AROS Mini MBA

Udviklet af Danmarks førende ekspert inden for ledelse, professor Steen Hildebrandt.

Aros Mini MBA er Danmarks mest ambitiøse Mini MBA – udviklet i tæt samarbejde med landets førende ledelsesekspert, professor Steen Hildebrandt. Lederuddannelsen indfører dig i de klassiske MBA-fag og giver dig samtidig det mest aktuelle inden for ledelse. Du bliver herudover medlem af Aros Management Club, hvor du som medlem får gratis adgang til eksklusive foredrag, masterclasses og netværksarrangementer.

 

 

De 6 bedste grunde til at tage lederuddannelsen Aros Mini MBA!

 • Du får en yderst ambitiøs Mini MBA udviklet i samarbejde med Danmarks førende ledelsesekspert, professor Steen Hildebrandt
 • Du får en lederuddannelse over 6 måneder med intense undervisningsdage, studiegrupper, øvelser og en afsluttende eksamen
 • Lederuddannelsen indfører dig i de klassiske MBA-fag og giver dig yderligere viden om fremtidens ledelse
 • Du bliver medlem af den eksklusive Aros Management Club
 • Lederuddannelsens pensum består udelukkende af litteratur fra respekterede forfattere og forskere! Det er desuden hovedsagligt på dansk
 • Du får et bredt netværk, som du kan sparre med i din fremtidige lederkarriere.

 

Næste kursusstart Se alle datoer 18. april 2018, Aarhus 23. april 2018, København
Varighed 6 dage over 6 6 mdr.
Pris 28.500kr. ekskl. moms.
Scroll down

Danmarks mest ambitiøse mini MBA udviklet af Steen Hildebrandt

Professor Steen Hildebrandt er nok Danmarks største navn inden for ledelse. Det er derfor ikke helt tilfældigt, at det er ham, vi har bedt lægge byggestene for Aros Mini MBA. Han ved om nogen, hvad der er krævet af en MBA. Han har sørget for at indarbejde den traditionelle MBAs principper i vores Mini MBA og håndplukket nogle af landets mest kompetente undervisere. Det er derfor med stolthed, at vi kan sige, at Aros Mini MBA holder et fagligt niveau, der er MBA-navnet værdigt.
Sammen har vi lagt et ambitiøst læringsforløb, der både giver dig faglig og praktisk viden om ledelse, og som sikrer din personlige udvikling som leder.

 

 

Hvad er en Mini MBA Lederuddannelse?

En Mini MBA er ikke en beskyttet titel. Det er en mulighed for at udvide dit perspektiv som leder ved at blive indført i de klassiske MBA-discipliner.Se faktuel sammenligning af de to mest fremtrædende Mini MBA’er i Danmark.

Du bliver medlem af den eksklusive Aros Management Club

Som deltager på Aros Mini MBA får du eksklusivt medlemskab af Aros Management Club, hvor du efter uddannelsen bliver opdateret på aktuelle emner. Du får gratis adgang til foredrag og masterclasses med førende erhvervsledere og eksperter. Du får invitation til eksklusive ledelsesarrangementer med ligesindede. Og du får rig mulighed for networking med de øvrige medlemmer.

Se 9+ videoer fra tidligere deltagere (om Mini MBA’en)

Se alle videoerne her

Pensum på dansk – med fuld gennemsigtighed!

Som noget særligt for Aros Mini MBA har Steen Hildebrandt og underviserne sammensat dit pensum, så det primært består af tekster på dansk. Det har vi gjort, fordi forskningen viser, at man lærer bedst ved at læse på sit modersmål – også selvom man er god til engelsk.
Teksterne er en blanding af oversættelser af internationale “must-reads” og de bedste danske bøger og artikler. Vi har desuden udvalgt en række valgfri ekstralæsninger blandt de engelsksprogede businessbøger, som endnu ikke er oversat til dansk.
Alle artikler og bøger du skal læse er naturligvis skrevet af anerkendte fagfolk, ledere og eksperter. Hos Aros Mini MBA er der ingen artikler skrevet af studerende eller os selv.
Vi mener, at den vigtigste faktor i dit valg af uddannelse bør ligge i, om der er dygtige undervisere og et godt pensum. Det er nemlig de to faktorer, der i højeste grad afgør kvaliteten af din læring. Af den grund advokerer vi for total gennemsigtighed, så du ved, hvem du bliver undervist af, og hvad du skal læse. Læs mere om vores pensum nedenfor.

