greb om din personlige lederrolle. Vi har fokus på at styrke din faglige viden, så du er rustet til at lede andre. Desuden får du effektive metoder til at engagere dem omkring og skabe positivt fremdrift hos andre.

 

Vi arbejder med:

 • Din faglige profil. Vi går i dybden med hvad der kendetegner en dygtig leder, dine styrker og svagheder som leder og hvordan du udvikler dig i retningen af at blive en endnu bedre leder.
 • Sådan får du tingene til at ske, når du skal lede og fordele arbejdet. Fokus er på din kommunikation, og hvordan du bruger den til at blive hørt, set og husket. På den måde sikrer du sikrer tydelig feedback til kolleger og chefer.
 • Visioner og målsætninger. Du lærer, at sætte fælles mål i grupper og individuelle mål for den enkelte og at skabe engagement og ejerskab for de fremsatte mål.
 • Effektiv kommunikation er vejen til tydeligt lederskab. Du bliver bevidst om den egen kommunikationsstil, og hvordan du målretter din kommunikation til forskellige personlighedstyper og bruger dialog til at skabe en fælles forståelse.
 • Uoverensstemmelser i dit team. Du lærer at håndtere de misforståelser og konflikter der kan opstå indbyrdes i et team. Her lærer du om årsag og virkning, hvordan du tolker indholdet i konflikter, hvad din rolle er i en konflikt, hvad du skal indgå, og hvordan du tackler modvillighed hos andre i dit team.

 

Hvem bør deltage på kurset?

Dette lederkursus er for dig, der leder andre uden formelt at være chef. Du kan arbejde som projektleder, der har ansvaret for en speciel arbejdsgruppe eller team, være ansvarlig for overordnet koordinering, eller sidde i en afdeling, der træder til som stedfortrædere for jeres chef, når der er brug for det.

 

Du lærer at:

 • Afdække dit teams modenhed
 • Lave handleplaner og opnå bedre resultater
 • Bliv bevidst om sammenhængen mellem det materielle og kulturelle i teamet
 • Skabe et innovativt, produktivt og samarbejdende team
 • Tackle konflikter i teamet

 

Vi har fokus på din faglige udvikling

Motivation og konflikthåndtering er store emner i det daglige. På kurset bliver du introduceret for nye indgangsvinkler til god ledelse og at motivere andre uden at være chef på papiret. Dine nye redskaber gør dig i stand til at undgå dårlig stemning mellem dig og dine kolleger.

Medarbejderens udbytte
1

Du bliver bevidst om din lederrolle og får værdifuld indsigt i din lederprofil og dine styrker. Det vil du kunne trække på gennem hele din karriere og bruge til at udvikle både dig, men også dine medarbejdere.

2

Du bliver bedre til at motivere og engagere dine medarbejdere og kollegaer. Det vil ikke kun være til gavn for virksomheden, men også for dig personligt, fordi du mærker glæden (og æren) ved at bringe succesfulde projekter og processer i mål.

3

Du bliver en bedre leder med stærke kommunikationsegenskaber. Du lærer at mestre kommunikationen mellem virksomhedens niveauer og ikke mindst kommunikationen udadtil i samspillet med kunder og interessenter.

Arbejdsgiverens udbytte
1

Din arbejdsplads får en leder, der kan formidle vigtig kommunikation gennem de forskellige niveauer. Det vil uden tvivl lette presset på topledelsen og samtidig få medarbejderne til at arbejde mere effektivt.

2

Engagerede og motiverede medarbejdere betyder også gladere medarbejdere. Og gladere medarbejdere giver en bedre arbejdskultur. Dermed bliver hele organisationen løftet som konsekvens af din nye forbedrede og inspirerende lederrolle.

3

Din arbejdsplads får en leder med redskaberne til at føre processer og projekter fra idé til handling og dermed nedbringe antallet af kuldsejlede projekter markant. Det kan mærkes på bundlinjen.