Hør Steen Hildebrandt fortælle om AROS Mini MBA

Øvelser med udgangspunkt i dig!

For os handler Aros Mini MBA om, at du får et reelt kompetenceløft. Og et nøgleelement i dette er, at du får konkret træning. Derfor har vi lagt øvelser ind mellem alle undervisningsdagene. Øvelserne handler alle om at relatere teorien og de nye værktøjer til dig som leder (eller kommende leder) og til din arbejdsplads – så du og din arbejdsgiver får fuldt udbytte af din Mini MBA. Øvelserne er ikke obligatoriske, og du bestemmer selv, hvor meget arbejde, du lægger i dem. Øvelserne danner udgangspunkt for møderne med din studiegruppe (også valgfri).

Få masser af sparring i din studiegruppe!

Vi inddeler de studerende i studiegrupper, der mødes 5-6 gange i løbet af uddannelsen. I studiegrupperne kan I diskutere pensum og øvelser – og ikke mindst udveksle erfaring og få sparring på éns egen situation og rolle som leder. Det er frivilligt, om man deltager i studiegruppen. Men vi anbefaler det, da det giver stort udbytte.
“Tiltaget med studiegrupper er virkelig godt. Og møderne med studiegruppen har måske fordoblet mit udbytte af uddannelsen” – Jacob Christiansen, Orkla Foods Danmark.

Fagområder

Mini MBA – Lederuddannelsens fagområde 1:

Strategisk ledelse. Visioner og strategiske processer i en turbulent og foranderlig verden. Læring i organisationer

Strategi, forandring og læring handler bl.a. om at være fremtidsorienteret. Lederskab handler bl.a. om at forbinde nutid og fremtid. Handler om at forstå virksomhedens mission og vision og om at udvikle de strategier og planer, der skal være med til at bringe virksomheden ind i fremtiden. Det kræver læring, forandringsindsigt og forandringslederskab.

Den strategiske ledelse er afgørende for virksomhedens fremtidsmuligheder, og i modulet gennemgås begreber og modeller, der er vigtige i denne sammenhæng.

Vi fokuserer derfor på grundlæggende problemstillinger vedrørende strategi og forandring – både nationale og globale forhold og kræfter behandles. Virksomheder eksisterer i meget turbulente omgivelser, som hænger sammen med den strategiske situation og ledelse, der karakteriserer og finder sted i virksomheden. Hvad er virksomhedens strategiske situation og dagsorden, og hvorledes gennemføres der strategiske analyser, og hvorledes implementeres strategiske beslutninger og tiltag i virksomheden? Virksomhedens identitet og mission er grundlæggende udgangspunkter for dette arbejde.

Temaer, som vi behandler på dagen (og i læsningen):

 • Mission, vision og strategi
 • Strategisk planlægning og ledelse
 • Strategi og organisationsstruktur
 • Virksomhedens omgivelser og interessenter
 • Strategisk marketing
 • Strategi og forretningsudvikling
 • Strategiimplementering

 

Mini MBA – Lederuddannelsens fagområde 2:

Virksomheds- og ledelsesforståelse i en globaliseret verden. Disruption, digitalisering og eksponentielle organisationer

Private og offentlige organisationer er levende organismer. Organisationer udvikler sig, skal ledes, designes og redesignes. Her er lederskab nøglen til en bedre fremtid for både virksomheder og medarbejdere. Lederskab udøves af mennesker, der er bevidste om egen rolle, eget ansvar og egne muligheder. Lederskab og ledelse handler bl.a. om at sætte rammer, der sikrer resultatskabelse.

På mini MBA’ens andet modul fokuserer vi både på den traditionelle og den nyere og mere nuancerede tænkning om organisation og ledelse. Hvad er en organisation? Hvad er ledelse? Hvad betyder digitalisering og globale trends for mig? Ledelse handler bl.a. om at forstå den virkelighed, som virksomheden lige nu befinder sig i. Og ledelse handler om – ud fra dette – at sikre, at organisationen har en fremtid. Hvorledes har organisationen udviklet sig indtil nu, og hvordan skal organisationen designes og struktureres for at møde fremtiden så organisationens potentialer realiseres? Du får en række centrale begreber, modeller og referencerammer præsenteret, drøftet og relateret til dine egne erfaringer og overvejelser.

Temaer, som vi behandler på dagen (og i læsningen):

 • Den globaliserede verden
 • Nationale og globale tendenser og udfordringer
 • Forretnings- og organisationsmodeller
 • En organisations udviklingsfaser
 • Digitalisering i den morderne organisation
 • Disruption
 • Digitalt lederskab
 • Mening og værdier og ledelse
 • Kriser og ledelse i krisetider
 • Effektivitet i eksponentielle organisationer.

 

Mini MBA – Lederuddannelsens fagområde 3:

Personaleledelse. Mennesket i den moderne private og offentlige organisation. Organisationsudvikling, team-ledelse, selvledelse, coaching

Personaleledelse og Human Ressource Management handler bl.a. om ledelse af mennesker og udvikling af organisationer. Mennesker er det centrale i enhver organisation. Mennesker, kompetencer, kultur sammen med teknologi, infrastruktur m.m. er grundlaget for alle de former for resultatskabelse, der finder sted i den moderne organisation.

En organisation består af mennesker. Der eksisterer en række begreber og problemstillinger i enhver organisation, der handler om mennesker, både det enkelte individ, grupper og hele organisationen. MRM, lederskab, følgeskab, samarbejde og dialog er vigtige faktorer her. Mennesket og menneskelige relationer er i centrum. HRM-begrebet og de måle- og målingsaspekter, der er forbundet med det praktiske arbejde med HRM, behandles.
Menneske- organisations- og samfundssyn er vigtige temaer. Gruppeprocesser, konflikter, relationer m.m. er fænomener, der karakteriserer livet i enhver organisation. Hvorledes arbejder man ledelses- og udviklingsmæssigt med mennesker og grupper af mennesker? Hvorledes arbejder man med møder, forhandlinger, konflikter, dialoger, lederudvikling m.m.?

Temaer, som vi behandler på dagen (og i læsningen):

 • At lede andre
 • Lederroller
 • Ledelse i forskellige organisationstyper
 • Ledelse i medvind og modvind
 • Værdibaseret ledelse
 • Performancebaseret ledelse
 • Mangfoldighedsledelse
 • Medarbejderudvikling
 • At lede sig selv.

 

Mini MBA – Lederuddannelsens fagområde 4:

Forandringer. Ledelse af forandringer og bevidst arbejde med resiliens

Forandring er grundvilkår i den moderne virksomhed. For få år siden talte vi næsten udelukkende om de forandringer, som virksomheden selv ønskede at gennemføre. Nu er det nødvendigt også at fokusere på de forandringer, der kommer udefra – ofte som overraskelser og forstyrrelser. I dette modul fokuserer vi derfor på alle former for forandringer, og vi lægger vægt på at forstå, hvorledes mennesker reagerer på og forholder sig til forandringer.

Strategi og forandring er to sider af samme sag. Forandring er mere en tilstand end en undtagelse. Enhver virksomhed (og dens ledere) skal kunne forstå og håndtere forandringer; både udefrakommende og internt initierede forandringer. Du kommer derfor i dette modul til at lære at forstå selve forandringsbegrebet; de fysiske, systemmæssige, tanke- og følelsesmæssige aspekter af forandring. Hvordan skal vi forstå sammenhængene mellem disse forskellige aspekter af forandring?
Risiko- og teknologiledelse er emner, vi ligeledes behandler i denne sammenhæng. Vi kommer afsluttende til at drøfte resiliensbegrebet, både på virksomheds- og individniveau.

Temaer, som vi behandler på dagen (og i læsningen):

 • Innovation og innovationsledelse
 • Forandringer og forandringsledelse
 • Organisatoriske sammenhænge
 • Resiliens og bevidst arbejde med resiliens
 • Den brændende platform
 • Partnerskaber
 • Entreprenørskab
 • Teknologiske forandringer
 • Risikoledelse.