Næste kursusstart

Vælg den dato & by der passer dig bedst
Aarhus 17. juni 2024
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
9.00-16.00
Uddannelsen består af flere moduler
 1. Modul 1: 17.06.2024
 2. Modul 2: 18.06.2024
 3. Modul 3: 19.06.2024
11.700 ekskl. moms. Tilmeld dig
København 19. august 2024 - 21. august 2024
Aros Konference, København
9.00-16.00
11.700 ekskl. moms. Tilmeld dig
Aarhus 26. august 2024 - 28. august 2024
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
9.00-16.00
11.700 ekskl. moms. Tilmeld dig
København 04. november 2024 - 06. november 2024
Aros Konference, København
9.00-16.00
11.700 ekskl. moms. Tilmeld dig
Aarhus 02. december 2024 - 04. december 2024
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
9.00-16.00
11.700 ekskl. moms. Tilmeld dig
København 10. marts 2025 - 12. marts 2025
Aros Konference, København
9.00-16.00
11.700 ekskl. moms. Tilmeld dig
Aarhus 31. marts 2025 - 02. april 2025
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
9.00-16.00
11.700 ekskl. moms. Tilmeld dig
København 12. maj 2025 - 14. maj 2025
Aros Konference, København
9.00-16.00
11.700 ekskl. moms. Tilmeld dig
Aarhus 23. juni 2025 - 25. juni 2025
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
9.00-16.00
11.700 ekskl. moms. Tilmeld dig
Swipe og se datoer ( 8 flere)
Tilmelding At lede andre uden at være chef
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kursus/Uddannelse At lede andre uden at være chef
Sted & Datoer

  1 Jeg vil gerne modtage et gratis eksemplar af e-bogen "99+1 tips, tricks og hemmeligheder,
  der vil ændre din kommunikation", samt tilmeldes nyhedsbrevet, hvor jeg vil få yderligere gode råd.

  Nu kan du godt begynde at glæde dig til at blive meget klogere!

  Du vil senere i dag eller den næste hverdag få en mail fra en af vores kursussekretærer med alt det, du har brug for at vide.

  Tag en kollega med – og få selv endnu større udbytte!

  Hvis du tager en kollega med, får I begge en rabat (og du får en god sparringspartner, når du kommer tilbage fra kurset). I kan se rabatten i kursusbeskrivelsen (hvor du tilmeldte dig). Ved tilmelding skal din kollega blot gøre opmærksom på, at du også deltager. Så får I begge rabatten.

  Har du spørgsmål?

  Så henvend dig i chatten nede til højre, send en mail til info@arosbusinessacademy.dk eller ring til os på tlf. 70 278 279.

  Vi ser frem til at møde dig

  Aros
  Tilmeldingbekræftelse
  ................................................................................................
  Din besked er blevet sendt.

  Vi bestræber ps på at svare så hurtigt som muligt.

  Har du yderligere spørgsmål er du også velkommen til at ringe til os på 70 278 279

  Aros
  Hent materiale
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Kursus/Uddannelse At lede andre uden at være chef
  [cf7lead cf7_id='780' debug='false' fields='Company=|First Name=|Last Name=user-name|Email=user-email|Phone=|Title=title|Course name=source|Description=|URL source=url_source']

  Aros

  Underviseren var supergod og kurset var meget lærerigt!

  Jimmy Christiansen Skov

  Underviseren har en bred og dyb viden, og var ikke bange for at "bringe sig selv i spil". Han brugte sine virkemidler bevidst og i god balance og var rigtig god til at følge deltagernes spor og tilpasse kursets afvikling efter diskussionerne og deltagernes ønsker. Kurset har givet mig bevidsthed om nye måder at anskue tingene på.

  René Pico Jensen

  Underviseren var dygtig, behagelig og opmærksom. Han viste overskud og overblik over stoffet og tillod gode diskussioner frem for at holde sig slavisk til et manus.

  Morten Laasholdt

  97,9%
  af alle kursister

  af vores kursister mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

  Få vores e-bog med 99+1 hemmeligheder
  om kommunikation GRATIS!
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Tilmeld dig og få dit eksemplar af vores e-bog "99+1 tips, tricks og hemmeligheder, der vil ændre din kommunikation", samt jævnlige tips og nyheder, der gør dit arbejdsliv bedre.