 

Mini MBA – Lederuddannelsens fagområde 5:

Produktivitet. Økonomi. Resultatmålinger. Forretningsudvikling

Ledelse og organisering handler om resultatskabelse. Produktivitet handler om indsats af ressourcer og skabelse af resultater i virksomheden. Økonomi, målinger og regnskabsforståelse er vigtige temaer. Hvad forstår man ved begrebet bundlinje i den moderne virksomhed?

Man taler om begrebet “forretningen”. Men hvilken forretningsmodel og forretningstænkning karakteriserer egentlig virksomheden? Økonomi og ledelse ses undertiden som to sider af samme sag, og i hvert fald er virksomhedens regnskaber, resultatopgørelser og vækstforståelse centrale temaer. Der er efterhånden ikke blot tale om ét, men om flere regnskaber.
Måling er i den sammenhæng vigtig: Hvad skal din virksomhed måle, og hvorledes skal I måle og formidle det? Produktivitet, effektivitet og kvalitet er tre sammenhængende og vigtige begreber. Hvor god er virksomheden til at udnytte de nødvendige ressourcer med henblik på at skabe kvalitet og tilfredshed hos virksomhedens kunder, aftagere og brugere?

Temaer, som vi behandler på dagen (og i læsningen):

 • Regnskaber og bundlinjer
 • Miljø- og videnregnskaber
 • Måling, ledelse og styring
 • Ledelsesrapportering
 • Struktur, strategi og måling
 • Performance management
 • Vækstens dimensioner
 • Lean ledelse
 • Big data
 • Kontrakter og kontraktstyring.

 

Mini MBA – Lederuddannelsens fagområde 6:

Lederen som person og kommunikator. Personlig ledelse, udvikling og kommunikation. Nærvær, empati og relationer

Ledelse og lederskab. I dette modul fokuserer vi på det personlige lederskab. Lederens person og kommunikation, din personlige udvikling, roller og autenticitet er i centrum.

Ledelse og lederskab udføres og udøves af personer. Lederudvælgelse, lederudvikling og lederevaluering er centrale temaer. Relationer til andre mennesker, organisationer og interessenter er vigtige aspekter. En organisation består af relationer mellem mennesker og afdelinger, og virksomheden selv eksisterer i komplicerede netværk. Både det personlige og relationelle er i centrum i dette modul, hvor vi sætter fokus på lederen som person og kommunikator. Sammen med det relationelle er begreber som roller, personlighedstyper, formidling og dialog, videndeling og samarbejde centrale begreber. Disse temaer behandler vi og ser på fra forskellige vinkler og i en kritisk belysning.

Vi runder modulet af med et tilbageblik på nogle af de begreber og modeller, vi har arbejdet med. Vi stiller sammen spørgsmålet: Hvor finder der vigtige ændringer sted? Hvilke udviklings- og forandringstendenser eksisterer der inden for det moderne ledelses- og organisationsfelt, og hvilken betydning for praktisk ledelse kan disse ændringer få for dig?

Temaer, som vi behandler på dagen (og i læsningen):

 • Menneske- og organisationssyn
 • Lederen som person
 • Lederroller og personlighedstyper
 • Personlig udvikling
 • Organisationens kommunikationsprocesser
 • Personlig kommunikation: Viden, sprog, krop og nærvær
 • Stress i organisationer – kriser og forandringsledelse
Pensum

Mellem undervisningsdagene vil du få cirka 300 sider, som du frit kan læse løbende i de frirum, du har i måneden mellem hver af modulerne. Det lyder måske af meget, men det er en stor hjælp, at næsten al pensum er på dansk.

Pensum er med få undtagelser på dansk og består desuden udelukkende af bøger eller uddrag fra bøger af velrespekterede forfattere. Pensum og materiale indgår i prisen for uddannelsen, og det vil blive udleveret ved uddannelsens start. Du kan se en oversigt over hele uddannelsens pensum her.

Eksamen

Eksamen på Aros Mini MBA er todelt. Vi laver en samlet vurdering af din præstation, og vi giver karakter efter den nye skala. Du bestemmer selv, om din karakter skal stå på dit eksamensbevis (hvis du fravælger det, vil der stå, at du har gennemført uddannelsen og bestået eksamen).

 

1. Skriftlig opgave

Efter Mini MBA’ens sidste undervisningsdag får du adgang til den skriftlige eksamensopgave. Din besvarelse skal fylde cirka 6 normalsider, hvor en normalside er defineret ved 2.400 anslag inkl. mellemrum per side (se det ved at klikke på “x ord” nederst til venstre i Word). Du har 3 uger til at skrive opgaven. Du må gerne drøfte opgaven med dine medstuderende, men opgaven, du sender til os, skal være helt din egen.

 

2. Multiple choice-test

Sammen med den skriftlige opgave får du en multiple choice-test via et link. Den består af cirka 30 enkle spørgsmål, der tester nogle af de helt faktuelle ting, du har lært under din Mini MBA-uddannelse.

Ønsker du ikke at tage eksamen?

Hvis du ønsker det, kan du fravælge eksamen og få et diplom på, at du har deltaget på Aros Mini MBA. Tager du eksamen og består, får du i stedet et underskrevet eksamensbevis for Aros Mini MBA.

 

Hvad nu, hvis du ikke består eksamen?

Hvis du ikke består eksamen på Aros Mini MBA, kan du vælge en af to veje: Du kan modtage et diplom for deltagelse på Aros Mini MBA (og dermed ikke et eksamensbevis). Eller du kan tilmelde dig en ny eksamen for 2.500 kr. ekskl. moms.

Hvem bør deltage?

Lederuddannelsen for Aros Mini MBA er for dig, der vil tage det næste skridt i din karriere! Du er typen, der ser fremad og tænker proaktivt. Du har et drive, og du har ambitioner – på dine egne vegne, og på vegne af din arbejdsplads og dine kolleger!

Aros Mini MBA er 100 % designet til dig, der gerne vil blive en bedre leder – eller gerne vil være leder i fremtiden. Men den er i lige så høj grad designet til dig, der bare brænder for at blive klogere – og på at få papirer på din kompetencer!

Undervisere
Claus Se profil
Siden 1995 har Claus arbejdet med at gøre virksomheder i Europa og Nordamerika bedre til at møde kundernes behov og til at tjene penge. Det har han gjort fra to sider af bordet.
I den første halvdel af karrieren har han har arbejdet i som leder i førende danske virksomheder som f.eks. FLSmidth og LEGO og som bestyrelsesmedlem i hhv. Unicon Beton og Nyborg Plast.
I den anden halvdel har Claus – siden 2005 - arbejdet som management konsulent hos PA Consulting, KPMG og Cognizant i hhv. København og New York med fokus på design og transformation af processer, organisationer og forretningsmodeller i en række forskellige brancher som f.eks. offentlig sektor, transport, energi, advokatbranchen og medicinalvirksomheder.
Henrik Se profil
Henrik Ørholst er senior ledelsesrådgiver hos Hildebrandt og Brandi, erhvervskommentator på TV2, ekstern lektor på Copenhagen Business School og boganmelder på Børsen.
Henrik Ørholst har tidligere været leder hos PFA Pension og har været i bestyrelsen i en række virksomheder.
Kresten Se profil
Kresten Schultz Jørgensen er stifter og managing partner i Lead Agency.
Han er tidligere administrerende direktør på Dagbladet Aktuelt, ministersekretær, kommunikationschef hos Coca-Cola i Norden og de baltiske lande og kommunikationschef hos Det Kongelige Teater.
Kresten Schultz Jørgensen har skrevet en række debatbøger. Og hans seneste bog om kommunikationsledelse fik 6 stjerner i Børsen. Han er desuden ekstern lektor ved Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse på Copenhagen Business School.
Lars Se profil
Lars Frisk Rossen har været leder hele sit liv. Fra Livgarden til Maersk, GN Store Nord og LEGO har Lars ledet forandringer og forretningsinitiativer forankret i virksomhedernes respektive strategier. Ved at kombinere den nyeste teori med en legende tilgang til ledelse giver han dig anderledes og energiske veje til at opnå nye resultater i netop din hverdag.
 
Det, der får Lars’ undervisning til at stå frem, er, at han på egen krop har mærket, når værktøjer og metoder både har virket og fejlet. Erfaringer han gerne bringer i spil for at gøre dig til en succes.
Mie Se profil
Mie Krog er administrerende direktør i konsulentvirksomheden VimaVima og bestyrelsesmedlem hos Flügger, Plantorama og Altan.dk.
Hun har tidligere været leder hos Jysk, LEGO, IDEmøbler, Bilka og KiMs.
Al denne erfaring har givet hende en massiv og meget bred viden inden for ledelse, og hun er mester i at sætte denne viden i spil i sin levende undervisning.
Steen Se profil
Steen Hildebrandt er professor emeritus ved Aarhus Universitet, adjungeret professor i ledelse ved Copenhagen Business School og adjungeret professor i ledelse ved Aalborg Universitet.
Steen Hildebrandt er forfatter til mere en 20 anmelderroste bøger om ledelse og betragtes af mange som Danmarks største ekspert inden for ledelse.
Han er desuden medstifter og partner i den private rådgivningsvirksomhed Hildebrandt og Brandi. Virksomheden tæller 35 konsulenter, der rådgiver Danmarks topledere.
Ulrik Se profil
Ulrik Hjorth er Group CFO for den nordiske virksomhed Allianceplus A/S, som har mere end 5500 medarbejdere. Han er ydermere bestyrelsesmedlem i den NASDAQ-registrerede virksomhed Stylepit.
Ulrik har gennem en glorværdig karriere haft en lang række toplederstillinger (bl.a. CEO i Netcompany, Danmarks førende IT-bureau), og har international erfaring fra New York, Frankfurt, Bangalore og London.
Du kommer næppe til at møde nogen, der har bare halvt så godt styr på økonomistyring som Ulrik Hjorth. Du kommer til at opleve, at hans ekspertise er fra øverste hylde, når han guider dig gennem arbejdet med økonomiorienteret resultatledelse.
Medarbejderens udbytte
1

Du får lagt et solidt praktisk og teoretisk fundament for dine lederegenskaber, som du kan blive ved med at vende tilbage til og trække på under hele din karriere.

2

Du får papir på, at du har gennemført en anerkendt lederuddannelse i de klassiske MBA-fag, designet og blåstemplet af landets allerhøjst respekterede ekspert, Steen Hildebrandt

3

Vi sikrer, at du konstant bliver opdateret med den nyeste viden inden for ledelse. Du bliver nemlig medlem af Aros Management Club, hvor du efter lederuddannelsen får adgang til foredrag og masterclasses med førende erhvervsledere og eksperter.

Arbejdsgiverens udbytte
1

Arbejdsmiljøet i din afdeling får en vitaminindsprøjtning gennem dine nye lederegenskaber, samt relevante og effektive teamledelsesværktøjer.

2

Du vil med din nye viden om innovative processer, disruption og forandringsledelse blive en sublim sparringspartner for den øverste ledelse i forhold til at indtage nye positioner.

3

Din virksomhed får en særdeles kompetent leder, der vil have et bredt fundament at stå på i sit lederskab, og som bedre og mere effektivt vil kunne håndtere virksomhedens eller organisationens mange udfordringer på både kort og lang sigt.

Næste kursusstart

Vælg den dato & by der passer dig bedst
Aarhus 18. apr 2018 - 10. okt 2018
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
Uddannelsen består af flere moduler
Modul 1 18.04.2018
Modul 2 23.05.2018
Modul 3 20.06.2018
Modul 4 15.08.2018
Modul 5 12.09.2018
Modul 6 10.10.2018
28.500 ekskl. moms. Tilmeld dig
København 23. apr 2018 - 08. okt 2018
Radisson Blu Royal Hotel, København
Uddannelsen består af flere moduler
Modul 1 23.04.2018
Modul 2 28.05.2018
Modul 3 25.06.2018
Modul 4 13.08.2018
Modul 5 10.09.2018
Modul 6 08.10.2018
28.500 ekskl. moms. Tilmeld dig
København 30. aug 2018 - 07. feb 2019
Radisson Blu Royal Hotel, København
Uddannelsen består af flere moduler
Modul 1 30.08.2018
Modul 2 26.09.2018
Modul 3 31.10.2018
Modul 4 28.11.2018
Modul 5 10.01.2019
Modul 6 07.02.2019
28.500 ekskl. moms. Tilmeld dig
Aarhus 05. sep 2018 - 06. feb 2019
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
Uddannelsen består af flere moduler
Modul 1 05.09.2018
Modul 2 03.10.2018
Modul 3 06.11.2018
Modul 4 12.12.2018
Modul 5 09.01.2019
Modul 6 06.02.2019
28.500 ekskl. moms. Tilmeld dig
København 27. nov 2018 - 30. apr 2018
Radisson Blu Royal Hotel, København
Uddannelsen består af flere moduler
Modul 1 27.11.2018
Modul 2 08.01.2019
Modul 3 05.02.2019
Modul 4 06.03.2019
Modul 5 02.04.2019
Modul 6 30.04.2018
28.500 ekskl. moms. Tilmeld dig
Aarhus 06. dec 2018 - 06. jul 2019
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
Uddannelsen består af flere moduler
Modul 1 06.12.2018
Modul 2 17.01.2019
Modul 3 28.02.2019
Modul 4 03.04.2019
Modul 5 02.05.2019
Modul 6 06.06.2019
28.500 ekskl. moms. Tilmeld dig
Swipe og se datoer ( 5 flere)
Tilmelding Aros Mini MBA
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kursus/Uddannelse AROS Mini MBA
Sted & Datoer
Uddannelsen består af flere moduler
Jeg vil gerne modtage et gratis eksemplar af e-bogen "99+1 tips, tricks og hemmeligheder,
der vil ændre din kommunikation", samt tilmeldes nyhedsbrevet, hvor jeg vil få yderligere gode råd.

Nu kan du godt begynde at glæde dig til at blive meget klogere!

Du vil senere i dag eller den næste hverdag få en mail fra en af vores kursussekretærer med alt det, du har brug for at vide.

Tag en kollega med – og få selv endnu større udbytte!

Hvis du tager en kollega med, får I begge en rabat (og du får en god sparringspartner, når du kommer tilbage fra kurset). I kan se rabatten i kursusbeskrivelsen (hvor du tilmeldte dig). Ved tilmelding skal din kollega blot gøre opmærksom på, at du også deltager. Så får I begge rabatten.

Har du spørgsmål?

Så henvend dig i chatten nede til højre, send en mail til info@arosbusinessacademy.dk, eller ring til os på tlf. 70 278 279.

Vi ser frem til at møde dig

Aros
Tilmeldingbekræftelse
................................................................................................
Din besked er blevet sendt.

Vi bestræber ps på at svare så hurtigt som muligt.

Har du yderligere spørgsmål er du også velkommen til at ringe til os på 70 278 279

Aros
Hent materiale
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kursus/Uddannelse AROS Mini MBA

Du får desuden en mail med ledige kursusdatoer.

Ja tak, sæt mig gerne på nyhedsbrevet
(ligesom 30.453 andre videbegærlige)
Lorem Ipsum.

Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet.

Aros

Tak for et fantastisk forløb, som har rykket mig mærkbart. Super professionel uddannelse. Dygtige underviser med erfaringer fra det virkelige liv. I har et super produkt!

Per Kongstad Slot

Undervisningen var sammensat på en fin måde med en god balance mellem de teoretiske emner sammenholdt med det, der sker i den rigtige verden – vi havde mange gode diskussioner. Aros Business Academy har et højt professionelt og fagligt niveau, hvorfor jeg gerne anbefaler uddannelsen til alle!

Mirjana Selisek

Meget professionelt. Både undervisere, faciliteter og håndteringen fra Aros Business Academy. Der er bare styr på det!

Tine Rasmussen

HemoCue Danmark


Jeg vil helt klart anbefale dette til andre. Jeg har fået meget ud af uddannelsen!

Judith Korsgaard Morell

Et spændende forløb med yderst kompetente undervisere og et godt netværk trods meget forskellige baggrunde, viden og fokusområder i ens daglige virke. Jeg har glædet mig til undervisningsdage og vil komme til at savne disse, når det afsluttes. Tak for 6 spændende måneder!

Hanne Lillelund Mortensen

97,9%
af alle kursister

mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

Få vores e-bog med 99+1 hemmeligheder
om kommunikation GRATIS!
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tilmeld dig og få dit eksemplar af vores e-bog "99+1 tips, tricks og hemmeligheder, der vil ændre din kommunikation", samt jævnlige tips og nyheder, der gør dit arbejdsliv bedre.